Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Do roku 2022 sa očakáva viac ako päťnásobný nárast dopytu po farebnej atramentovej tlači. S tým rastú aj očakávania poskytovateľov tlače vo zvýšení produktivity a flexibility tlačových strojov, aby dokázali tento dopyt uspokojiť. Xerox reaguje na potreby trhu navýšením produkčného výkonu stroja Xerox Brenva® HD Production Press o 40 percent, rozšírením možnosti zásobníka a pridaním rolového odvíjača, ktorý umožňuje nepretržitú prevádzku.

Navýšenie produktivity

S novými rýchlosťami obojstrannej tlače je produkčný výkon tlačiarenského stroja Brenva HD navýšený zo 197 až na 275 A4 strán za minútu. Produkčný stroj tak ponúka výhody atramentovej tlače, vysokej kvality a vysokého výstupného výkonu v kľúčových oblastiach použitia.

„Atramentový tlačiarenský stroj Xerox Brenva HD kombinuje priaznivé náklady atramentovej tlače s flexibilitou tlače na arch. Uvádzané inovácie ďalej zlepšujú produkčné výkony pri zachovávaní požadovanej kvality tlače a rozširujú možnosti využitia stroja pre výrobu stále viac typov tlačových zákaziek. Tí, ktorí už produkčný stroj Brenva vlastní, ho môžu jednoducho aktualizovať a zvýšiť tak existujúce investície.“ hovorí Peter Jetel, produktový manažér spoločnosti Xerox ČR.

 chlosť tlače, efektivita pracovného postupu a výrobné náklady sú jednými z najdôležitejších aspektov, ktoré poskytovatelia tlače berú do úvahy pri kúpe atramentového zariadenia,“ hovorí Marco Boer, viceprezident spoločnosti IT Strategies. „Zdokonalenie rýchlosti Brenvy HD znamená, že poskytovatelia tlače môžu rýchlejšie zvládať zákazky, predovšetkým však v kľúčových oblastiach použitia, akými sú napríklad transakčný a Direct Mail.“

Zvýšený výkon Brenvy HD taktiež umožňuje spracovávať viac úloh naraz. Zrýchľuje obojstrannú tlač, ktorá je potrebná pre tlač kníh a manuálov a pre mnoho ďalších transakčných úloh. V závislosti na veľkosti použitého papiera, je tak možné dosiahnuť výsledok približne 300 tlačených obrazov formátu A4 za minútu.

Produkčná flexibilita

Xerox v spolupráci so svojim technologickým partnerom, spoločnosťou Tecnau, najnovšie ponúka zariadenie pre predávanie rolí Tecnau SheetFeederTM BV, ktoré ponúka nepretržité podávanie papiera po dobu až deviatich hodín. Brenva HD je tak prvou archovou atramentovou tlačiarňou ponúkajúcou funkciu odvíjača role. Poskytovatelia tlače tak môžu spracovávať rozsiahlejšie zákazky bez nutnosti častého dopĺňania papiera do zásobníka.

Viac aplikácii, viac zisku

S Brenva HD je možné tlačiť aj na papier s väčšou gramážou, a to až do 270gsm. Produkčný stroj Xerox tak ďalej rozširuje ponuku tlače – o pohľadnice, ID karty a ďalšie tlačoviny, ktoré potrebujú papier s vyššou gramážou.

Stále sa snažíme hľadať spôsoby ako našim zákazníkom zvýšiť obchodnú efektivitu a príležitosti. S týmto krédom sme navrhovali a vytvárali inovácie v zariadení Brenva HD,“

hovorí Ragni Mehta, viceprezidentka a generálna riaditeľka Cut Sheet Business spoločnosti Xerox. „Vďaka zariadeniu Brenva HD sa  naši zákazníci môžu zamerať na maximalizáciu ich obchodného potenciálu a vzrastajúce obraty.“

Očakáva sa, že oblasť tlače kníh, transakčnej tlače a Direct Mailu bude mať do roku 2022 dvojcifernú hodnotu v ročnej miere rastu.

Dostupnosť

Rýchlostná sada Brenva HD je dostupná od 17. septembra. Dostupná je vo verzii pre nové zariadenia, ale aj ako upgrade pre existujúce inštalácie.

Značky: