Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako sa pripraviť na avizované zvýšenie cien energie v rodinách s malými deťmi? Zahrajte sa s nimi a zistite, či viete šetriť energiou, alebo ňou plytváte. Využiť pritom môžete sériu atraktívnych ilustrovaných hier a materiálov, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra. Po prázdninovej prestávke ich opäť bezplatne distribuuje školám.

„Deti rady pomáhajú šetriť energiou a ešte radšej dôsledne kontrolujú, či sa úsporné pravidlá doma dodržiavajú. Naše hry a materiály s originálnymi ilustráciami slovenských umelcov zobrazujú každodenné situácie, v ktorých sa deti bežne rozhodujú, či sa budú správať ekologicky alebo budú energiou plytvať. Sú plné podnetov na diskusiu, čo je správne a čo nie. V mnohých bodoch sa podobajú našim 50 radám, ako sa zbaviť zlozvykov a znížiť závislosť od fosílnych palív, ktoré sme v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripravili pre dospelých. Forma je síce rôzna, ale cieľ je spoločný – znížiť spotrebu energie, aby sme to spoločne zvládli,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Sériu materiálov k interaktívnemu vyučovaniu o efektívnom využívaní energie ponúka SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU školám zdarma už od roku 2012. Materiály vznikajú vďaka spolupráci energetických konzultantov SIEA a výtvarníkov. Najnovšie originálne diela ilustrovali Katarína Gasko a Fero Malík. S materiálmi už aktívne pracujú pedagógovia a deti vo viac ako 550 základných a materských školách, no využívajú ich aj v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch alebo v letných táboroch.

Aktuálne sú k dispozícii napríklad dva druhy energetického pexesa so 64 ilustrovanými tipmi, ako neplytvať energiou, kvarteto s ukážkami, ako sa využívajú jednotlivé druhy energie aj s príkladmi zo Slovenska, zakladače Rady tety Ety s 30 komiksami a energetickými experimentmi a plagáty s názornými schémami zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tlačené materiály si môžu školy bezplatne objednať prostredníctvom jednoduchého online formulára, následne sa SIEA postará o ich doručenie.

Formulár aj viaceré materiály pre deti vo verzii na stiahnutie sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk spolu s informáciami o ďalších aktivitách pre škôlkarov a školákov, ktoré pripravuje SIEA. Všetky materiály aj energetické poradenstvo v centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, v Žiline a Košiciach, sú k dispozícii bezplatne. Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/kamaratka-energia/kamaratka-energia-pre-skoly/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/kamaratka-energia/kamaratka-energia-pre-skoly/tlacene-materialy-pre-skoly-formular/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/kamaratka-energia/hry-pre-deti/

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/kamaratka-energia/hry-pre-deti/energeticke-pexeso-i/https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/kamaratka-energia/hry-pre-deti/energeticke-pexeso-ii/

Značky: