Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Záujem spotrebiteľov o životné prostredie výrazne narástol v priebehu pandémie. Polovica respondentov prieskumu (52 %) sa teraz zaujíma o vlastný vplyv na životné prostredie viac ako predtým. Spoločnosť Mastercard preto spustila uhlíkovú kalkulačku, ktorá poskytuje prehľad emisií uhlíka vzniknutých v súvislosti s nákupmi v jednotlivých kategóriách výdavkov. Bankám zároveň umožňuje upraviť svoje služby tak, aby boli ekologickejšie, a umožňuje tak firmám aj spotrebiteľom priamo sa podieľať na ochrane životného prostredia.

Nová štúdia udržateľnosti[1], zadaná spoločnosťou Mastercard, odhaľuje, že prebiehajúca pandémia ochorenia Covid-19 spôsobila výrazný nárast záujmu spotrebiteľov o životné prostredie. Pre takmer polovicu (48%) opýtaných európskych respondentov je znižovanie uhlíkovej stopy teraz dôležitejšie ako pred vypuknutím pandémie. Viac ako polovica (52 %) respondentov sa teraz viac ako predtým zaujíma o vlastný vplyv na životné prostredie, pričom väčšinový podiel (58%) tvorí predovšetkým generácia Z a generácia mileniálov. Ruka v ruke s týmto posunom ide nárast záujmu o ekologicky uvedomelé nakupovanie a spotrebu. Ľudia majú záujem na tom, aby ich nakupovanie a vernostné odmeny mali zmysluplný pozitívny vplyv na planétu.

Podpora ekologicky prívetivej spotreby sa zvyšuje celé posledné desaťročie. Avšak v dôsledku prepuknutia pandémie ochorenia Covid-19 sa zmena v postojoch aj konaní výrazne zrýchlila. Spotrebitelia si oveľa viac všímajú dopady svojho konania a necelé tri pätiny (58 %) z nich sa domnievajú, že by sa aj firmy mali správať udržateľnejšie a zodpovednejšie voči životnému prostrediu. Tento posun je najvýraznejší pri generácii Z (62 %). Popri riešení pandémie považovali európski účastníci štúdie za tri najdôležitejšie témy, na ktoré by sa firmy a komerčné značky mali zamerať, znižovanie množstva odpadu (39 %), riešenie problému znečistenia plastami z obalových materiálov a výrobkov (38 %) a redukciu znečistenia ovzdušia a vôd (35 %).

“Je nevyhnutné, aby si firmy plne uvedomovali svoju úlohu pri ochrane planéty. Nejde len o to, že je to veľmi dôležité pre spotrebiteľov, ale jednoducho je to správna a potrebná vec, ktorú je potrebné urobiť. Koniec koncov, inú planétu nemáme, a všetci tak máme spoločnú zodpovednosť a povinnosť konať. Od vypuknutia ochorenia Covid-19 sa navyše záujem o ochranu životného prostredia zvyšuje exponenciálnym tempom. To znamená, že naše úsilie musí rásť rovnako rýchlo. Neprestávame preto hľadať nové spôsoby, ako môžeme ako firma zmysluplne prispieť. Rovnako usilovne sa snažíme svoje ambície zdieľať a šíriť, aby sme podporili aj ostatných, a robili tak dôležité a nevyhnutné kroky spoločne, „uviedol Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Súčasťou platformy udržateľnosti spoločnosti Mastercard, nazvanej jednoducho Sustainability, je od roku 2020 aj program Priceless Planet Coalition. Jeho prostredníctvom chce Mastercard trvalo pomáhať firmám aj spotrebiteľom prospievať planéte. Dlhodobým cieľom programu je obnova zalesnenia a výsadba 100 miliónov stromov. Spoločnosť Mastercard teraz navyše v spolupráci so švédskou fintechovou spoločnosťou Doconomy vytvorila svoju uhlíkovú kalkulačku. Nový nástroj je k dispozícii v rámci globálnej siete spoločnosti Mastercard a umožňuje bankám upraviť svoje služby s ohľadom na ekologicky zameraných spotrebiteľov, ktorí chcú podrobnejšie informácie o svojich nákupoch. Kalkulačka poskytuje informácie a dáta o dopadoch nákupných rozhodnutí a umožňuje ľuďom podieľať sa jednoducho na ochrane životného prostredia.

„Spoločnosť Mastercard do poskytovania podrobných informácií jednotlivcom a do spoločného postupu zapája celý odbor. Mení tým samotný obsah úlohy, ktorú môže v každodennom boji s klimatickou zmenou finančný sektor zohrávať. V čase, keď ostatní hovoria o dôležitosti uplatňovania zásad ESG, Mastercard ich uvádza do praxe a poskytuje spotrebiteľom potrebné údaje,“ povedal Mathias Wikström, generálny riaditeľ spoločnosti Doconomy.

Uhlíková kalkulačka spoločnosti Mastercard poskytuje spotrebiteľom prehľad emisií uhlíka vzniknutých v súvislosti s ich nákupmi v jednotlivých kategóriách výdavkov. Výpočty vychádzajú z nezávisle overovaného prehľadu Åland Index. Výpočty je navyše možné dopĺňať o ľahko zrozumiteľné príklady (napr. počet stromov potrebných na absorbovanie daného množstva CO2) či rady, ako sa správať udržateľnejším spôsobom. Spotrebitelia majú tiež možnosť prispievať na projekt obnovy lesov v rámci programu Priceless Planet Coalition: buď priamo finančnými príspevkami alebo prostredníctvom vernostných programov svojich bánk. Banky zase môžu uhlíkovú kalkulačku jednoducho začleniť do svojich aplikácií mobilného bankovníctva využitím aplikačných rozhraní (API), ktoré sú už k dispozícii prostredníctvom stránok Mastercard Developers. Program Priceless Planet Coalition si na celom svete získava čoraz väčšiu podporu a teraz má už viac ako 50 členov. V Európe sa najnovšie pridali spoločnosti Ekko, GLS Bank, Paybox Bank, UKRSIBBANK BNP Paribas Group a Hellenic Bank.

Spoločnosť Mastercard ponúka okrem svojej uhlíkovej kalkulačky aj ďalšie produkty a služby so zameraním na ochranu životného prostredia. Príkladom môžu byť napríklad platobné karty vyrobené z udržateľných materiálov, ktoré prispievajú k znižovaniu množstva plastového odpadu. Spoločnosť Mastercard sa rovnako zaviazala dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie. Podporuje tým snahu obmedzovať emisie skleníkových plynov v súlade s cieľom nedopustiť nárast priemerných teplôt o viac ako 1,5 °C. Firma tiež vydala dlhopisy vo výške 600 mil. USD, ktorých výnos využije na projekty udržateľnosti. Spoločnosť Mastercard nedávno navyše oznámila zmeny v odmeňovaní výkonných manažérov s cieľom urýchliť napĺňanie cieľov v troch oblastiach ESG (faktory ochrany životného prostredia, sociálne faktory sociálne a faktory firemného riadenia). Konkrétne ide o uhlíkovú neutralitu, dosiahnuteľnosť finančných služieb a rovnosť platov medzi pohlaviami. Všetky tieto kroky sú súčasťou snahy spoločnosti Mastercard o vytvorení udržateľnej a inkluzívnej digitálnej ekonomiky.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach www.PricelessPlanet.org

[1] Zdrojom údajov je agentúra YouGov Plc. Štúdia bola vykonaná na celkovej vzorke 15 480 dospelých osôb vo Veľkej Británii, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Grécku, Holandsku, Rakúsku, Francúzsku, Turecku, Poľsku, Španielsku, Rusku a Portugalsku. Dotazovanie prebehlo online medzi 19. januárom a 5. marcom 2021. Zo získaných údajov bol vytvorený vážený priemer a sú reprezentatívne pre celú dospelú (18+) populáciu jednotlivých krajín.

 

Značky: