Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

HVO100 je riešením pre dopravcov, ktorí chcú začať znižovať emisie okamžite a nie až po rozsiahlych investíciách do vozového parku. To je aj prípad prepravnej spoločnosti DB Schenker, ktorá ako prvá na Slovensku natankovala HVO100 na prvej čerpacej stanici Eurowagu v SR s týmto palivom – v Malackách.

Až o 90 % nižšie emisie CO2, vynikajúce vlastnosti i možnosť tankovania do áut s modernými dieselovými motormi bez akýchkoľvek úprav. Biopalivo HVO100 je udržateľnou alternatívou fosílnej nafty, ktoré firmám umožní lepšie plniť čoraz prísnejšie ekologické kritériá. Teraz ho môžu natankovať už aj dopravcovia na Slovensku. Nájdu ho na čerpacej stanici spoločnosti Eurowag v Malackách.

Dôležité pre plnenie ESG kritérií

Biopalivo HVO100 je vyrábané čisto z obnoviteľných zdrojov, preto má v oblasti komerčnej nákladnej dopravy veľký potenciál. Možno ho totiž bez problémov tankovať do súčasných dieselových motorov, spĺňajúcich normu Euro 6. Dopravcom to značne zjednodušuje implementáciu nízkoemisných riešení. HVO100 je pre súčasné naftové vozidlá najudržateľnejšie palivo na trhu. V porovnaní s klasickou naftou znižuje emisie CO2 až o 90 %, emisie pevných častíc a uhľovodíkov o 30 %, emisie oxidu uhoľnatého o 24 % a produkuje o 9 % menej oxidov dusíka.

Dopravcom tak výrazne uľahčí znižovanie emisií a môže sa stať konkurenčnou výhodou v oblasti ESG. Stále viac spoločností, podnikajúcich v Európskej únii, totiž postupne musí vykazovať nefinančné parametre, akými zaťažujú svoje okolie. Vplyv na environmentálne dopady má aj spôsob využívanej dopravy.

Udržateľné palivo HVO100 preto budú na čerpacej stanici Eurowagu v Malackách tankovať aj kamióny spoločnosti DB Schenker, ktorá je jedným z popredných poskytovateľov logistických služieb vo svete.

Udržateľnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu je jednou z kľúčových hodnôt DB Schenker. K problematike udržateľnej logistiky pristupujeme zodpovedne a najnovšie trendy a inovácie, ktoré podporujú náš dlhodobý cieľ znižovania produkcie emisií CO2, sa preto snažíme našim zákazníkom priniesť ako prví. V rozsiahlej flotile v Čechách aj na Slovensku máme vozidlá na CNG, LNG a dokonca aj elektrické kamióny nabíjané tzv. zelenou elektrinou z plne obnoviteľných zdrojov. Tu však vnímame aktuálne nevýhody v nedostatočnej infraštruktúre čerpacích staníc, ale aj vysokú obstarávaciu cenu. Preto sme sa začali zaujímať o nové udržateľné palivo HVO100, ktoré možno natankovať do štandardného vozidla na naftový pohon bez potreby akýchkoľvek konštrukčných úprav. Vďaka tomu dokážeme znížiť emisnú záťaž CO2 až o 90 %, čo je pre našich zákazníkov najpodstatnejší benefit,“ dodáva Petra Sůvová, Head of Direct Operations CZ/SK Area, DB Schenker.

Medzery v legislatíve brzdia potenciál HVO100

Rozsiahlejšiemu využitiu obnoviteľnej nafty HVO100 však bráni zatiaľ obmedzená dostupnosť. V mnohých európskych krajinách, ako i na úrovni EÚ, totiž legislatíva tomuto obnoviteľnému palivu nevychádza príliš v ústrety. Na Slovensku a v Česku podlieha rovnakej spotrebnej dani ako fosílna nafta, ktorá je pre životné prostredie omnoho škodlivejšia. Legislatíva Európskej únie pre zmenu zohľadňuje primárne typ pohonu/motora vozidla, nie konkrétne palivo a s ním spojené emisie. Bariérou je aj nedostatok surovín, z ktorých sa HVO100 vyrába (primárne rastlinný olej a živočíšny tuk) a málo výrobných rafinérií.

Pokiaľ sa má stať HVO100 z trochu okrajového spôsobu znižovania emisií, ktorý sa doteraz využíva najmä v bohatých a ekologicky uvedomelých krajinách, široko dostupným palivom, je aspoň spočiatku potrebná podpora legislatívy. Spotrebná daň na HVO100 by mala zohľadňovať jeho ekologický prínos, nie ho klasifikovať ako fosílnu naftu, ktorá produkuje nepomerne viac emisií. Taký krok by poskytol HVO100 šancu svojou cenou lepšie konkurovať fosílnym palivám, a pre dopravcov by sa tak toto zelené riešenie stalo omnoho atraktívnejším,“ popisuje Dávid Halász.

Eurowag: Na HVO100 sú pripravené všetky naše čerpacie stanice

Pre čerpacie stanice znamená doplnenie čistého HVO medzi ponúkané palivá určité investície, pretože obnoviteľná nafta musí mať vlastnú, kompletne vyčistenú nádrž i tankovaciu pištoľ. HVO sa preto doteraz používa najmä ako prímes fosílnej motorovej nafty. Zlepšuje totiž spoľahlivosť motora v chladnom počasí a znižuje emisie. Na čerpacích staniciach akceptačnej siete Eurowag v krajinách Beneluxu, Škandinávii či Taliansku možno čisté HVO100 tankovať od roku 2022, vlastná čerpacia stanica Eurowag v Rakúsku ponúka HVO100 od decembra 2023, čoskoro pribudne aj Česko. V súčasnosti tak môžu zákazníci Eurowagu čerpať HVO100 na celkom 140 staniciach v 7 krajinách. Na veľmi rýchle nasadenie biopaliva HVO100 sú navyše pripravené všetky čerpacie stanice Eurowag v prípade, že tomu legislatíva danej krajiny alebo dopyt zákazníkov otvoria cestu.

Čerpacie stanice Eurowag sú konštrukčne postavené tak, aby bolo možné ponúkať HVO100 takpovediac okamžite a bez vysokých nákladov. Ak bude zo strany zákazníkov o toto palivo záujem, podporený napríklad znížením spotrebnej dane oproti klasickej nafte, sme pripravení rýchlo reagovať,“ dopĺňa Dávid Halász. Eurowag sa dlhodobo zaoberá tematikou znižovania emisií z nákladnej dopravy. Tento rok firma predstavila dve nové stanice na LNG, venuje sa aj elektromobilite. Jej cieľom je ponúknuť svojim zákazníkom kompletné portfólio služieb v oblasti čistej mobility.

Viac o službách, ktoré Eurowag poskytuje svojim zákazníkom v oblasti klasických i alternatívnych pohonných hmôt, nájdete na webovej stránke spoločnosti.

Značky: