Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group a Aliancia civilizácií Organizácie spojených národov (UNAOC) pokračujú v spolupráci pri podpore medzikultúrneho dialógu a v posilňovaní občianskych spoločností, ktorá sa začala presne pred desiatimi rokmi.

„Sme hrdí na desaťročie partnerstva s UNAOC a na náš prínos prostredníctvom vzdelávacích iniciatív a medzikultúrneho dialógu na celom svete. Sme preto radi, že môžeme pokračovať v tomto úspešnom partnerstve,” povedala Ilka Horstmeier, členka predstavenstva spoločnosti BMW AG a riaditeľka pre pracovné vzťahy zodpovedná za ľudské zdroje.

„Je nám cťou osláviť 10 rokov partnerstva so spoločnosťou BMW Group, najmä vzhľadom na dôležitú prácu, ktorú robíme v oblasti sociálneho začlenenia a rozmanitosti. Počítame s tým, že budeme pokračovať v tejto neustále rastúcej spolupráci medzi Organizáciou spojených národov a súkromným sektorom, ktorá preukázala, že rozširuje a posilňuje prácu sociálnych inovátorov na celom svete,” uviedol Miguel Angel Moratinos, vysoký predstaviteľ pre Alianciu civilizácií OSN (UNAOC).

10 rokov napredovania v rozmanitosti a medzikultúrnom dialógu.

Partnerstvo medzi spoločnosťou BMW Group a Alianciou civilizácií Organizácie spojených národov (UNAOC) sa začalo v roku 2011, v čase, keď obaja partneri prvýkrát udelili Cenu za medzikultúrnu inováciu. Toto ocenenie, ktoré sa odvtedy pravidelne udeľuje, upriamuje pozornosť na projekty z celého sveta, ktoré podporujú medzikultúrne porozumenie a rôznorodé, inkluzívne spoločnosti. K tomuto dňu bolo od vzniku udeľovania Ceny za medzikultúrnu inováciu ocenených 61 výhercov, ktorí mali so svojimi projektmi dosah na viac ako päť miliónov ľudí na celom svete.

Slávnostné odovzdávanie cien na EXPO 2020 — etapa kultúrnej rozmanitosti.

Tento rok sa slávnostný ceremoniál sa bude konať 18. novembra na Svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji v rámci tematického týždňa zameraného na toleranciu a inklúziu. Do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí, ktorá sa tento rok zamerala najmä na projekty na podporu rodovej rovnosti a obhajobu práv žien, boj proti násilnému extrémizmu, nenávisti a predsudkom, pričom ako faktory, ktoré umožňujú spoločenskú zmenu, využívajú umenie, kultúru a šport, sa prihlásilo viac ako 1 100 organizácií zo 120 krajín sveta.


Cena za medzikultúrnu inováciu: Záväzok, ktorý trvá.

Okrem finančnej podpory vo výške 200 000 USD, ktorá sa rovnomerne rozdelí medzi 10 vybraných projektov, budú ocenení víťazi ťažiť aj z profesionálneho projektového poradenstva od spoločností BMW Group, UNAOC a od obchodnej poradenskej firmy Accenture. Príjemcovia získajú aj manažérsku a strategickú projektovú podporu a stanú sa súčasťou združenia Intercultural Leaders, ktoré spája profesionálov a manažérov z celého sveta.

„Slávnostné odovzdávanie cien je veľmi špeciálny moment: úspešné organizácie budú môcť realizovať svoje nápady a získajú cennú profesionálnu podporu od našich projektových partnerov. Teší nás, že aj tento rok sa prihlásilo toľko pôsobivých projektov. To ukazuje hĺbku kreativity a inovatívnej sily, ktorá obklopuje kultúrnu rozmanitosť,” povedala Ilka Horstmeierová zo svojej úlohy patrónky Ceny za medzikultúrnu inováciu.

Vďaka partnerstvám, ako je toto, sleduje spoločnosť BMW Group svoj cieľ formovania spoločenských zmien. Spoločnosť chce k trvalo udržateľnému pokroku prispieť ekologicky, ekonomicky a sociálne. Táto snaha sa naplno ukázala aj počas podujatia IAA Mobility 2021: svetelná inštalácia nasvietila logo UNAOC a Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN na fasádu sídla spoločnosti BMW Group v Mníchove a pripomenulo sa tak výročie vzájomného partnerstva.

Aliancia civilizácií OSN

Aliancia civilizácií Organizácie spojených národov (UNAOC) je iniciatíva generálneho tajomníka OSN, ktorej cieľom je zlepšiť porozumenie a vzájomnú spoluprácu medzi národmi a ľuďmi naprieč kultúrami a náboženstvami a pomôcť čeliť silám, ktoré podnecujú polarizáciu a extrémizmus.

UNAOC vznikla v roku 2005 z iniciatívy vlád Španielska a Turecka pod záštitou Organizácie Spojených národov. V januári 2019 nastúpil na pozíciu vysokého predstaviteľa pre UNAOC Jeho excelencia (JE) Miguel Ángel Moratinos, pred ním na tomto poste pôsobil JE pán Nassir Abdulaziz Al-Nasser, ktorý bol nástupcom JE pána Jorgeho Sampaia.

UNAOC udržiava globálnu sieť partnerov vrátane štátov, medzinárodných a regionálnych organizácií, skupín občianskej spoločnosti, nadácií a súkromného sektora s cieľom zlepšiť medzikultúrne vzťahy medzi rôznymi národmi a komunitami.

Značky: