Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zozbierať čo najväčší počet návrhov a nápadov, ako čo najlepšie využiť možnosti blockchainu pri používaní digitálnej identity občana v digitálnych službách štátu je cieľom súťaže nápadov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Organizácie aj jednotlivci môžu svoje návrhy posielať do 31. marca 2022 prostredníctvom stránky www.challenge.gov.sk. Na základe súťaže návrhov bude následne z Plánu obnovy a odolnosti vyhlásená výzva priamo na financovanie najzaujímavejších projektov.

Blockchainová technológia má veľký potenciál pri využívaní digitálnej identity občanov v rámci Slovenska aj v celoeurópskom priestore. Jej zavedenie do digitálnych služieb štátu nám umožní identifikovať občanov a podnikateľov v rámci ktorejkoľvek krajiny EÚ, aktívne tieto služby využívať a zároveň mať pod kontrolou údaje, ktoré o nás štát má.

Práve súťaž návrhov je možnosťou, ako zozbierať čo najviac nápadov, pri ktorých slovenských aj európskych službách by bolo možné využiť digitálnu identitu občana. Koncept EBSI (Európskej infraštruktúry blockchainových služieb) pracuje s digitálnou identitou občana prostredníctvom virtuálnej peňaženky s dokladmi, tzv. digital wallet, ktorá je napojená na systém eIDAS a navyše umožňuje okrem identifikácie občana aj výmenu údajov v európskom priestore. V budúcnosti môže elektronická peňaženka obsahovať doklady ako občiansky preukaz, doklad o najvyššom vzdelaní, potvrdenie o vlastníctve vozidla a mnohé ďalšie. V jednej digitálnej peňaženke tak budeme mať potvrdenia, ktoré vydajú úrady na Slovensku, v Španielsku, v Rakúsku a v ďalších štátoch Únie.

Projekty navrhnuté v súťaži nápadov by mali byť zamerané na služby pre občanov a podnikateľov EÚ z rôznych oblastí, ako doprava, energetika, či zdravotníctvo. Teda tam, kde využitie blockchainu môže priniesť pridanú hodnotu.

„Záujemcovia sa nemusia obávať zapojiť sa do samotnej súťaže. Naším cieľom nie je ich nápady prebrať, ale práve naopak, najlepšie nápady finančne podporiť, aby ich bolo možné v praxi úspešne zrealizovať. Financovanie inovatívnych nápadov umožňuje práve Komponent 17 Digitalizácia Slovenska z Plánu obnovy a odolnosti a jednou z takýchto technológií je práve aj blockchain. Sám som veľkým zástancom toho, že pokročilé technológie musíme otestovať konkrétnymi prípadmi použitia, ktoré môžu pomôcť konkrétnym ľuďom s konkrétnymi problémami a zvýšiť tak využívanie digitálnych služieb štátu,“ povedal Ján Hargaš, štátny tajomník.

Ministerstvo investícií podporí konkrétne zaujímavé riešenia, ktoré vzídu zo súťaže návrhov formou výzvy vyhlásenej z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 mil. eur. Riešenia sa môžu týkať verejného, ako aj súkromného sektora.

Zavádzaním riešení EBSI (Európskej infraštruktúry blockchainových služieb) sa na Slovensku zaoberá OZ Blockchain Slovakia. Aj keď koncept vychádza z riešenia eIDAS, jeho veľkou výhodou je okrem identifikácie občana a podnikateľa v európskom priestore aj možnosť zdieľania dát. Občan má pritom nad svojimi údajmi kontrolu, tzn.  každý občan EÚ sa rozhodne, ktoré doklady zdieľa s úradníkmi a tí si po jeho súhlase budú môcť overiť platnosť jeho digitálnych dokladov. Aktuálne je v rámci EÚ vybudovaných 27 uzlov a registrovaných 21 štátov plus Švajčiarsko a Nórsko. Na Slovensku sú aktuálne 2 EBSI uzly, v Nemecku ich je 6 a napríklad v Belgicku dva.
OZ Blockchain Slovakia vyvíja koncept digitálnej peňaženky z dokladmi, kedy sa občan cez svoj elektronický občiansky preukaz s čipom prihlási na ministerstvo vnútra, kde jeho identitu overí systém eIDAS a požiada o vydanie elektronického dokladu, ktorý si uloží do svojej digitálnej peňaženky. Takýto elektronický doklad vie občan následne použiť v ktorejkoľvek inštitúcií EÚ. Blockchain Slovakia aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR považujú koncept EBSI riešenia v digitálnych službách štátu za doplnenie konceptu eIDAS a ako súčasť princípu „Jedenkrát a dosť“.

Značky: