Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klimatická zmena je najväčším problémom, ktorému čelí ľudstvo. Každý štát, firma aj individuálny človek môže prispieť k jeho vyriešeniu. Poštová poisťovňa, ako prvá poisťovňa na Slovensku, preto bude pri kúpe dlhopisov spoločností zohľadňovať ich dopad na životné prostredie.

V poľských Katoviciach sa do 14. decembra 2018 konala medzinárodná konferencia Organizácie spojených národov o klimatických zmenách (COP24). Zástupcovia z takmer 200 krajín diskutovali o krokoch a opatreniach, ktoré by viedli k uplatneniu Parížskej klimatickej dohody z roku 2015, plánu zameraného na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 2 °C.

Zem sa nám otepľuje čoraz rýchlejšie. Zatiaľ čo globálny priemer teploty prízemnej atmosféry stúpol od začiatku 20. storočia o takmer 1 °C, oblasť strednej Európy, vrátane Slovenska, vykazuje za to isté obdobie dvojnásobne rýchlejšie otepľovanie. Priemerná ročná teplota vzduchu v oblasti Bratislavy sa za uplynulých 67 rokov zvýšila o 2 °C a predpokladá sa jej ďalší rast. Klimatológovia vzhľadom na pokračujúce otepľovanie sa a na základe výstupov klimatických modelov očakávajú, že ročný priemer teploty vzduchu by sa mal v časovom horizonte do roku 2025 zvýšiť o 0,8 až 0,9 °C, do roku 2050 o približne 2,0 až 2,5 °C a do roku 2100 o 3,5 až 4,0 °C. *

Poštová poisťovňa sa hlási k boju proti klimatickej zmene a záverom COP24. Pri výbere spoločností, do ktorých investuje, preto bude posudzovať aj ich správanie voči životnému prostrediu a reportovanie o trvalej udržateľnosti. Okrem iných kritérií, bude podstatný aj aspekt dopadu ich výrobnej, či inej činnosti na prostredie a klímu. „Som presvedčená, že každá firma by mala zvýšiť svoje úsilie na ochranu pred klimatickou zmenou,“ uvádza riaditeľka Poštovej poisťovne Zuzana Adamová.

* Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Značky: