Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pomocou akvizície platformy Spinpanel na správu a automatizáciu Microsoft Cloudu ponúka N-able rýchly prechod na cloud a riešenie nedostatku pracovných síl na trhu

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedla, že spoločnosť N-able ako novinku ponúka nástroj Cloud User Hub. Bol vyvinutý z riešenia Spinpanel, ktorýzískala akvizícia tohto roku v júli. Uvedená nová multi-tenantná platforma na správu a automatizáciu prostredia Microsoft 365 vytvorená pre poskytovateľov cloudových riešení Microsoft (CSP) umožňuje automatizáciu provisioningu, zabezpečenia a správy všetkých zákazníkov, užívateľov a licencií Microsoft v jedinom konsolidovanom hube. Ako taký, Cloud User Hub pomáha priamym a nepriamym poskytovateľom služieb zjednodušiť, zefektívniť a zvýšiť ziskovosť cloudového podnikania v prostredí Microsoft.

Spinpanel bol založený v roku 2015 ako spin-off inovatívneho priameho CSP poskytovateľa a využíva rastúci počet partnerov spoločnosti Microsoft a IT organizácií na celom svete. Aj významná väčšina partnerov N-able spravuje a/alebo ďalej odovzdáva služby Microsoft Cloud svojim zákazníkom v segmente malých a stredných podnikov.

Cloud User Hub pomôže partnerom N-able reagovať na dve veľké súčasné výzvy – nedostatok pracovných síl a prechod do cloudu – a pomôže partnerom lepšie využívať Microsoft Cloud a zvýšiť hodnotu pre svojich zákazníkov. Zákazníci spoločnosti Spinpanel budú mať zase jednoduchší prístup k portfóliu výkonných, škálovateľných riešení a bezplatných vzdelávacích a marketingových zdrojov, ktoré im pomôžu uspieť v každej fáze rastu. Už teraz je možné Cloud User Hub vyskúšať zadarmo a začať plne využívať – viac informácií nájdete na https://www.zebra.cz/produkty-n-able/n-able-cloud-user-hub/. „Cloud už nie je iba slovo v prezentáciách, je to diaľnica pre IT profesionálov,“ hovorí John Pagliuca, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti N-able. „Hoci cloud predstavuje obrovskú príležitosť, prispieva tiež k zvyšujúcej sa komplexnosti IT prostredia, a to v spojení s nedostatkom pracovných síl môže podkopať jeho plný potenciál. Veríme, že riešenie Cloud User Hub postavené na akvizícii Spinpanel pomôže našim partnerom optimalizovať hodnotu ich produktov v rámci Microsoft Cloud a naopak, poskytne zákazníkom Spinpanelu prístup k širšiemu radu riešení na správu a zabezpečenie IT.”

Značky: