Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. apríla zmenila žilinská technologická spoločnosť CEIT obchodné meno na Asseco CEIT, čím oficiálne zviditeľnila svoju príslušnosť k materskej spoločnosti Asseco Central Europe. Spojením oboch mien spoločností chce slovenská spoločnosť Asseco CEIT poukázať na svoju historickú jedinečnosť v technologických inováciách či nadviazať na vybudované renomé v priemysle, a zároveň získať oporu silnej globálnej softvérovej skupiny Asseco na všetkých trhoch a v odvetviach, kde je táto spoločnosť úspešná už dnes.

Obchodné plány spoločnosti Asseco CEIT sú v tomto roku ambiciózne a k ich dosiahnutiu plánuje využiť intenzívnu aktivitu v oblasti výskumu a vývoja, ako aj potenciál obchodných príležitostí u súčasných i nových klientov na domácom ako aj zahraničnom trhu. Asseco CEIT tento rok navyše plánuje spustenie predaja niekoľkých nových produktov v oblasti automatizácie internej logistiky, či vylepšené riešenia a služby v oblasti optimalizácie a digitalizácie priemyselnej výroby a logistiky, či priemyselnej ergonómie.

„Som rada, že môžem uviesť našu spoločnosť pod novou brandovou identitou Asseco CEIT prezentujúcu ambície postavené na pevných základoch doterajších skúseností. Od 1. apríla sme zmenou mena spoločnosti na Asseco CEIT a upravením nášho brandového vizuálu zviditeľnili prepojenie so skupinou Asseco, čím sme spojili renomé značky CEIT vybudované v priemysle, so silou a priebojnosťou Asseco, jednej z najvýznamnejších softvérových spoločností. Rebranding je súčasťou našej globálnej stratégie, ktorej zámerom je uspieť na zahraničných trhoch a u nových zákazníkov. Nejde len o posilnenie imidžu, ale predovšetkým o  deklaráciu dlhodobej stability a udržateľného rozvoja,“ vysvetlila Andrea Chudá, generálna riaditeľka spoločnosti Asseco CEIT, a. s.

Spoločnosť CEIT je pevnou súčasťou skupiny Asseco v oblasti robotiky a umelej inteligencie. Dozrel čas, aby sme ich produkty intenzívnejšie rozvinuli v medzinárodnom priestore. Silná značka Asseco by mala toto rozšírenie uľahčiť ,“ uviedol Jozef Klein, CEO a líder skupiny Asseco International.

Spoločnosť Asseco CEIT sa vo svojich aktivitách za posledné mesiace rovnako výrazne sústredila na nábor nových zamestnancov, predovšetkým v oblasti vývoja nových produktov, čím chce opätovne naštartovať svoju konkurenčnú výhodu vo forme vývoja inovatívnych výrobných a logistických technologických riešení pre priemysel v súlade s hodnotami Industry 4.0. Vďaka partnerstvu so skupinou Asseco mohla spoločnosť aj napriek ekonomickému spomaleniu v priemyselných odvetviach z dôvodu globálnej pandemickej krízy investovať do novej testovacej haly v Žiline.

Spoločnosť Asseco CEIT má v Českej republike dcérsku spoločnosť, ktorá od 1. apríla tohto roka takisto zmenila svoj obchodný názov z CEIT CZ na Asseco CEIT CZ.

O spoločnosti: Asseco CEIT, a. s. je inovatívna technologická spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia z oblasti technických aj procesných inovácií, priemyselnej automatizácie, digitalizácie a optimalizácie, ako aj inteligentnej internej logistiky. Poslaním spoločnosti s vlastným výskumno-vývojovým centrom je podpora produktivity, efektivity a rastu konkurencieschopnosti priemyselných podnikov. Spoločnosť so sídlom v Žiline úspešne pôsobí na celoeurópskej úrovni, pričom medzi jej zákazníkov patria významné priemyselné podniky najmä z automobilového, strojárskeho, chemického a elektrotechnického priemyslu. Spoločnosť Asseco CEIT, a. s. je od roku 2017 súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco.

Značky: