Rovnako je zrušená povinnosť registrovať sa na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR a vypĺňať plf formulár (Passenger Locator Form).

Od 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. V praxi to znamená, že sa rušia povinnosti vypĺňať formuláre eHranica a plf, či zotrvať v karanténe, a to aj pre nezaočkované osoby. Na zmenu povinností upozornilo bratislavské letisko.

Od 6. apríla 2022 sa ruší aj povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri, s výnimkou hromadných podujatí v exteriéri. Naďalej je potrebné nosiť respirátor:

  • na hromadných podujatiach v interiéri a v exteriéri
  • vo všetkých interiéroch verejných budov – úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne, letiská
  • v prostriedkoch verejnej dopravy – MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy, letiská, lietadlá
  • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti – taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania, lietadlá

Ďalšie informácie o aktuálnych nariadeniach a výnimkách v súvislosti s nosením rúšok a respirátorov nájdete na webe korona.gov.sk.

Zdroj: bts.aero, korona.gov.sk

Prečítajte si aj:

Značky:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit