Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk. Mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou a aj po realizácii výskumov sú ich výsledky často nedostupné širokej verejnosti.

Medzinárodný projekt  VirtualArch hľadal cesty, ako priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám ako samosprávy či úrady virtuálnou formou. Aktivity sa zameriavali na trvalo udržateľné využívanie a ochranu archeologických pamiatok ukrytých pod vodou, pod zemou či ohrozené inými ľudskými aktivitami.

V rámci projektu sa stretli odborníci z ôsmych krajín, okrem Slovenska aj z Rakúska, Nemecka, Česka, Slovinska, Chorvátska, Talianska a Poľska. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied bol vďaka svojmu portfóliu vybraný ako líder jednej z dvoch hlavných pracovných skupín.

App Store

Ústav sa svojej činnosti sa zameral najmä na dávnovekú podobu Nitry a jej okolia, ktorá je skrytá pod modernou mestskou zástavbou a tiež na sprístupnenie archeologických nálezov uložených v depozitároch, prípadne prezentovaných vo vitrínach múzeí. Jedným z výstupov je mobilná aplikácia pre smartphony a tablety pre Android aj iPhone s názvom AUSAV, ktorá vás zoznámi s hlavnými architektonickými aj hnuteľnými pamiatkami, od stredovekých kostolov a opevnení až po najdrobnejšie gombíky či spony v prehľadnom 3D zobrazení, s využitím rozšírenej a virtuálnej reality.

Zdroj: Archeologický ústav SAV

Značky: