Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novým finančným riaditeľom sa stáva Marek Volný. Na pozíciu obchodného riaditeľa prichádza Michal Chudík

Spoločnosť Business Lease Slovakia, poskytovateľ komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby, sa výrazne posilňuje. Od 15. decembra 2020 na pozíciu finančného riaditeľa nastúpil Marek Volný. Spoločnosť zároveň bude mať aj nového obchodného riaditeľa Michala Chudíka, ktorý svoju pozíciu v spoločnosti začne zastávať 1. februára 2021. Zmeny sú súčasťou posilnenia stratégie rastu. „Máme skvelé výsledky a obrovský potenciál byť ešte úspešnejší. Na tejto ceste však potrebujem silný seniorský tím. Teším sa, že moji noví kolegovia podporia aj rozvoj vnútri spoločnosti a potiahnu či už v oblasti financií alebo obchodu našich zamestnancov vpred. Teším sa na naše spoločne dosiahnuté výsledky v roku 2021,“ konštatuje k zmenám výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. V novom senior manažment tíme bude aj Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales, Vladimir Guštafik, Head of Operations Services, Martina Bauerová, HR Manager a Pavol Mikolaj, Business Process Consultant,

Nový finančný riaditeľ Marek Volný

Marek Volný prichádza na pozíciu finančného riaditeľa zo spoločnosti A.I.I. Technické služby, kde pôsobil ako výkonný riaditeľ, no dlhoročné skúsenosti má práve z finančného sektora – lízingu. Takmer dve desaťročia (1999-2017) totiž pôsobil na pozícii finančného riaditeľa v spoločnosti Lease Plan Slovakia a Lease Plan Rus LLC, kde zodpovedal nielen za finančné plánovanie, ale aj manažment pohľadávok, zdolávanie prevádzkových rizík a celkovo rizík trhu. V rokoch 2017-2018 pôsobil aj na pozícií výkonného riaditeľa JV Energy. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Je to pre mňa pocta a zároveň výzva byť súčasťou spoločnosti, ako je Business Lease Slovakia. Spoločnosť dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky a patrí medzi lídrov v odvetví operatívneho lízingu. Pre mňa ako človeka z externého prostredia, hoci som v minulosti dlhodobo pôsobil v tomto odvetví, je dôležité naučiť sa a pochopiť históriu, štruktúru a riadenie spoločnosti, ako aj finančné možnosti a možnosti rozvoja spoločnosti. Aktuálna situácia ovplyvnená vírusom COVID-19 a silnou konkurenciou, no tiež solídne finančné výsledky ma stavajú pred nové výzvy,“ podotýka Marek Volný.

Tou najdôležitejšou výzvou bude podľa neho zabezpečiť udržateľnosť aktuálnej finančnej výkonnosti spoločnosti. „Samozrejme, považujem to za východiskový bod pre vytvorenie podmienok na dlhodobý rast a zlepšovanie ziskovosti spoločnosti aj jej jednotlivých produktov,“ spresňuje. Dôležitým faktorom tak bude hľadanie možností rozvoja a ziskovosti spoločnosti, a to či už cestou nových produktov a služieb, ako aj zvyšovaním efektívnosti vnútorných procesov, prípadne hľadaním zdrojov na zvýšenie finančnej efektívnosti.

Marek Volný ma jednoznačne zaujal svojou senioritou, skúsenosťami a veľkým drivom. Má rád nové výzvy a ciele a neváha prevziať zodpovednosť. Rovnako sme si sadli po ľudskej stránke. Máme podobné názory na rozvoj firmy, milujeme fakty, čísla a zhodujeme sa v predstave o ďalšom raste a kultúre firmy,“ podotýka k výberu Lucia Čišková. Ako dodáva, od nového finančného riaditeľa očakáva jasnú podporu v oblasti financií a aj celkovom strategickom smerovaní Business Lease. Marek Volný obsadzuje v spoločnosti kľúčovú pozíciu. Ako podotýka aj HR manažérka Business Lease Martina Bauerová, veľkým plusom bola práve niekoľkoročná skúsenosť s rovnakou pozíciou v rovnakej oblasti. „Veríme, že je to „hotový človek“ pripravený doplniť náš tím a dosahovať ciele. V neposlednom rade – musí zafungovať chémia. Pocit, že toto je správny človek do našej firemnej kultúry, nositeľ firemných hodnôt,“ konštatuje Martina Bauerová. Ako HR má ešte jedno očakávanie. „V Marekovi potrebujeme profesionála vo svojom remesle, ale aj silného lídra pre náš tím. Keďže Marek bude členom seniorského manažment tímu, mal by mať zodpovednosť nielen za tvorbu a realizáciu plánov, ale aj za ich pochopenie a zapojenie naprieč celou spoločnosťou. Pod sebou bude mať troch priamych podriadených. Jeho prvá úloha spočíva aj v nastavení spolupráce s nimi,“ dodáva.

Nový obchodný riaditeľ Michal Chudík

Michal Chudík vyštudoval Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Takmer celý svoj doterajší profesijný život sa naplno venoval práci v spoločnosti Heineken Slovakia. V rokoch 2009 až 2020 tam prešiel viacerými pozíciami vrátane riadiacich, naposledy ako sales manažér HORECA. V spoločnosti Business Lease bude zastávať post obchodného riaditeľa. „Pozíciu obchodného riaditeľa sme nemali obsadenú viac ako dva roky. Dôvodom bol nedostatok vhodných kandidátov. V roku 2020 som si však povedala, že nastal správny čas opätovne prečesať trh a som veľmi vďačná, že sme našli práve Michala Chudíka,“ podotýka k výberu Lucia Čišková. Rok 2020 spojený s pandémiou otvára spoločnosti veľký obchodný potenciál. „Mnohé firmy nemajú dostatok hotovosti, prípadne ju chcú využiť efektívnejšie než na nákup vozidiel. Kapitál investovaný do auta je utopený kapitál. Pre nás, lízingové spoločnosti, je to však obrovský potenciál. To bol jeden z motívov posilniť obchodný tím o pozíciu obchodného riaditeľa,“ podotýka Lucia Čišková. Michal Chudík má podľa nej obrovský elán, orientáciu na cieľ, dynamiku, originalitu a obchodné skúsenosti. „V spoločnosti Heineken prešiel množstvom obchodných pozícií. Rovnako vnímam ako prínos jeho skúsenosti s retailom, keďže Business Lease má už produkty nielen pre firmy, ale aj pre fyzické osoby,“ podotýka výkonná riaditeľka. Michal Chudík bude v Business Lease zodpovedný za celý obchodný úsek vrátane krátkodobého prenájmu, operatívneho lízingu pre fyzické osoby a marketing. „Od Michala očakávam nastavenie efektívnej obchodnej a marketingovej stratégie a, samozrejme, skvelé obchodné výsledky. Jeho skúsenosti z retailu oceníme aj v inej oblasti. Michal bude kooperovať aj na celofiremnej stratégii rastu Business Lease v rámci nášho senior management tímu,“ dodáva.

Michal Chudík vníma pôsobenie v novej spoločnosti ako výzvu, ale aj zodpovednosť. „Prichádzam do firmy, ktorá má otvorenú mentalitu, množstvo talentovaných ľudí, výborné produkty a služby a obrovský drive za výsledkom. Verím, že všetky tieto, ako aj iné aktíva spoločnosti budeme vedieť zúročiť a spoločne dokážeme posilniť trhovú pozíciu Business Lease,“ podotýka k menovaniu Michal Chudík. Pokiaľ ide o výzvy, tie si kladie v troch kľúčových oblastiach, ktoré sú súčasťou DNA spoločnosti Business Lease. „Absolútnym cieľom pri uspokojovaní akcionárov bude kontinuálne posilňovanie trhového podielu Business Lease pri dodržaní obchodných marží spoločnosti. Z pohľadu uspokojovania potrieb našich zákazníkov verím, že udržíme a potenciálne aj vylepšíme index spokojnosti zákazníkov prostredníctvom personalizovaných produktov a služieb. Rovnako verím, že budeme vedieť našim zákazníkom prinášať produkty, ktoré im uľahčia schopnosť adaptovať sa v dynamicky meniacom sa prostredí a že Business Lease bude vnímaný ako preferovaný partner na zabezpečenie ich mobility,“ podotýka Michal Chudík. Treťou výzvou je vytvorenie podmienok, v ktorých bude tím schopný posúvať latku na čoraz vyššiu úroveň. „Každý jeden člen tímu musí cítiť, že má možnosť a priestor, nástroje a podporu sa neustále zlepšovať. Som absolútne presvedčený, že Business Lease má skvelý tím a aj s mojim prispením spoločne vytvoríme prostredie, v ktorom budeme konať v zmysle firemných aj osobných hodnôt,“ podotýka Michal Chudík.

Ako dodáva výkonná riaditeľka Business Lease, obaja kandidáti jej sadli aj po ľudskej stránke, aj po stránke odbornosti. „Na mojich nových riaditeľov sa teším. Pozerám sa na nich aj z hľadiska potenciálnych následníkov. Fascinuje ma inteligencia a chytrosť. Vedome tiež vyhľadávam aj kompetencie, ktoré mne chýbajú, aby sme vytvorili dokonalý celok pre Business Lease,“ zdôrazňuje Lucia Čišková.

Značky: