Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj v uplynulom roku 2021 ukázali Slováci svoju spolupatričnosť, keď cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk poslali núdznym 3 149 565 eur. Aj na darcovstve sa však zjavne odrazil už druhý pandemický rok a zhoršujúca sa ekonomická situácia mnohých ľudí.

„Na ĽudiaĽuďom.sk sme na jednej strane zaregistrovali pokles darov najmä v obdobiach lockdownov, na strane druhej aj nárast žiadostí o pomoc. Životná situácia mnohých Slovákov sa tento rok zmenila a zhoršila, preto sme v tejto dobe obzvlášť vďační za každý jeden dar,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM Roland Kyška.

ĽudiaĽuďom.sk pomáha pomáhať už 10 rokov

Rok 2021 bol pre ĽudiaĽuďom.sk aj rokom jubilejným. „Bol to práve portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý pred desiatimi rokmi na Slovensku doslova spustil revolúciu vo vnímaní online darcovstva. Efektívne a absolútne transparentne fungujúci systém si za 10 rokov získal dôveru viac ako 217 tisíc darcov ochotných nezištne pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.“70 tisíc darcov sa na darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk vracia pravidelne. Od začiatku fungovania do konca roku 2021 sa prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk podarilo sprostredkovať pomoc vo výške viac ako 16 miliónov eur. „Príjemcami pomoci na ĽuďiaĽuďom.sk sú často ťažko choré deti a dospelí. Na Slovensku dostupné a poisťovňami preplácané zákroky a terapie vyčerpali, no existujúca liečba v zahraničí je pre nich, žiaľ, finančne nedostupná. Pomoc od darcov cez ĽudiaĽuďom.sk pre nich znamená veľkú nádej a často jedinú možnosť na zlepšenie svojej ťažkej situácie,“ vysvetľuje Roland Kyška.

Zdravotne znevýhodnený človek je odkázaný na každodennú pomoc svojich najbližších, ale často aj na pomoc od celkom neznámych ľudí. Moja veľká vďaka patrí všetkým prispievateľom, ktorí podporujú ľudí, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Ďakujem ĽudiaĽuďom.sk za jednoduchý a transparentný systém sprostredkovanie darov, ktoré reálne pomáhajú zlepšiť život aj môjmu blízkemu príbuznému, 11-ročnému Radkovi, chlapcovi s mnohými závažnými a nezvratnými diagnózami,“ hovorí Emil Oboril, autor výzvy na ĽudiaĽuďom.sk.

Príjemcami pomoci na ĽudiaĽuďom.sk sú však aj ľudia, ktorí finančné prostriedky potrebujú na rozbehnutie zaujímavého nápadu, či organizácie, venujúce sa verejnoprospešným aktivitám. Doteraz bolo na na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk publikovaných takmer 7 000 výziev.  Každá v sebe skrýva jedinečný príbeh konkrétneho človeka či organizácie.

Fond vzájomnej pomoci pomohol v roku 2021 až 722 žiadateľom

ĽudiaĽuďom.sk je od roku 2020 partnerom Fondu vzájomnej pomoci, zriadeným na Úrade vlády SR. Jeho poslaním je podpora princípu solidarity pri prekonávaní krízy a pomáha ľuďom, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie v dôsledku pandémie Covid-19. V roku 2021 boli finančné prostriedky z fondu zaslané 722 žiadateľom, spolu v sume 409 624 eur.

Rádio Slovensko Slovensku

V lete 2021 sa o príbehoch ľudí z portálu ĽudiaĽuďom.sk dozvedeli aj poslucháči Slovenského rozhlasu prostredníctvom úspešného projektu s názvom Rádio Slovensko Slovensku. Rozhlasová redaktorka Marianna Kovácsová, ktorá cestovala naprieč Slovenskom, predstavila postupne vo vysielaní 20 výziev z darcovského portálu. Počas trvania charitatívnej cyklovýzvy od 26. júla do 5. septembra sa pre vybrané výzvy na portáli vyzbieralo spolu takmer 37 tisíc eur. Úspešný projekt mal pokračovanie, koncom roka sa v rozhlasovej relácii Rádia Slovensko moderátori k výzvam opäť vrátili a s ich autormi bilancovali ako sa ich situácia od leta zmenila.

Aktuálne môžu darcovia na ĽudiaĽuďom.sk podporiť takmer 1 300 aktívnych výziev. Registrácia výziev je bezplatná a príjemca vždy dostáva celú sumu daru. Celý proces darovania na ĽudiaĽuďom.sk prebieha online pred zrakmi verejnosti.

Strategickým a zároveň najväčším podporovateľom portálu i výziev je telekomunikačný operátor SWAN, ktorý financuje projekt už viac ako desať rokov.

Značky: