Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Infor, globální dodavatel odvětvově-specifického podnikového cloudového softwaru, oznámila, že německá farmaceutická skupina Bayer nasadí řešení Infor EAM pro správu podnikového majetku. Řešení, které začne implementovat v lokalitě Bitterfeld, umožní zlepšit procesy správy majetku, podpořit inovace, minimalizovat náklady a zvýšit výkonnost výrobních zařízení. Nasazení v multi-tenantním cloudovém prostředí, jež eliminuje náročnou údržbu IT řešení, bude realizovat firma RODIAS, partner Infor na německém trhu.

V zařízení v Bitterfeldu vyrábějí společnosti Bayer Consumer Health a Bayer Parmaceuticals léčiva pro 55 zemí, včetně známých značek Aspirin nebo Xarelto. Klíčovým provozním faktorem je maximální dostupnost výrobních zařízení, což byl jeden z hlavních požadavků na nové řešení pro správu podnikového majetku (EAM). Dalším parametrem bylo zavedení prediktivní údržby a snížení nákladů. Lokalita v Bitterfeldu bude sloužit jako pilotní nasazení řešení Infor EAM.

Infor EAM bude integrováno s existujícím ERP řešením ve skupině Bayer, takže pracovníci budou moci efektivně spravovat životní cyklus veškerých strojů a zařízení. V případě jakékoliv odchylky od běžného provozu systém uvědomí v reálném čase obsluhu o nutnosti preventivní údržby. Poruchové komponenty budou rychle identifikovány s pomocí vytvořeného 3D modelu digitálních dvojčat. Po objednávce a dodávce požadovaných náhradních dílů budou technici moci vadný díl s podporou digitálního modelu snadno vyměnit a tím výrazně urychlit celý proces. Do digitálního systému budou mít mobilní přístup i dodavatelé firmy Bayer za účelem záznamu, dokumentace a potvrzení realizace údržby, oprav, inspekce a dalších činností.

Od nasazení řešení Infor EAM očekává Bayer získání inovativního nástroje ke zlepšení výkonností zařízení a řešení budoucích výrobních výzev. Schopnost vizualizace výrobního vybavení ve formě digitálních dvojčat a propojení s přenosnými zařízeními byla jednou z klíčových konkurenčních výhod řešení Infor. Projekt je součástí strategie skupiny maximalizovat provozní efektivitu a spolehlivost, a přitom prodlužovat životnost výrobní infrastruktury.

„Tempo změn na trhu se v současnosti dramaticky urychluje, což zvyšuje nároky na efektivní výrobu a s tím spojenou IT infrastrukturu,“ řekl Jörg Jung, viceprezident Infor pro region EMEA. „S využitím Infor EAM získá Bayer Bitterfeld přínosy z větší transparentnosti, efektivnějšího řízení a kvalifikovanějšího rozhodování v rámci výrobních operací. Výsledkem bude vyšší výkonnost a provozní efektivita výrobního zařízení.“

Více o řešení pro správu majetku naleznete na stránce https://www.infor.com/cs-cz/products/eam.

Značky: