Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mercedes-Benz sa stal  prvým výrobcom automobilov na svete, ktorý získal výnimku na špeciálne označovacie svetlá určené na automatizované jazdenie v amerických štátoch Kalifornia a Nevada. Výnimka pre vývojové vozidlá v Kalifornii je spočiatku obmedzená na dva roky. Naproti tomu v Nevade je používanie na sériových vozidlách povolené od modelového roku 2026 a toto schválenie platí na dobu neurčitú, kým právna situácia neumožní bežné používanie tohto osvetlenia.

Obidve schválenia majú poskytnúť dôležité poznatky o používaní automatizovaných vozidiel. Označovacie svetlá dokážu zvýšiť akceptovateľnosť a bezpečnosť, keďže  pomocou nich je automatizovaný jazdný režim zvonku jasne rozpoznateľný. To vytvára transparentnosť a umožňuje prirodzenejší spôsob prístupu k vozidlám jazdiacim v automatizovanom režime. Aj dopravné orgány a policajti dokážu vďaka tomu ľahšie rozpoznať stav systému, z čoho môžu odvodiť, že po aktivovaní systému DRIVE PILOT je vodičom počas vysokoautomatizovaného jazdenia dovolené, aby sa venovali vedľajším činnostiam. Označovacie svetlá na automatizované jazdenie budú integrované do predných aj zadných svietidiel, ako aj do obidvoch vonkajších zrkadiel a osvetlenie týmito svetlami bude mať v Kalifornii tyrkysovú farbu.

„Vývojom označovacích svetiel na automatizované jazdenie Mercedes-Benz opäť určuje nové štandardy v tomto odvetví. Sme prvým výrobcom automobilov na svete, ktorý získal povolenie na používanie tejto technológie v USA v štátoch Kalifornia a Nevada. Čím viac vozidiel jazdiacich v automatizovanom režime bude na cestách, tým dôležitejšia bude komunikácia a interakcia medzi vozidlom a jeho okolím.“ Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, vedúci oddelenia technológií, vývoja a nákupu

Prvý prípad použitia: DRIVE PILOT

Označovacie svetlá na automatizované jazdenie budú spočiatku integrované do testovacích vozidiel v Kalifornii, ktoré sú vybavené systémom DRIVE PILOT. Celosvetovo prvý systém SAE úrovne 3, ktorý je určený na vysokoautomatizované jazdenie a má medzinárodne platné schválenie, získal v roku 2021 certifikáciu v Nemecku. V roku 2023 získal certifikáciu v amerických štátoch Nevada a Kalifornia. V USA každý štát vyžaduje samostatnú certifikáciu. V Nemecku je systém DRIVE PILOT k dispozícii už od roku 2022. Prvé sériové vozidlá v USA mali nedávno premiéru na cestách Kalifornie a Nevady.

Výber farby označovacích svetiel na automatizované jazdenie

Tyrkysová spĺňa dve najdôležitejšie kritériá, ktoré prispeli k výberu tejto farby. Prvým je viditeľnosť, ktorá umožňuje spoľahlivé a rýchle rozpoznanie ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Tyrkysová farba je okrem toho jasne odlíšiteľná od existujúcich druhov osvetlenia vozidiel aj od dopravnej signalizácie, napríklad od semaforov alebo núdzového osvetlenia. To môže výrazne znížiť riziko zámeny. Štúdie okrem toho ukázali, že tyrkysová je optimálna farba na automatizované jazdenie: vzhľadom na fyziologické aj psychologické faktory dosiahla tyrkysová vyššie hodnoty ako iné farby. Navyše aj v norme SAE J3134 „ADS Marker Lamps“ je tyrkysová opísaná ako farba, ktorá signalizuje stav systému. Na vývoji a schvaľovaní novej koncepcie osvetlenia spolupracoval interdisciplinárny tím zložený z inžinierov, manažérov pre dodržiavanie pravidiel, odborníkov na ochranu údajov a expertov na etiku.

Štandardizácia a harmonizácia s cieľom vyššej bezpečnosti

Značka Mercedes-Benz sa zasadzuje o štandardizáciu tyrkysovej farby pri vizualizácii stavu automatizovaného jazdenia s cieľom dosiahnuť celosvetové pochopenie a prijatie tejto technológie. V USA, Číne a OSN-EHK (Európska hospodárska komisia OSN) doteraz neexistuje jednotný rámec, ktorý by stanovoval používanie tyrkysových svietidiel na sériovo vyrábaných vozidlách. Kalifornia a Nevada urobili prvý dôležitý krok vďaka výnimkám, ktoré im boli udelené. Budúca celosvetovo harmonizovaná úprava o tyrkysových označovacích svetlách na automatizované jazdenie predstavuje základ pre vyššiu bezpečnosť v cestnej premávke pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ako aj pre ďalšie technické inovácie. 

Značky: