Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o nominovaných na toto ocenenie za rok 2020. Mená laureátov v deviatich samostatných kategóriách sa dozvieme na slávnostnom galavečere 7. februára 2021 o 20:30 hod. na Jednotke RTVS.

Predsedovia jednotlivých porôt v deviatich kategóriách informovali o priebehu rozhodovania predsedu Veľkej poroty Gabriela Csollára, ktorý je zároveň predsedom COOP Jednota Slovensko.  Každý z nich predstavil troch nominovaných i dôvody, ktoré ich viedli k tomuto výberu. Návrhy na nominácie zasielala široká verejnosť do konca októbra.

Koľko bodov udelili odborní porotcovia jednotlivým nominovaným vo svojej kategórii, je tajné. Zatiaľ sú všetky obálky až do slávnostného galavečera uložené v trezore u predsedu Veľkej poroty. Otvoria ich až krátko pred začiatkom slávnostného galavečera za prítomnosti predsedov jednotlivých porôt a vybraných médií.

Porotcovia zároveň na tomto stretnutí rozhodovali o dvoch laureátoch Mimoriadnej ceny. Sú nimi Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá sa celoživotne venuje téme autizmu a prof. PhDr. Karol Horák, CSc., ktorý je významným slovenským spisovateľom, dramatikom, literárnym a divadelným vedcom.

Medzi nominované osobnosti na Krištáľové krídlo za rok 2020 patria vedci, ktorí vyvinuli PCR testy na na detekciu vírusu SARS-CoV-2 Boris KlempaPavol Čekan, či traumatológ Peter Šimko. Medzi nominovanými je aj skupina Peter Bič Projekt, športová legenda Michal Martikán, známy spisovateľ Jozef Karika, či herec Juraj Loj.

Nominované osobnosti za rok 2020:

HUDBA                                   Peter Bič Projekt, Mgr. art. Ľubica Čekovská, ArtD., Janoška Ensemble

FILANTROPIA                       Mgr. Adriana Havašová, Eva Gažová, Lucia Pašková a Šimon Šicko

HOSPODÁRSTVO  Miroslav Blažek, Ing. arch. Pavol Jakubec, Juraj Habovšiak

MEDICÍNA A VEDA              doc.MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prof. MUDr. Peter Šimko, Csc., RNDr. Boris Klempa, DrSc. a Pavol Čekan, PhD.

VÝTVARNÉ UMENIE            Igor Piačka, Ondrej Rudavský, Jana Machatová a Peter Machata

ŠPORT                                    Erik Černák, Branislav Koniar, Michal Martikán

PUBLICISTIKA A LITERATÚRA            PhDr.Jozef Karika, prof. PhDr. Marián Andričík,            Mgr. Boris Koreň

DIVADLO A AV UMENIE                     Mgr. art Juraj Loj, Peter Bebjak, Jaroslav Moravčík

INOVÁCIE A STARTUPY                       Andrea Basilová, Martin Herman, Dalibor Cicman

Laureáti MIMORIADNEJ CENY:         Prof. MUDr. Daniela Ostatníková a PhD. prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

Všetkých členov poroty si môžete pozrieť tu: https://kristalovekridlo.sk/porota-2020/

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

Značky: