Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aspoň čiastočný home office potvrdilo 82 % respondentov lokálneho prieskumu

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že podľa jej lokálneho prieskumu, ktorých sa uskutočnil medzi českými a slovenskými IT pracovníkmi, chce v súčasnosti takmer dve tretiny firiem predovšetkým posilniť svoju konektivitu. 82 % respondentov uviedlo, že v dôsledku koronavírusovej krízy im ich organizácia umožnila prácu z domu aspoň čiastočne, v 15 % prípadov využíva home office dokonca celá firma.

V dôsledku intenzívnej práce na diaľku sa značne zvyšujú bezpečnostné riziká pre firemné siete. Jednak pripojenie cez domáci internet neposkytuje takú úroveň ochrany ako pripojenie v kancelárii, a tiež práca na nezabezpečených domácich zariadeniach, ktoré môže využívať viac členov rodiny, znamená vyššie riziko zavlečenia malvéru do firemnej siete. Navyše, slabé a často nestabilné pripojenie spomaľuje prácu s podnikovými aplikáciami a znižuje kvalitu spolupráce. Rad organizácií preto plánuje posilniť a zabezpečiť svoju konektivitu.

Z lokálneho prieskumu vyplynuli nasledujúce zistenia:

  • 15 % respondentov uviedlo, že celá firma pracuje z domu, u 30 % viac ako polovica, u 37 % menej ako polovica, u 18 % nie je na home office nikto;
  • Najväčším rizikom práce na diaľku je podľa 52 % opýtaných práca užívateľov na súkromných zariadeniach, 28 % nechránené internetové pripojenie a 8 % horšia technická podpora;
  • 62 % firiem plánuje v najbližšom období zlepšenie konektivity, 44 % posilnenie VPN sietí a 19 % nasadenie firewallu;
  • Na koronavírusovú krízu reagovalo 44 % organizácií poklesom, 19 % rastom a 37 % nezaznamenalo žiadny rozdiel v porovnaní so štandardnými ekonomickými podmienkami.

„Hlavným rizikom práce na diaľku je stále práca z domácich zariadení, kde hlavne SMB spoločnosti nemajú prostriedky na zaistenie zabezpečených firemných PC pre všetkých svojich zamestnancov,“ hovorí Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj GFI Software v ČR a na Slovensku. „Okrem toho ale firmy veľmi trápi aj nekvalitné pripojenie z domácich sietí, ktoré neumožňuje pracovať s rovnakou kvalitou ako z kancelárie. Rad našich zákazníkov preto okrem VPN pripojenia a firewallovej ochrany posilňuje a optimalizuje využitie svojej konektivity.“

Značky: