Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po ôsmy krát sa môžu žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií zapojiť do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Sada logických úloh preverí schopnosti logicky uvažovať, pamäť, či samostatný logický  úsudok. Nejde o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, teda v nej majú šancu všetky intelektovo nadané deti bez ohľadu na známky.

“Ambíciou IQ olympiády je vyhľadávanie talentov s nadpriemerným exaktným myslením s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Na súťaž sa deti nemusia  zvlášť pripravovať, prvé kolo je on-line a deti na riešenie úloh potrebujú iba 30 minút. Často krát postupujúce deti prekvapia učiteľov aj rodičov.

Deti v súťaži musia dokázať širokú škálu svojich intelektových schopností, ako napríklad verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, vrodenú logiku,  pamäť či funkčnú gramotnosť. . Kreativitu detí skúmame pri  riešení úloh tzv. praktickej inteligencie, kde neexistuje správne riešenie.

Všetky spomenuté vlohy sú ideálnym predpokladom na rozvoj ich osobností a vlastností, ktoré si veľakrát vyžadujú individuálny prístup zo strany učiteľov a vychovávateľov,” hovorí Daniela Metesová, iniciátorka a hlavná organizátorka súťaže.

Olympiáda prebieha v troch kolách: školské kolo, regionálne semifinále a celoslovenské finále.

Do školského on-line kola sa deti môžu prihlasovať na stránke www.iqolympiada.sk, účasť v súťaži je vo všetkých kolách bezplatná. Minulý školský rok sa do súťaže sa zapojilo 14.114 detí zo 706 základných škôl a osemročných gymnázií z 372 miest a obcí celej Slovenskej republiky.

Súťaž organizuje Mensa Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí.

Harmonogram súťaže:

KoloTermín
Registrácia01.03.2018 – 31.03.2018
Školské on-line kolo09.04.2018 – 13.04.2018
Regionálne kolo – semifinále07.05.2018 – 11.05.2018
Celoslovenské kolo – finále28.05.2018

Regióny sú tvorené geograficky:

Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj),  07.05.2018, od 9:00 – 13:00

Miesto konania: Anglicko/Slovenská bilingválna škola BESST, Limbová 3, Trnava

Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj), 09.05.2018, od 9:00 – 13:00

Miesto konania: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Východ (Prešovský a Košický kraj),  11.05.2018 , od 9:00 – 13:00

Miesto konania semifinále: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v  Košiciach, Jesenná 5, Košice

Finále sa uskutoční 28. mája 2018  na Smolenickom zámku. Do finále – celoštátneho kola bude pozvaných 20 najlepších účastníkov z každého z troch semifinálových kôl, spolu 60 detí.  Na víťazov čakajú hodnotné ceny.

Značky: