Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon Europe vyhlasuje každoročne fotožurnalistické granty, ktorých cieľom je nájsť výnimočných profesionálnych fotografov a filmárov.

Grant spoločnosti Canon pre fotožurnalistky pomáha najlepším rozprávačkám a mimoriadnym fotografkám. Grant spoločnosti Canon pre videodokumentaristov oceňuje tých, ktorí chcú dokumentárnou formou zdôrazniť spoločenský, kultúrny alebo ekonomický problém. Vďaka grantom príjemcovia získajú finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov aj platformu, na ktorej ich budú môcť uverejniť. Oba granty bežia súčasne s medzinárodným festivalom Visa pour l’image, ktorý patrí k najprestížnejším svetovým udalostiam v odbore fotožurnalistiky. Víťazi budú oficiálne oznámení na festivale v septembri vo francúzskom meste Perpignan. Ich výsledné práce budú predstavené v nasledujúcom roku.

Grant spoločnosti Canon pre videodokumentaristov

Tento grant už tretí rok oslavuje tvorivú dokumentárnu tvorbu a oceňuje najlepšie začínajúce filmárske talenty. Víťaz, ktorého vyberie v júni porota zložená z osobností zo sveta profesionálnej fotografie, získa grant vo výške 8 000 EUR a zapožičané mu bude aj vybavenie značky Canon na výrobu krátkometrážneho dokumentárneho filmu. Príspevky budú posudzované podľa prezentácie, relevancie a originality projektu.

Minuloročný víťaz – fotograf Camille Millerand – použil financie aj profesionálne filmové vybavenie značky Canon na prácu na svojom projekte The Invisibles. Sledoval nelegálnych pracovníkov, ktorí sú dôležitou súčasťou francúzskej ekonomiky. Jeho dokument bude premietaný na tomto ročníku festivalu.

To najlepšie zo ženskej fotožurnalistiky

Už 22. rokom spoločnosť Canon a Images Evidence udelia grant vynikajúcej fotografke ako uznanie za jej príspevok k fotožurnalistike. Víťazka získa 8 000 EUR na financovanie celoročného projektu, ktorý bude vystavený v nasledujúcom ročníku.

Minuloročná víťazka 2021 Acacia Johnson za peniaze z grantu realizovala svoj projekt na Aljaške – Poznávať Zem zhora: piloti z divočiny spájajú vidiecke oblasti Aljašky. V súčasnej dobe je iba 20 % územia Aljašky dostupných po ceste a desiatky odľahlých osád v divočine, prevažne aljašských domorodých komunít, sú závislé na leteckej preprave. Lietadlami zaisťujú základné služby, zásobovanie potravinami, lekársku starostlivosť i transport v núdzi. Projekt financovaný z grantu Acacia Johnson začala vo svojom rodnom meste Anchorage, kde tunajšiu komunitu zvečnila prostredníctvom veľkoformátových portrétov pilotov s ich lietadlami a leteckých snímok lietadiel za letu v aljašskej krajine. Svoje dielo Acacia Johnsonová predstaví na festivale Visa pour l’image 2022.

Predchádzajúce víťazky grantu dostali finančné prostriedky, podporu a možnosť predstaviť svoje práce a tiež sa stali zdrojom inšpirácie pre ďalšie fotografky. Acacia Johnson, víťazka grantu z roku 2021, hovorí: „Bolo mi cťou získať fotožurnalistický grant spoločnosti Canon za rok 2021. Grantové peniaze mi umožnili venovať čas, energiu a kreativitu projektu v pomalšom tempe a s nádejou, že bude trvalým prínosom pre moju rodnú komunitu. Pokiaľ premýšľate, či sa zúčastniť, rozhodne vám to odporúčam skúsiť – grant môže znamenať zásadný krok vo vašej kariére. Mne umožnil uskutočniť môj dlho vysnívaný projekt.“

Prihlášky do oboch grantov je možné podávať do 17. mája 2022.

Dalšie informácie o grante spoločnosti Canon pre fotožurnalistky nájdete na stránkach:

www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-de-la-femme-photojournaliste.

Dalšie informácie o grantu spoločnosti Canon pre videodokumentaristov nájdete na stránkach:

www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-du-documentaire-video-court-metrage.

Značky: