Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 Na Slovensku končí obmedzenie na pripájanie do elektrizačnej sústavy pre nové zdroje na výrobu elektriny ako aj na zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení. Ide o zrušenie tzv. stop-stavu. Ten bol na Slovenku zavedený pred vyše siedmimi rokmi z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a stability elektrizačnej sústavy. K uvoľneniu stop-stavu prichádza vďaka vybudovaniu a spusteniu dvoch nových prepojovacích bodov medzi Slovenskom a Maďarskom. „Zrušenie stop-stavu je dôležitý míľnik. V oblasti energetiky môžeme hovoriť o jednej z najdôležitejších udalostí desaťročia, ktorá Slovensku pomôže pri napĺňaní európskych záväzkov.  Do roku 2030 by sme chceli vyrábať vyše štvrtinu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Zrušenie stop-stavu totiž znamená viac priestoru pre životnému prostredie prospešné technológie, a teda viac zelenej elektriny na Slovensku,“ vysvetlil šéf rezortu hospodárstva. 

K uvoľneniu stop-stavu prichádza na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) ako aj distribučných spoločností – Západoslovenskej, Stredoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti. Zároveň je to aj vďaka spolupráci s prevádzkovateľom maďarskej prenosovej sústavy. Nové vedenia 2×400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1×400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka odstránia úzke miesta v prenosovej sústave z pohľadu jej priepustnosti.

Do elektrizačnej sústavy bude teraz možné pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov v hodnote 1 837 MW. Z pohľadu flexibility je možné v súčasnosti z tohto objemu do elektrizačnej sústavy pripojiť 407 MW fotovoltarických a veterných elektrární. „ Ide o dostatočný limit pre všetkých výrobcov, ktorí majú záujem pripojiť sa do siete. Pre predstavu je to limit, ktorý, ak by sa naplnil, umožnil by 200 000 domácnostiam na Slovensku spotrebu zelenej energie,“ vysvetlil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Rezort spolu so SEPS a distribučnými spoločnosťami bude pozorne monitorovať a analyzovať situáciu, posudzovať nastavené pravidlá a v prípade potreby dôjde k ich zmene. „Hlavnou snahou bude, aby Slovensko naplnilo ciele z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a pomohlo k naplneniu klimaticky neutrálnej Európy,“ podčiarkol.

Snahou bolo zabezpečiť celý proces maximálne transparentne. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webe www.sepsas.sk.  Tu budú uverejňované aj informácie o pridelených, vyčerpaných a voľných inštalovaných výkonoch pre pripájanie nových zdrojov, ako aj informácie pre zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do elektrizačnej siete. Taktiež sa tam zverejní „Usmernenie“, v ktorom budú uvedené všetky podrobné informácie k uvoľneniu stop-stavu, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov a k postup prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných výkonov.

Značky: