Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzinárodný telefonický prieskum spoločnosti Avast, svetového lídra v oblasti digitálnej bezpečnosti a ochrany súkromia, odhalil generačnú priepasť – starší ľudia na Slovensku, ktorí nepoužívajú internet, sú presvedčení, že ho pre svoj život nepotrebujú.

A viac ako polovica (56 %) týchto „nepoužívateľov“ internet vyslovene odmieta. Aj napriek tomu, že najmä počas pandémie môže byť pre starších ľudí* užitočným nástrojom. Sú však aj takí, ktorí by ho radi využili, ak by im pomohol priateľ alebo člen rodiny.

Z 200 ľudí vo veku 55 rokov a viac, ktorí sa zúčastnili telefonického prieskumu na Slovensku, používa internet pravidelne 33 %, 40 % príležitostne a 27 % nikdy. Dôvodov, prečo starší Slováci vôbec nepoužívajú internet, je viacero a často sa prelínajú: 98 % nepoužívajúcich si myslí, že ho nepotrebuje, 87 % ho považuje za príliš komplikovaný, 87 % sa obracia na rodinu a priateľov, ak potrebujú niečo vybaviť online, a 89 % ho nepoužíva, pretože sa obáva kybernetických hrozieb, pričom najväčšie obavy majú z krádeže identity alebo hesla, úniku osobných údajov a malvéru vrátane ransomvéru. Okrem toho 89 % opýtaných, ktorí internet nepoužívajú, sa považuje za príliš starých na jeho používanie, 69 % ho považuje za príliš drahý a 39 % ho úplne odmieta.

Celosvetové údaje ukazujú, že podiel „nepoužívateľov“ sa zvyšuje s vekom: zatiaľ čo len 17 % ľudí vo veku 55 až 60 rokov nepoužíva internet, vo vekovej skupine nad 75 rokov je to až 39 % osôb.

„S používaním internetu má problém najmä veková skupina nad 60 rokov, a to muži, ako aj ženy. Už teraz majú problémy s výberom správneho zariadenia a softvéru. Správne nastavenie ochrany osobných údajov, sprevádzkovanie zariadenia a pripojenie k sieti Wi-Fi sú pre mnohých neprekonateľnou prekážkou, rovnako ako pravidelná údržba a aktualizácie,“ vysvetľuje bezpečnostná riaditeľka spoločnosti Jaya Baloo.

Celosvetovo sú na internete najaktívnejšie staršie generácie v Rusku, Spojenom kráľovstve, Japonsku a na Novom Zélande, zatiaľ čo starší ľudia v Brazílii, Francúzsku, Mexiku a Španielsku používajú internet len zriedka alebo vôbec. Zo všetkých ľudí, ktorí pravidelne nepoužívajú internet, ho 88 % nikdy v živote nepoužilo.

Starším ľuďom chýba podpora, aby mohli žiť digitálny život bez obáv

Zatiaľ čo 44 % slovenských „nepoužívateľov“ si vie predstaviť, že by začali používať internet, pre 56 % starších Slovákov to neprichádza do úvahy. Viac ako tretina (35 %) z tých, ktorí si na internete nie sú veľmi istí, tvrdí, že ich nedostatok dôvery pri používaní internetu trápi. Celkovo 42 % všetkých respondentov dodáva, že by privítali pomoc rodiny alebo priateľov pri svojich online aktivitách.

„Prieskum odhalil pravdepodobnú súvislosť medzi množstvom času, ktorý ľudia trávia online, a ich dôverou v používanie internetu,“ pokračuje Jaya Baloo. „Vo všeobecnosti ľuďom vadí, že sú v online svete neistí a nešikovní. Okrem toho sa mnohí z nich cítia ako bremeno, ak musia požiadať svojich blízkych o pomoc.

Starší ľudia sa okrem rodiny a priateľov môžu obrátiť aj na špecializované organizácie, aby im pomohli zapojiť sa do digitálneho života. Mnohé vzdelávacie centrá pre dospelých ponúkajú začiatočnícke počítačové kurzy pre starších ľudí a existujú aj neziskové organizácie, ako napríklad AkSen, ktoré poskytujú starším ľuďom poradenstvo a podporu okrem iného aj v oblasti technológií.

*Z 2 700 ľudí starších ako 55 rokov, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom telefonickom prieskume, žije 46 % s partnerom, 39 % s príbuznými a 27 % žije osamote. Prieskum pre spoločnosť Avast uskutočnil výskumný inštitút YouGov v septembri 2021 v Argentíne, Austrálii, Brazílii, Českej republike, Francúzsku, Indii, Mexiku, na Novom Zélande, v Rusku, na Slovensku, v Španielsku, Spojenom kráľovstve, USA a Japonsku. Na Slovensku sa pracuje so vzorkou 200 respondentov, takže nejde o reprezentatívnu vzorku, ale o náčrt situácie, ktorý môže slúžiť ako indikátor určitých spoločenských javov alebo problémov.

Značky: