Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Korona kríza ukázala, aká je veda pre ľudské životy nesmierne dôležitá. Postupom času, ako sa pandémia rozširovala do celého sveta, veda získala v regióne strednej Európy na dôležitosti nielen na osobnej, ale aj celospoločenskej úrovni. Dokázal to aj celosvetový prieskum technologickej spoločnosti 3M – State of Science Index, SOSI, zaoberajúci sa názormi na vedu a disciplíny s ňou spojené, ktorý realizuje v pravidelných intervaloch. Napríklad dôvera voči vede sa  v našom regióne zvýšila prvýkrát za posledné tri roky z predpandémických  73 %  na súčasných 80 %. Prieskumu sa zúčastnilo 25 187 ľudí zo 14 krajín z celého sveta a výnimočne prebiehal v dvoch fázach – pred príchodom pandémie na jeseň 2019 a počas pandémie v lete 2020, vďaka čomu dokážeme posúdiť postavenie vedy práve v súvislosti s príchodom koronakrízy.

Pandémia mení vnímanie vedy

Zdroj: 3M

Zdroj: 3M

Ak by sme porovnali zmýšľanie ľudí v strednej Európe pred pandémiou a teraz, 54 % opýtaných vníma vedu ako veľmi dôležitú pre spoločnosť vo všeobecnosti, čo predstavuje nárast o 7 %  od uskutočnenia prvej fázy prieskumu v nekrízovom období. Rovnako 54 % zúčastnených verí v nezanedbateľnú dôležitosť vedy aj z hľadiska každodenného života. V dôsledku pandémie spojenej s koronavírusom sa až štyria z piatich ľudí v našom regióne prikláňajú k názoru, že veda hrá rozhodujúcu úlohu pri riešení krízy verejného zdravotníctva (77 %) a potvrdzujú, že potrebuje viac finančných prostriedkov (80 %).

Pred pandémiou však vnímalo obyvateľstvo v strednej Európy nové vedecké objavy a pokroky, vrátane umelej inteligencie (35 % vs. 28 % celosvetovo), genetickej modifikácie (60 % vs. 41 % celosvetovo), blockchainu (29 % vs. 22 % celosvetovo) a internetu vecí – IoT (23 % vs. 18 % celosvetovo) aj ako hrozbu a nie ako pomoc pri riešení globálnych problémov.

Prieskum 3M okrem iného odhalil, že:

  • 91 % dopytovaných verí, že ľudia by sa mali riadiť vedeckými odporúčaniami v súvislosti so zamedzením šírenia vírusu
  • 87 % dopytovaných v našom regióne verí, že ak si ľudia nebudú vážiť vedu, bude to mať negatívne dôsledky na spoločnosť ako takú
  • Aj keď viac ako polovica (63 %) verí, že veda v nasledujúcich 10 rokoch ich život zlepší a nie naopak, je to stále o 5 % menej ako pred pandémiou a výrazne menej ako ukazuje svetový priemer 79 %.

Ľudia sú však stále voči vede zdržanliví

Pandémia pomohla mnohým ľudom uvedomiť si dôležitosť a význam vedy. Tá aj napriek tomu stále čelí prekážkam pri riešení ďalších globálnych problémov. Napríklad štvrtina dopytovaných verí, že ak by veda neexistovala, ich každodenný život by to nijako neovplyvnilo. Je preto paradox,  že chcú, aby práve veda prišla s riešeniami hlavných spoločenských problémov. Medzi najkľúčovejšie úlohy vedy za rok 2020 podľa nich patrili:

  1. vynájdenie lieku na novovznikajúce vírusy ako koronavírus – 73 % (80 % celosvetovo)
  2. vynájdenie lieku na choroby ako rakovina – 71% (62 % celosvetovo)
  3. zmiernenie dopadu klimatickej krízy – 59 % (51 % celosvetovo)
Zdroj: 3M

Zdroj: 3M

Reprezentatívny prieskum State of Science zrealizovala spoločnosť 3M na dospelej populácii v dvoch fázach. Prvá, predpandemická, sa konala od augusta do októbra 2019 v 14 krajinách – Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada,  Mexiko, Nemecko, Poľsko, Singapur,  Spojené štáty americké, Španielsko a Veľká Británia na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine. Druhej fázy sa zúčastnilo 11 krajín – Brazília, Čína, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Singapur, Spojené štáty americké, Španielsko a Veľká Británia – a prebiehala v júli a auguste 2020 rovnako na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine.  Prieskumu sa spolu zúčastnilo 25 187 respondentov. Celý report máte k dispozícii na https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/.

Značky: