Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pokračujeme v otváraní siete Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia nájdu podporu a poradenstvo pre nové eurofondy na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  otvorilo Regionálne centrum v Trnave, v ktorom žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum sme otvorili minulý týždeň v Nitre, celkovo ich v krajských mestách bude sedem.

„Často chodíme po Slovensku, do regiónov, a všade sme počúvali, ako je Bratislava odvšadiaľ veľmi ďaleko. Práve preto prichádzame s úplne novým konceptom a úrovňou služieb priamo do regiónov. V našich Regionálnych centrách budú odborníci z rôznych ministerstiev a úradov pomáhať a radiť žiadateľom, ako získať podporu z eurofondov alebo dotácií pre svoje projekty,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR pre regionálny rozvoj Dušan Velič. Novootvorené Regionálne centrum sídli v Trnave na Zavarskej ulici 11/G. Po Nitre je to už druhé takéto poradenské centrum a v nasledujúcich týždňoch pribudnú Regionálne centrá aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline.

„Oslovili sme aj ďalšie ministerstvá a inštitúcie a som rád, že sa do nášho projektu zapojili. V trnavskom Regionálnom centre tak budú okrem odborníkov ministerstva investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, ktorý má na starosti Plán obnovy ako aj Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol Velič. Pomoc žiadateľom bude v Trnave poskytovať 19 odborných pracovníkov – za MIRRI SR bude v trnavskom Regionálnom centre k dispozícii 8 zamestnancov.

Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 – 2027 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Výsledkom spolupráce bude väčšia šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov i ďalších zdrojov.

„V prvom rade chceme vytvoriť lepšie podmienky pre riešenie problémov, ktoré ľudí v regiónoch trápia. Sieť Regionálnych centier pomôže priniesť do regiónov užitočné projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu a služieb,“ dodal Velič.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Trnavského kraja:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do Trnavského kraja takmer 84 miliónov eur na 161 projektov, vďaka čomu sa napríklad opravilo viac ako 27 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo vyše 77 km cyklotrás, zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 34 materských a 44 základných škôl.

Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sa napríklad oživil kaštieľ Esterházyovcov v Tomášikove, v rámci zdravotníctva prešli rekonštrukciou priestory čakární a sociálnych priestorov zdravotného strediska v Jelke. V rámci ochrany životného prostredia boli v  kraji podporené projekty so zameraním na revitalizáciu zelene vo Veľkom Mederi – Ižop,  alebo revitalizácia zelene v centre mesta Galanta. Celkovo bolo v Trnavskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 33 projektov.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko, Slovenská republika-Česká republika a Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014 – 2020 bolo podporených 62 projektov, z ktorých je 32 projektov aktuálne v realizácii, celkovou sumou viac ako 20 miliónov eur.

Nadnárodné spolupráce Program Stredná Európa 2014 – 2020 a Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 podporili 3 projekty za  45 miliónov eur.

Značky: