Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení pre bezpečnosť podnikových sietí, oznámila, že Linka bezpečí telefonická krízová linka pre deti a mladých ľudí do 26 rokov, nasadila a úspešne využíva Kerio Connect, riešenie poštového serveru pre spoločnosti a organizácie. Vďaka novému riešeniu sa jej podarilo zefektívniť e-mailovú komunikáciu a znížiť náklady na prevádzku.

Organizácia Linka bezpečí vybavuje pomerne intenzívny objem komunikácie, len v roku 2017 prijala celkom 151 421 hovorov, do e-mailovej poradne prišlo 2 827 otázok a uskutočnilo sa 2 017 chatov. Od svojho vzniku využívala organizácia na prevádzku e-mailových služieb externého dodávateľa, dlhodobo však zápasila s nedostatočnou kapacitou schránok. Kvôli vysokým nákladom, ktoré dodávateľ požadoval za navýšenie dátovej kapacity a vzhľadom na niektoré ďalšie problémy s prevádzkou mailov vznikla nakoniec myšlienka o prevádzke vlastného serveru.

„Pri výbere vhodného riešenia hrali úlohu skvelé skúsenosti, ktoré sme už v tej dobe mali s využívaním firewallu Kerio Control,“ povedala Karina Holadová z Linky bezpečí. „Oslovili sme teda spoločnosť GFI Software a následne implementovali v našom prostredí mailový server Kerio Connetct. Vzhľadom na to, že súčasťou našich služieb je i krízová e-mailová poradňa pre deti, kladieme veľký dôraz na bezproblémovú a bezpečnú prevádzku e-mailových služieb, čo nám tento produkt umožňuje.“

Zmienený Kerio Control zase poskytuje pracovníkom Linky bezpečí pohodlnú a bezpečnú možnosť práce cez VPN sieť. Oba produkty sú veľmi dôležitou súčasťou IT vybavenia Linky bezpečí a pomáhajú organizácii napĺňať cieľ, ktorý spočíva v poskytovaní kvalitnej a ľahko dostupnej pomoci deťom, študentom a všetkým, ktorí konajú v ich záujme.

Linka bezpečí, z.s. je celoštátna telefonická linka pre deti a mladých ľudí do 26 rokov, ktorá funguje na jednotnom európskom čísle 116 111. Poslaním Linky bezpečí je poskytovať kvalitnú a ľahko dostupnú pomoc deťom, študentom a všetkým, ktorí konajú v ich záujme. Pomáha pri riešení náročných životných situácií i každodenných starostí a problémov. Poskytuje krízovú intervenciu a poradenstvo klientom z celej Českej republiky prostredníctvom telefónu, chatu a e-mailu. Okrem toho prevádzkuje i Rodičovskú linku na čísle 606 021 021, na ktorú sa môžu obracať všetci tí, ktorí majú starosť o dieťa a pomáha i prostredníctvom online služieb – e-mailovej poradne a chatu. Linka bezpečí, z.s. je akreditovaná v rámci systému sociálno-právnej ochrany detí v Českej republike a je členom celosvetovej asociácie detských liniek dôvery Child Helpline International (CHI). V rámci napĺňania svojho poslania poskytuje sociálne služby krízovej pomoci. Viac informácií nájdete na www.linkabezpeci.cz.

 

Značky: