Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sú situácie, v ktorých je priama osobná komunikácia najefektívnejšou.

Tradične ju uprednostňujeme pri formálnych, administratívnych úkonoch, u ktorých čo pojem, to iný význam. Mnohé frázy často potrebujeme inými slovami, bližšie vysvetliť. Jednoznačná, objektívna interpretácia je na mieste pri každom type úradných dokumentov. A to aj pri overených prekladoch (s pečiatkou).

Na prvom kontakte záleží aj pri administratíve

Formálne administratívne úkony špecifikujú rôzne, len nie emocionálne prívlastky. Dojem z prvého kontaktu patrí k jedným z nich. Spôsob komunikácie a vedenie rozhovoru vypovedá jednak o vašej osobnosti, ale aj o dôležitosti, ktorý prikladáte konkrétnemu úradnému úkonu. Medzi nimi vyčleňujeme veľmi úzku skupinu overených, úradných prekladov so štandardizovanou formuláciou a možnosťami vyhotovenia.

Žiadať o ne možno len školeného prekladateľa zo zoznamu vedeného ministerstvom spravodlivosti, ktorý na túto prácu vyčleňuje znalcov – tlmočníkov a prekladateľov. Vyhotovujú nie tradičné, ale preklady pre úradné účely s preukázateľnou zhodou prekladu s východiskovým textom, pričom klienti najčastejšie žiadajú o expresné úradné preklady angličtina – keďže ide o TOP svetový jazyk, komunikácia môže prebehnúť rovnako kvalitne mailom alebo chatom s operátorom webu pre úradné preklady, ako by tomu bolo aj na osobnom stretnutí v sídle firmy.

Úradná komunikácia, ktorá sa modernizuje

Zjednodušenou komunikáciou, nafotením alebo naskenovaním dokumentov, spolu s požiadavkou na cieľový jazyk, ušetríte čas, čím ste oveľa bližšie k expresnému získaniu aj menej frekventovaných úradných prekladov do ruštiny (viazaných trikolórou). Vaše požiadavky sa môžu týkať aj veľmi špecifickej obchodnej, účtovnej alebo medicínskej komunikácie. Aj tu vám dokážu obratom zaslať orientačný, ideálne presný termín odovzdania a cenu za preklad.

Značky: