Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bezpečnosť je dôležitým základom kvalitnej podnikovej informačnej architektúry. Neoddeliteľnou súčasťou úspešnej bezpečnostnej stratégie – a to aj vo svete správy dokumentov – je komplexné riadenie prístupu prostredníctvom užívateľských práv. Práca s oprávneniami ale býva niekedy zložitá a neprehľadná. Spoločnosť Onlio preto v najnovšej aktualizácii svojho systému pre centrálnu správu dokumentov eDoCat prichádza s inovatívnym prístupom, vďaka ktorému je riadenie a presadzovanie bezpečnostných politík oveľa jednoduchšie a efektívnejšie.

Výkonný a robustný systém pre podporu centrálnej správy dokumentov, s riadením ich obehu pomocou workflow, eDoCat postavila spoločnosť Onlio na platforme Alfresco Community Edition a v prvej verzii ho predstavila v roku 2011. Systém eDoCat nachádza uplatnenie u širokej škály firemných zákazníkov, ktorí, popri špičkových funkciách, vyžadujú aj vysokú mieru bezpečnosti . Najnovšia aktualizácia systému eDoCat reaguje práve na dopyt po ďalšom zdokonalení bezpečnostných mechanizmov a prináša inovatívny spôsob riadenia užívateľských oprávnení.

Všetky oprávnenia užívateľov k prístupu k zložkám a dokumentom uloženým v DMS eDoCat možno teraz spravovať centrálne z jediného miesta, a to z jedného rozhrania nad celou zložkovou štruktúrou a pre jednotlivé skupiny užívateľov. Nechýba ani integrácia s Active Directory alebo s niektorým z ďalších obdobných systémov adresárových služieb.

 „Všetky organizácie pracujú s dokumentmi, ktoré obsahujú dôverné a utajované informácie. Musia teda zabezpečiť, aby k jednotlivým dokumentom mali prístup len tí používatelia, ktorí ho mať majú. Riadenie z pohľadu bezpečnosti by pritom malo byť nielen spoľahlivé, ale aj maximálne jednoduché a efektívne. A presne to umožňuje náš inovatívny prístup, ktorý je súčasťou najnovšej aktualizácie systému eDoCat,“ uvádza Pavel Nykl, obchodný riaditeľ spoločnosti Onlio. Veľký dôraz sme kládli aj na podporu centrálneho riadenia bezpečnosti. Administrátori tak môžu všetky súvisiace úkony vykonávať z jediného panelu, ktorý ponúka globálny prehľad o nastaveniach a pridelených právach.“

Veľkou výhodou, najmä čo sa týka väčších firemných prostredí, je možnosť oddeliť práva administrátora systému eDoCat od obsahu. Inými slovami – oprávnenia správcov je možné nastaviť tak, aby prístup k dokumentom vôbec nemali. Podobne užitočné sú aj pokročilé možnosti reportovania bezpečnostných nastavení, k dispozícii sú výstupy v grafickej i textovej podobe.

O kvalitách DMS systéme eDoCat, vhodného najmä pre malé a stredne veľké podniky, pre úrady i štátnu správu, svedčí tiež celá rada získaných ocenení. Medzi zákazníkov, využívajúcich eDoCat, patrí napríklad Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave, Alzheimer Centrum alebo Diakonie ČCE.

Značky: