Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popularita duálneho vzdelávania rastie. Potvrdzujú to výsledky prieskumu, v ktorom spoločnosť Centire zistila, že viac ako 40 % žiakov deviatych ročníkov považuje systém duálneho vzdelávania za atraktívny. Prieskum bol realizovaný  v júni 2020 formou online dotazníka na vzorke 3 867 študentov.

Najväčší záujem o duálne vzdelávanie na stredných odborných školách deklarovali žiaci v Košickom kraji (52 %). Vo všetkých ostatných krajoch dosiahol záujem viac ako 40 %.

Ľubomír Billý, vedúci tímu regionálnych koordinátorov, Centire

Ľubomír Billý, vedúci tímu regionálnych koordinátorov, Centire

„Pre žiakov, ktorí idú študovať do systému duálneho vzdelávania, sú najčastejšími dôvodmi pre výber práve tejto možnosti prax u zamestnávateľa (27 %), šanca privyrobiť si počas štúdia (21 %), prípadne kombinácia oboch dôvodov,“ hovorí Ľubomír Billý, vedúci tímu regionálnych koordinátorov z Centire.

Naopak, žiaci, ktorí si vyberú štúdium na strednej odbornej škole, ale nevybrali si systém duálneho vzdelávania, uvádzajú ako najčastejší dôvod, že ich „duál“ svojim nastavením nezaujal (37 %). „Z ostatných dôvodov je to najmä ten, že škola alebo vybraný odbor nie sú zapojené do duálneho vzdelávania (34 %) alebo dávajú prednosť štúdiu pred praxou a chcú venovať čas na škole získavaniu vedomostí (3 %). Časť žiakov odrádza záväzok práce u zamestnávateľa po skončení školy, pričom majú žiaci záujem si ponechať svoj vlastný výber budúceho pôsobenia bez záväzku voči zamestnávateľovi, u ktorého by realizovali praktickú časť vyučovania. Toto je však jeden z najväčších mýtov duálneho vzdelávania. Žiaci po skončení duálneho vzdelávania môžu ísť pracovať k inému zamestnávateľovi, alebo pokračovať v štúdiu na ďalších stupňoch vzdelávania,“ dopĺňa Ľ. Billý.

Až 38 % deviatakov uviedlo, že pri rozhodovaní o výbere strednej školy ich najviac ovplyvnili rodičia. Hneď po nich kamaráti (15 %)  a na treťom mieste výchovný poradca alebo učiteľ. „Iba 8 % žiakov vo vzorke odpovedalo na otázku možnosťou iné, pričom 74 % z nich uviedlo, že si školu zvolili sami na základe vlastného uváženia,“ pripomína Ľ. Billý.

Školy sa prispôsobili kríze

V júni 2020 bol realizovaný prieskum aj medzi zamestnávateľmi, žiakmi systému duálneho vzdelávania a strednými odbornými školami. Jeho cieľom bolo zistiť mieru adaptácie duálneho vzdelávania na podmienky vyvolané novým koronavírusom. Do prieskumu sa zapojilo 121 stredných odborných škôl, 1149 žiakov duálneho vzdelávania a 159 zamestnávateľov.

Viera Holešová, vedúca tímu metodiky a centra orientácie, Centire

Viera Holešová, vedúca tímu metodiky a centra orientácie, Centire

„Viac ako dve tretiny respondentov spomedzi zamestnávateľov (67,3 %) predpokladá pokračovanie systému duálneho vzdelávania bez zmeny súčasného nastavenia,“ hovorí Viera Holešová, vedúca tímu metodiky a centra orientácie zo spoločnosti Centire. „Avšak, až štvrtina z nich (25,2 %) predpokladá nižší počet učebných miest,“ dopĺňa.

Veľká väčšina škôl (86 %) uviedla, že len do 20 % žiakov nebolo schopných sa zapojiť do dištančných foriem praktického vzdelávania. U 14 % škôl nebolo schopných sa zapojiť viac ako 20 % žiakov. „Tí sa nezapojili najmä z dôvodu nedostupného internetu a sociálne slabej situácie rodiny (69 %), ale aj z dôvodu nezáujmu (31 %),“ skonštatovala.

Tretina (30 %) žiakov v prieskume uviedla, že zamestnávateľ poskytol škole interné výučbové materiály. Zhodne 13 % žiakov uviedlo, že počas dištančnej praktickej výučby absolvovali projektovú výučbu – prípravu modelových situácií a projektových štúdií. Obdržali krátke videá s postupom výroby určitého výrobku alebo služby a iné formy, ktoré zahŕňali najmä domáce úlohy. „Užšej skupine žiakov (10 %) poskytol zamestnávateľ videá z výrobných liniek či postupov, niektorí absolvovali tiež výučbu vo virtuálnych učebniach (10 %) alebo videokonferencie so slovenskými i zahraničnými expertmi (5 %),“ hovorí V. Holešová.

„Záujem o systém duálneho vzdelávania sa zvyšuje aj u zamestnávateľov. Aktuálne je do systému zapojených už 1 330 zamestnávateľov, z toho 895 aktívne,“ pripomína. Zamestnávatelia si tak vychovávajú potenciálnych budúcich zamestnancov.

Duálna akadémia

Naši žiaci zvládli koronakrízu na jednotku. Väčšina z nich sa denne pripájala na vyučovanie a bola to pre nás všetkých veľmi zaujímavá skúsenosť. Verím, že prax veľmi rýchlo dobehnú,“ hovorí Jana Široká, predsedníčka bratislavskej Duálnej akadémie zameranej na odborné vzdelávanie. Na škole sa aktuálne pripravuje takmer 400 žiakov.

Milan Ráchela, vedúci stredoškolského odborného vzdelávania a rekvalifikácií, Duálna akadémia

Milan Ráchela, vedúci stredoškolského odborného vzdelávania a rekvalifikácií, Duálna akadémia

Samozrejme, fyzická prítomnosť v závode je pri získavaní niektorých zručností nevyhnutná. Počas koronakrízy sme sa tieto praktické cvičenia snažili nahrádzať rôznymi úlohami súvisiacimi s praxou, prehlbovaním vedomostí potrebných pre prax a zároveň budeme v rámci augustovej letnej školy dobiehať stratený čas, čo sa týka praktických zručností“, uzatvára Milan Ráchela, vedúci stredoškolského odborného vzdelávania a rekvalifikácií.

Väčšina študentov Duálnej akadémie si nachádza prácu v neďalekom závode Volkswagen, kde nastupujú už s vyšším základným platom oproti absolventom prichádzajúcim do automobilky bez praxe a mimo „duálu“.

Značky: