Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo životného prostredia ukončilo svoj odborný program a podnikateľskú misiu na Expo Dubaj 2020. Krátko pred návratom na Slovensko si minister životného prostredia Ján Budaj v sprievode ministra hospodárstva Richarda Sulíka pozrel Slovenský pavilón, ktorý vzbudil prvý týždeň po jeho sprístupení veľký ohlas u návštevníkov z celého sveta.

Prvý tematický týždeň na Expo Dubaj bol venovaný klíme a biodiverzite. Delegácia Ministerstva životného prostredia SR pripravila odborný program zahŕňajúci vystúpenia na medzinárodných fórach a v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO aj úspešnú podnikateľskú misiu, ktorej súčasťou bolo viac ako 20 individuálnych B2B stretnutí a 4 odborné workshopy na tému udržateľnosť. 

Hlavným cieľom SARIO na Expo Dubaj 2020 je prilákať investície na Slovensko, dosiahnuť uzatvorenie nových obchodných dohôd a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu. Súčasťou podnikateľskej misie bolo 12 úspešných slovenských firiem a start-upov prinášajúcich inovatívne riešenia v oblasti udržateľnosti, dekarbonizácie a zeleného hospodárstva, ktoré podľa slov ministra hospodárstva Richarda Sulíka a ministra životného prostredia Jána Budaja majú svetu čo ponúknuť a obstoja v globálnej konkurencii.

„Expo Dubaj je akousi výkladnou skriňou Slovenska, ukážkou toho najlepšieho, čo doma máme – či už v oblasti technológií, inovácií, alebo nápadov. Každému rezortu vytvárame počas trvania svetovej výstavy priestor a podmienky na prezentáciu svojich myšlienok a riešení. Prvý týždeň, ktorý sa zaoberal témou klímy a udržateľnosti, máme úspešne za sebou, k čomu prispeli aj inšpiratívni podnikatelia a úspešné slovenské firmy, ktoré v tejto oblasti pôsobia“, povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

K etablovaným firmám a start-upom, ktoré v Dubaji hľadali potenciál pre ďalší rast, patria Sensoneo, InoBat, Elis Tech, Archee, BIOELEKTRA SE, Panara, SAFTRA Photonics, či E-Vision Systems.

„V Dubaji sme ukázali, že v oblasti ekológie a udržateľnosti je Slovensko inovatívna krajina. Splnili sme svoj cieľ inšpirovať predstaviteľov štátov, podnikateľov a návštevníkov, ako môžu bojovať s klimatickou zmenou a zároveň zachovať biodiverzitu“, povedal minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Značky: