Pred generálnou audienciou, ktorá sa konala 22. septembra, darovala spoločnosť BMW Italia Svätému Otcovi vozidlo BMW i3. Vozidlo Jeho Svätosti slávnostne odovzdal Dr. Nicolas Peter, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG a finančný riaditeľ spoločnosti BMW Group a Massimiliano Di Silvestre, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti BMW Italia S.p.A. V mene mníchovského výrobcu boli prítomní aj Maximilian Schoeberl, výkonný viceprezident pre komunikáciu, politické a firemné záležitosti spoločnosti BMW AG a Stefan Hofer, finančný riaditeľ spoločnosti BMW Italy.

„Spoločnosť, ktorú mám česť a výsadu viesť,“ povedal Massimiliano Di Silvestre, „sa rozhodla Svätému Otcovi darovať vozidlo BMW i3, pretože svedčí o našom celostnom a cirkulárnom prístupe k trvalej udržateľnosti. Je to plne elektrický automobil, ktorý je na čele v oblastiach týkajúcich sa minimalizácie vplyvu na životné prostredie, a to aj z hľadiska využívania čistej energie vo fáze výroby a zodpovedného využívania zdrojov, až po recykláciu na konci životného cyklu. Automobil tak dokonale ladí s tým, čo pápež naznačil vo svojej encyklike Laudato sí (Pochválen buď) o ochrane našej planéty ako spoločného domova.“

Značky: