Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Datapac uzavrela novú úroveň partnerstva so spoločnosťou SAS – svetovým lídrom v oblasti analytiky. Vďaka partnerstvu a rozsiahlemu know-how sa Datapac stáva dôležitým poskytovateľom analytických služieb v stredoeurópskom regióne a dokáže tak poskytnúť iný pohľad na dáta svojich klientov, čím významne zefektívni ich firemné procesy.

Spoločnosť Datapac sa stala Reseller partnerom nadnárodnej softvérovej a konzultačnej spoločnosti SAS. Rozšírenie partnerstva po trojročnej spolupráci prináša obom firmám výhody v rámci realizovaných projektov a prístup k zdieľanej databáze skúseností. „Uzavretie tohto partnerstva za krátke obdobie vzájomnej spolupráce vnímame ako významný signál. Naše nadobudnuté kompetencie nám tak umožnia skvalitniť analytický segment služieb v jednotlivých krajinách nášho pôsobenia,“ uvádza Juraj Saktor, generálny riaditeľ spoločnosti Datapac. „Teším sa z partnerstva so spoločnosťou Datapac, pretože tento typ spolupráce nám umožňuje sa väčšou mierou podieľať na prudko rastúcom trhu dátovej analytiky, a to spôsobom, ktorý plne odpovedá na požiadavky našich zákazníkov. Aj preto rozvoju partnerského prostredia venujeme zvýšenú pozornosť,“ dodáva Hana Kvartová, riaditeľka SAS-u pre strednú Európu.

Datapac a SAS sa zhodujú v tom, že firmy disponujú čoraz väčším množstvom štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát, ktoré je možné využiť pre hĺbkové spracovanie, analýzu, či predikcie. Vďaka tomu dokážu svojim klientom poskytnúť odlišný pohľad na dáta s cieľom zefektívniť rôznorodé procesy týkajúce sa dôležitých biznis rozhodnutí. „Dopyt po relevantných dátach o svojich zákazníkoch a po predikčných modeloch ich správania sa je v súčasnosti na trhu mimoriadne vysoký. Zlepšenie vzájomnej komunikácie, sofistikované prístupy segmentácie, zvyšovanie retencie, znižovanie odchodovosti a pod. predstavujú pre firmy významné obchodné prínosy,“ zdôrazňuje Vladimír Magvaši, šéf divízie Business Intelligence spoločnosti Datapac. Popri súčasne poskytovaných analytických službách zvyšujúcich zákaznícku skúsenosť, podporujúcich generovanie dodatočných tržieb či zlepšujúcich zákaznícky servis tak Datapac ponúka ďalšiu pridanú hodnotu pre svojich partnerov.

Značky: