Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Internet of Things Security Foundation (loTSF) zaradila Xiaomi Corporation („Xiaomi“ alebo „Skupina“), spoločnosť pôsobiacu v oblasti spotrebnej elektroniky a smart výroby, na zoznam najbezpečnejších výrobcov zariadení loT (Internetu vecí).

Spoločnosť Xiaomi sa 3. a 4. novembra zúčastnila virtuálnej konferencie loTSF 2021, globálneho podujatia zameraného na kybernetickú bezpečnosť loT. Kedže má celosvetovo najväčšiu spotrebiteľskú platformu AloT, podelila sa o svoje poznatky o bezpečnosti loT. Počas podujatia nadácia loTSF zverejnila správu, podlá ktorej Xiaomi patrí medzi najlepšie spoločnosti, ktoré dodržiavajú a zverejňujú Zásady zverejňovania informácií o zraniteľnosti. Táto správa opäť poukazuje na poprednú pozíciu spoločnosti Xiaomi v oblasti bezpečnosti loT.

Nadácia loTSF vznikla v roku 2015 v reakcii na rastúce hrozby spojené s aplikáciami loT. loTSF má viac ako 100 členov vrátane ARM, Cisco, BSI, Mastercard a Xiaomi, z ktorých všetci vynakladajú velké úsilie pri hľadaní spôsobov ochrany bezpečnosti loT. Virtuálna konferencia loTSF 2021 bola siedmou výročnou konferenciou organizovanou loTSF. Delegáti z rôznych spoločností, inštitúcií a organizácií diskutovali o otázkach bezpečnosti loT vecí a zdieľali najnovšie výskumy a priekopnícke postupy na vybudovanie bezpečného, spoľahlivého a dôveryhodného ekosystému Internetu vecí.

Na konferencii vystúpil Kevin Song, vedúci oddelenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov v Xiaomi, s prezentáciou pod názvom Zavádzanie bezpečnostného rámca pre bezpečnosť loT. Kevin vo svojej prezentácii priblížil, ako sa spoločnosť Xiaomi pri budovaní svojho bezpečnostného rámca pre loT opierala o najvyššie normy odvetvia, napríklad Rámec súladu s predpismi loTSF a normu ETSI EN 303 645, ktoré patria medzi prvé kompaktné svetové štandardy kybernetickej bezpečnosti loT.

loTSF zverejnila Správu o súčasnom uplatňovaní zverejňovania informácií o zraniteľnosti, ktorá podrobne opisuje zásady zverejňovania informácií rôznych technologických spoločností. Spoločnosť Xiaomi je na „zelenom zozname“, medzi spoločnosťami, ktoré spĺňajú nielen základné požiadavky, ale aj rozšírený prahový test loTSF. Podľa správy je na svetových trhoch 20 dälších spoločností, ktoré sa tiež dostali do zeleného zoznamu spolu s Xiaomi. Patria sem napríklad spoločnosti Google, Microsoft, Siemens, Bosch, LG a Panasonic atď.

Príloha A – Uplatňovanie Zásad zverejňovania informácií o zraniteľnosti – rozdelenie podľa spoločností

Na základe nášho prahového testu, ktorý je opísaný v správe, rozdeľujeme spoločnosti do nasledujúcich skupín:

* Zelený zoznam: spoločnosti spĺňajúce rozšírený prahový test

  • Oranžový zoznam: spoločnosti spĺňajúce základný, nie však rozšírený prahový test
  • Červený zoznam: spoločnosti nespĺňajúce ani základný prahový test
Zelený zoznam Bosch                                 7. Microsoft                               13. Signify – Philips                   18. TP-LinkBT                                      8. Motorola Mobility                          Lighting                                     Western Digital _                                                _ ,                                      14. SimpliSafe                                         , Canon                                9. Oculus                                                                                    20. Wink – .                                              _                                        15. SonicWall Ecobee                              10. Panasonic                                                                             21. Xiaomi (Ml) _       ,                                            …                                   16. Sonoff Google                              11. Philips ,                                                                                                  17. TomTom LG                                     12. Siemens
Oranžový zoznam Amazon                             13. FitBit                                   24. Lenovo                                 36. RokuApple                                 14. Garmin                                25. Lexmark                               37. Samsung (Mobile)ARLO                                 IS. GE Appliances                    26. Lifx                                       38. Samsung (Smart TV)ASUS                                 16. Hanwha, Wisenet                27. Linksys                                 39. Samsung (SmartThings) Belkin                                17. Hikvision                              28. Logitech 40. Sonos Bosé                                  18. Honeywell Home                  29. Lovense _ „ .                                           (Resideo)                                  ..                                        41. Sony Buffalo                                                                                 30. Netgear .                                     19. Honeywell                           _ Ä ~                                          42. Tapplock Dahua                                       International                              OnePlus „ ..                                                                                               „„„„                                     43 Vivo Dell                                    20 HP                                           32. OPPO 44. WyzeCam D-Link                                 21 HTC                                     33. Pel°f°nDraytek                                22 Huawei                                    34 PetCube                               45 46. ZTE Eero                                    2a joi                                         35. Procter & Gamble, Oral B                                47. ZyXEL

John Moor, spoluzakladateľa výkonný riaditeľ nadácie loTSF, povedal: „Poslaním loTSF je od začiatku pomáhať zaistiť bezpečné pripojenie zariadení loT. V rámci tohto poslania sme zvýšili povedomie a vyzvali predajcov zariadení loT, aby prioritizovali bezpečnosť a venovali väčšiu pozornosť rastúcemu počtu bezpečnostných hrozieb súvisiacich s Internetom vecí. Xiaomi je dobrým príkladom zodpovedného dodávateľa, ktorý na túto výzvu reaguje, a je dobrým príkladom spoločnosti, ktorá berie osvedčené bezpečnostné postupy vážne. Spoločnosti Xiaomi aktívne spĺňa svoje záväzky – napríklad od roku 2019 zverejňuje Zásady zverejňovania informácií o zraniteľnosti a je transparentná v tom, ako jej tímy dodržiavajú zásady bezpečnosti vo všetkých fázach životného cyklu produktu. Sme hrdí, že je členom loTSF a na trhu preukazuje svoju schopnosť viesť.“

Xiaomi patrí medzi najlepšie značky smartfónov na svete. Spoločnosť taktiež založila najväčšiu svetovú spotrebiteľskú platformu AloT. Xiaomi, ako spoločnosť zameraná na smart výrobu a spotrebnú elektroniku, ponúka stovky výrobkov a k 30. júnu 2021 bolo kjej platforme pripojených viac ako 374,5 milióna smart zariadení (nezahŕňajúc smartfóny a notebooky). Spoločnosť pripomína svoj záväzok neustále zvyšovať bezpečnosť svojich zariadení loT a zlepšovať používateľské prostredie.

Xiaomi je aj implementátorom aliancie ioXt. V júli 2021 získala domáca bezpečnostná kamera Mi 360° certifikáciu Kitemark™ pre rezidenčné zariadenia internetu vecí od British Standard Institution (BSI), zatiaľčo aplikácia Xiaomi Home získala certifikáciu Kitemark™ pre bezpečné digitálne aplikácie. Spoločnosť tiež zriadila laboratórium špecializujúce sa na bezpečnosť Internetu vecí, ktoré sa zameriava na výskum nových bezpečnostných technológií a poskytovanie výkonnej ochrany pre smart životný štýl s podporou technológií.

Značky: