Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka.

Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Pripomíname si ním dôležitosť vlastného jazyka, zároveň ale aj menšinových jazykov a kultúrnych čŕt malých aj väčších národov.

Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan zdôrazňoval dôležitosť materinských jazykov. Vyjadril sa, že Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Ani Slováci v zahraničí by nemali zabudnúť svoj materinský jazyk. Našu rodnú slovenčinu si môžu efektívne precvičovať aj na prvom a zároveň jedinom bezplatnom mnohojazyčnom online portáli na výučbu slovenského jazyka www.slovake.eu, ktorý vytvorili slovenskí esperantisti zo združenia Edukácia@Internet, spolu s medzinárodným tímom v rámci projektu, podporeného Európskou komisiou. Tento portál funguje v 13 jazykoch a slovenčinu sa na ňom možno učiť od úrovne úplného začiatočníka (A1) až po pokročilého (B2).

Okrem stránky pre tých, ktorí majú radi heslo „škola hrou“ funguje aj aplikácia tohto projektu pod názvom „Crazy sheep“ – kde je vašou úlohou skákať s ovečkou po kameňoch a zároveň si precvičiť rody v slovenčine (čo robí mnohým cudzincom problémy). Aplikácia je viacjazyčná a dá sa stiahnuť priamo z Google Play:

App Store

Peter Baláž, koordinátor tohto občianskeho združenia E@I sa vyjadril: „Uvedomujeme si potrebu ochrany všetkých jazykov, ako aj obrovský potenciál internetu na využitie vo vzdelávaní. Preto sme po našom prvom projekte – mnohojazyčnej web-stránky na bezplatné učenie sa esperanta (www.lernu.net) pokračovali vo vytváraní podobných portálov aj pre iné jazyky. Dnes už je naše portfólio pomerne pestré: okrem esperanta (lernu.net) a slovenčiny (slovake.eu) je to ďalej nemčina (deutsch.info), čeština (mluvtecesky.net), španielčina (espa2.eu), EÚ-jazyky všeobecne (lingvo.info), či práve dokončovaný web na ruštinu (russky.info). Okrem online-vzdelávania sa ale venujeme aj organizovaniu rôznych školení a podujatí a sme radi, že v roku 2017 na Slovensku môžeme organizovať dve dôležité medzinárodné podujatia zamerané na propagáciu i poznávanie jazykov.

Prvým jazykovým podujatím bude Stretnutie polyglotov (Polyglot Gathering), ktoré sa uskutoční od 31. mája do 4.júna 2017 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Polygloti sú zaujímaví ľudia, ktorí dokážu plynule komunikovať vo viacerých jazykoch. Niektorí sa prirodzene dohovoria aj v 20-tich jazykoch! Slovensko privíta viac ako 400 ľudí z vyše 40 krajín sveta, ktorí sa stretnú, aby sa mohli zúčastniť mnohých zaujímavých prednášok ale aj porozprávať sa s kamarátmi s podobnými záujmami, a to je najmä láska k jazykom. Polyglot Gathering je neformálne podujatie, ktoré sa doteraz konalo vždy raz za rok v Berlíne. Tento rok sa organizátori z Berlína rozhodli spolupracovať s Lýdiou Machovou z Jazykového mentoringu, ktorá pomáha ľuďom učiť sa jazyky svojpomocne, a Petrom Balážom, koordinátorom združenia E@I, ktoré stojí za mnohými úspešnými portálmi na výučbu jazykov, aby priniesli podujatie do Bratislavy.

Druhým zaujímavým podujatím je jazykový festival LingvaFest 2017. Festival sa bude konať na Ekonomickej univerzite v Bratislave v dňoch 22. a 23. septembra 2017 a vstup pre verejnosť bude voľný. V rámci jazykového festivalu sa budú môcť návštevníci zúčastniť zaujímavého programu – rýchlokurzy jazykov, súťaže, jazykové kvízy o ceny, kultúrne vystúpenia, koncerty (tanec a spev vo viacerých jazykoch z rôznych kultúr). Podrobnosti o podujatí možno nájsť na www.lingvafest.sk.

O jazyky – a aj o ten vlastný, materinský, sa treba starať, používať ho, opatrovať ho. Nielen v Medzinárodný deň materinského jazyka preto chráňme materinské jazyky, učme sa nové jazyky a zaujímajme sa o zvyky a kultúry svoje ako aj iných národov!

Značky: