Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Inovácie a moderné technológie môžu byť účinným nástrojom na znižovanie sociálnych nerovností. Zásadnú úlohu tu však zohráva správne nastavenie regulačného prostredia a vytváranie partnerstiev medzi verejnou správou a tvorcami inovácií zo súkromného sektora. Zhodli sa účastníci diskusie s názvom „Znižovanie nerovností prostredníctvom inovácií“, ktorá sa konala popri medzinárodnej konferencii Globsec Bratislava Summit 2022.

Prístup štátu k podpore inovácií na Slovensku sa podľa zástupcov startupovej scény v poslednom období zlepšuje. Vládne inštitúcie angažovali ľudí priamo z prostredia inovatívneho ekosystému a snažia o nový otvorenejší prístup. „Prejavom toho, že to vláda myslí vážne je vytvorenie pozície “Chief Innovation Officer“ priamo na Úrade vlády, ktorej cieľom je koordinácia procesov. Je tam teraz tím talentovaných ľudí z tretieho a privátneho sektora, ktorí nám načúvajú, robia okrúhle stoly, definujú nové veci,“ uviedol Matej Ftáčnik, predseda predstavenstva spoločnosti Vacuumlabs. Upozorňuje, že v  niektorých oblastiach stále zaostávame za Českom i Maďarskom. „Odišli nám talenty, mali by sme otvoriť hranice a získavať šikovných ľudí z iných krajín. Naše bankovníctvo je jedno z najinovatívnejších na svete, mohol by tu vzniknúť celý hub, kde by pracovali desiatky, stovky ľudí z cele Európy.“

Legislatíva podľa neho prakticky neumožňuje motivovať zamestnancov, tým, že by získavali  podiely alebo akcie v spoločnostiach, pre ktoré pracujú. „Legislatívne je to náročné a daňovo nevýhodné. V Česku je naopak nastavenie priaznivé a preto mnohí naši startupisti zakladajú spoločnosti tam,“ dodal.  Tieto a ďalšie nedostatky spolu s návrhmi na riešenie sumarizuje  iniciatíva „Za inovatívne Slovensko“, ktorá sa stretla s pozitívnou spätnou väzbou od štátnych inštitúcií. 

Ako uviedol generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), na Ministerstve investíciíregionálneho rozvoja a informatizácie SR, štát robí kroky, ktoré majú zefektívniť riadenie celej v oblasti inovácií a tiež podporiť zapojenie súkromného sektora. „Snažíme sa veci robiť lepšie. V prvom rade vždy vychádzame z analýzy a rozhodujeme sa na základe dát,“ uviedol. Ako príklad spolupráce so startupovou scénou uvádza sériu dvadsiatich Hackathon-ov, t.j. súťaží programátorov. „Funguje to tak, že verejné inštitúcie zadefinujú problém a tím alebo startup, ktorí poskytne najlepšie riešenie, získa „price money“ a takisto možnosť realizovať projekt s inštitúciou, ktorá ho zadala.

„Chceme byť otvorení, tak ako sa len dá, môžete mi kdekoľvek zavolať, môžete so mnou diskutovať. Zaoberáme sa návrhmi, ktoré prichádzajú zo súkromného sektora, ako je napríklad aj iniciatíva Za inovatívne Slovensko. Návrhov je viac, riešime to a snažíme sa ich implementovať čo najskôr,“ hovorí Tomáš Kakula, generálny riaditeľ Sekcie konkurencieschopnosti Ministertsva hospodárstva SR.

Úlohou štátu podľa neho nie je vytvárať pracovné miesta, ale vytvárať čo najlepšie regulačné prostredie, pričom ministerstvo sa snaží vychádzať z najlepších osvedčených riešení v zahraničí.

Rozvoj inovácií podľa diskutujúcich podporuje aj rovnosť príležitostí. 

P. Balík spomenul napríklad projekt zvyšovania digitálnej gramotnosti seniorov v rámci  Plánu obnovy, ktorý má zmeniť súčasný stav, keď je viac ako tretina ľudí v dôchodkovom veku úplne izolovaná od digitálnych technológií. V rámci projektu dôchodcovia dostanú školenia i tablety.

Filip Djuranovic, poradca vlády Černej Hory uvádza ako príklad inovácie, ktorá nepozná hranice ani výšku príjmu nový systém na prevod peňazí formou kryptomien – blockchain. Blockchainová technológia umožňuje prístup k „bankovým službám aj najchudobnejším ľuďom v rozvojových krajinách, ktorí nemajú účet v banke. „Môžu posielať peniaze, hoci aj v sume 1 doláru,“ uviedol. 

Problém rovnosti príležitostí sa týka aj inovácií v oblasti zdravia. Napríklad, inovácie, ktoré nahrádzajú cigarety a znižujú zdravotné riziká plynúce z fajčenia, by mali byť prístupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú. „V súčasnej situácii ovplyvnenej vysokou infláciou sa však zákazníci stávajú nesmierne cenovo citliví,“ upozorňuje Gregoire Verdeux, Senior viceprezident Philip Morris International pre vonkajšie vzťahy. Necitlivým regulačným zásahom by sa preto mohlo stať, že ľudia, ktorí inovácie potrebujú najviac by sa k nim nedostali. Ako príklad, ktorý odpovedá na potrebu rovnosti príležitostí spomína návrh ministra zdravotníctva Veľkej Británie na lekárske predpisovanie e-cigariet certifikovaných zdravotnými úradmi.  Ostrovná krajina sa takto snaží poskytnúť inovácie najširšej skupine fajčiarov.

Značky: