Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový výskum poukazuje na to, že povedomie o klimatickej zmene zásadným spôsobom nezodpovedá závažnosti situácie

50 dní pred novembrovou konferenciou COP 26 vo Veľkej Británii oznámila spoločnosť Epson výsledky prieskumu s názvom Climate Reality Barometer, ktorý sa týka klimatických zmien. Výskum spoločnosti Epson odhaľuje potenciálne nebezpečný rozdiel medzi skutočnou klimatickou situáciou a tým, ako ľudia jej katastrofické následky vnímajú. Prieskum zachytáva globálne skúsenosti a názory na klimatické zmeny od 15 264 respondentov v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike.

Cieľom prieskumu, ktorý môže byť užitočný počas diskusií v rámci konferencie COP 26, je zvýšiť informovanosť verejnosti o dopadoch klimatických zmien, ovplyvniť zásadné obchodné rozhodnutia a lepšie informovať tých, ktorí majú rozhodovacie právomoci.

Nedostatočné povedomie o klimatickej situácii: Optimizmus verzus dôkazy

Prieskumu sa zúčastnili respondenti z Austrálie, Brazílie, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Indonézie, Talianska, Japonska, Singapuru, Južnej Kórei, Španielska, Taiwanu, Veľkej Británie a USA. Pri otázke, či je podľa nich možné klimatickú krízu počas ich života odvrátiť, takmer polovica respondentov (46 %) uviedla, že sú v tomto ohľade „veľmi“ alebo „pomerne“ optimistickí. To je výrazne viac ako len 27 % respondentov, ktorí sú „veľmi“ alebo „pomerne“ pesimistickí.

Medzi najčastejšie dôvody pre spomínaný optimizmus patrí rastúca informovanosť verejnosti o zmene klímy (32 %), vedecké a technologické riešenia (28 %) a posun smerom k obnoviteľným energiám (19 %). Celosvetovo 5 % respondentov neverí, že klimatická kríza vôbec existuje. Na zozname respondentov, ktorí krízu popierajú, vedie USA (11 %), Nemecko (7 %) a Veľká Británia (6 %).

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) uvádza, že odvrátenie niektorých človekom spôsobených klimatických zmien môže trvať aj niekoľko tisícročí a vzhľadom na množstvo globálnych javov – vrátane najteplejšieho júla, ktorý bol kedy zaznamenaný, divokých požiarov v Európe, Severnej Amerike a Ázii a záplav v Číne, Kolumbii a Nemecku – zistenia prieskumu spoločnosti Epson naznačujú, že optimizmus víťazí nad dôkazmi a informovanosťou o alarmujúcej klimatickej kríze.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť, Epson Europe, dodal: „Súčasná klimatická kríza sa zhoršuje pred našimi očami. Obávame sa, že mnoho ľudí jej existenciu nerozpoznáva alebo dokonca aktívne popiera. Ide o výzvu pre všetkých – vlády, firmy i jednotlivcov – aby v tomto ohľade spolupracovali, aby v rámci konferencie COP 26 došlo k novým rozhodnutiam a aby konferencia bola inšpiráciou k ďalším krokom s cieľom zmierniť klimatické zmeny.“

Stret s realitou: porozumenie verzus akcia

Prieskum naznačuje, že dôvodom k optimizmu môže byť to, že ľudia s klimatickou zmenou nie sú úplne oboznámení a neuvedomujú si preto jej rozsah. Zhruba tri štvrtiny respondentov si uvedomujú súvislosť medzi klimatickou zmenou a rastúcimi globálnymi teplotami (77 %), extrémnym počasím (74 %) a ničivými požiarmi (73 %). Oproti tomu v súvislosti s javmi, ako je hladomor (57 %), hromadná migrácia (55 %) a nadmerný výskyt hmyzu (51 %), klesá informovanosť na polovicu. Môžeme zaznamenať výrazné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi – napríklad informovanosť týkajúca sa hladomoru je najvyššia na Taiwane (72 %) a najnižšia v USA (44 %).

Podľa mnohých respondentov by za boj s klimatickou krízou mal byť zodpovedný štát a priemyselné podniky. Viac ako jeden zo štyroch (27 %) respondentov považuje za „najviac zodpovednú“ vládu a 18 % respondentov zodpovednosť prisudzuje podnikom. Takmer 18 % respondentov si uvedomuje svoju vlastnú osobnú zodpovednosť – Indonézia zaznamenáva najvyššiu (30 %), zatiaľ čo Čína a Nemecko najnižšiu úroveň osobnej zodpovednosti (obe krajiny 11 %). Pozitívne však je, že najväčší počet respondentov sa domnieva, že by táto zodpovednosť mala byť kolektívna (31 %).

Zatiaľ čo ľudia sú v rámci boja proti klimatickej kríze ochotní privítať zmeny životného štýlu, niektorí z nich reagujú príliš pomaly. Na základe prieskumu je 65 % respondentov pripravených (už tak robí, alebo plánuje) obmedziť súkromné aj služobné cesty – ale iba 40 % tak zatiaľ urobilo. 68 % respondentov súhlasí s kompletným prechodom na elektromobily – ale iba 16 % si elektromobil obstaralo. A 58 % respondentov je pripravených prejsť na rastlinnú stravu – ale iba 27 % sú vegáni. Dokonca aj pri relatívne jednoduchých rozhodnutiach, ako je bojkotovanie neudržateľných značiek, s ktorým súhlasí 63 % respondentov, zmenilo svoje nákupné návyky iba 29 %.

Realita pre firmy – je na čase konať

Prieskum Climate Reality Barometer naznačuje, že pre mnoho ľudí zostáva klimatická kríza niečím, čo sa ich netýka. Prieskum totiž poukazuje na to, že iba 14 % respondentov považuje veľké podniky za najviac zodpovedné za riešenie klimatickej krízy. V prípade malých podnikov sú to len 3 % (menej ako 5 % odporcov zmeny klímy). Prieskum tiež napovedá, že teraz je čas, aby spoločnosti všetkých veľkostí zobrali na seba väčšiu zodpovednosť.

Spoločnosti môžu podporiť ďalšie podniky a spotrebiteľov prostredníctvom inovatívnych riešení podporujúcich udržateľnosť. V spoločnosti Epson ide napríklad o iniciatívy na zníženie dopadu zákazníka pomocou energeticky účinnej technológie tlače Heat-Free a výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií, ako sú (neplastové) materiály na prírodnej báze.

Okrem poskytovania inovatívnych produktov a materiálov môžu mať podniky výrazný vplyv prostredníctvom propagácie, klimatickej zodpovednosti a zodpovedného obchodného správania. Spoločnosť Epson takéto konanie presadzuje tým, že prechádza na 100% obnoviteľnú elektrickú energiu a zapája sa do iniciatív, ako je projekt obnoviteľných energií RE100. Zároveň pracuje na udržateľných cykloch zdrojov tým, že podporuje recykláciu a opätovné použitie produktov a zapája sa do vysoko efektívnych partnerstiev, ako je spolupráca s organizáciou National Geographic s cieľom chrániť permafrost. Yasunori Ogava, globálny prezident spoločnosti Epson, k tomu hovorí: „Náš prieskum poukázal na nedostatočné povedomie o klimatickej situácii. Ukazuje sa, že informovanosť, spoločne s vhodným konaním, budú pre riešenie krízy nevyhnutne dôležité aspekty. Cieľom spoločnosti Epson je poskytnúť potrebné informácie a technológie – zo strany našej spoločnosti, ďalších podnikov a spotrebiteľov – a ich pomocou dosiahnuť výrazné zmeny. Udržateľnosť je pre náš obchodný plán zásadná a podporujú ju významné zdroje. Vieme, že nás čaká dlhá cesta. Veríme však, že môžeme úspešne budovať lepšiu budúcnosť.“

Značky: