Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Velké množství zpráv, které denně chodí do e-mailových schránek, lze bez nadsázky označit za spam. Pro jeho detekci se používají různé postupy a mezi ty nejúčinnější patří takzvané spamové pasti. Jejich „zásah“ může snížit doručitelnost e-mailů i o desítky procent, v případě opakovaného odesílání hrozí i cesta na black list.

Spamové pasti mají jediný účel, a to najít odesilatele nevyžádaných e-mailů. Tyto e-mailové adresy nespravují běžní uživatelé, ale především firmy z oblasti počítačové bezpečnosti, provozovatelé blacklistů a větší poskytovatelé internetových služeb, kteří chtějí zabránit opakovanému odesílání spamu svým uživatelům.

Spamové pasti se dají zjednodušeně rozlišit na primární a recyklované. „Primární spamové pasti jsou záměrně vytvořené e-maily, za nimiž nikdy nestál reálný uživatel. Z takového e-mailu nikdy neproběhla žádná komunikace, ani se sám nepřihlásil k odběru e-mailů. Mohou být přitom umístěny třeba v kódu stránky, kde si je najde bot vytvořený právě za účelem sběru kontaktů,“ popisuje Kateřina Fišerová, manažerka aplikace SmartEmailing, s tím, že odesilatel e-mailu na takovou adresu je pak automaticky brán jako spammer.

Ještě záludnější mohou pro odesilatele být recyklované spamové pasti. V tomto případě se totiž jedná o reálnou e-mailovou adresu, kterou využíval skutečný člověk. Klidně se mohl i sám přihlásit k odběru newsletterů. Jenže po nějakém čase přestal schránku využívat nebo ji zrušil. Poté, co schránka zanikne, poskytovatel nějaký čas odmítá všechny e-maily, které do ní směřují. Po nějaké době se pak sám může rozhodnout, že ji změní na spamovou past a začne e-maily zase přijímat. Odesilatele pak automaticky čeká označení za spammera.

„Existují i další typy spamových pastí. Mezi ty časté se řadí například adresy obsahující časté překlepy. Může jít o překlep ve jménu schránky, ale i v názvu domény. Příkladem může být třeba záměna seznam.cz za seynam.cy, nebo gmail.com za gmail.cz,“ dodává Kateřina Fišerová.

Trefení spamové pasti = blokace. I trvalá

Trefit spamovou past znamená zhoršení doručitelnosti o desítky procent nebo cestu přímo na blacklist, tedy úplnou stopku v odesílání na určitou doménu. Cesta z takové situace je velmi obtížná, ne-li nemožná, a proto je lepší se spamovým pastem velkým obloukem vyhnout.

„Ve vztahu ke spamovým pastem Seznam.cz Email výrazně přitvrzuje. Trefení spamové pasti rovná se automaticky blokace. Ta může být v případě masového a opakovaného zasílání zpráv i trvalá,“ říká David Finger, produktový manažer služby Seznam.cz Email.

Nikdy nekupujte databáze ani nepoužívejte boty pro sběr kontaktů

Základním pravidlem je práce pouze s vlastními a kvalitně vystavěnými databázemi. „I s odhlédnutím od platné legislativy, která jejich nákup a využití zakazuje, je rozhodně tím nejhorším, co lze v e-mail marketingu udělat, právě práce se seznamy kontaktů od třetích stran. Pravděpodobnost, že v nich spamová past bude, se blíží téměř sto procentům. Podobně nelze rozhodně doporučit ani využití různých botů pro sběr kontaktů, protože právě s nimi tvůrci spamových pastí počítají,“ popisuje Kateřina Fišerová ze SmartEmailingu.

Odstraňujte kontakty, které hlásí nedoručitelnost

Na zrušení konkrétní e-mailové schránky odesilatele newsletteru upozorní zpráva o nedoručitelnosti, takzvaný hard bounce. Tyto kontakty by měly být z databáze ihned odhlašovány. V případě reaktivace e-mailu a jeho přeměny na spamovou past se tak odesilatel vyhne spoustě problémů.

Neaktivní e-maily smažte. Snížíte riziko a zvýšíte úspěšnost kampaně

I když databáze původně žádnou spamovou past neobsahovala, může se to s průběhem času změnit. Důvodem je právě zmíněné přetvoření neaktivních a zrušených schránek. E-mailové účty, které rok a více neotevřely žádný zaslaný e-mail, mohou být potenciální spamovou pastí a je vhodné je z databáze odstranit. Vedle snížení rizika trefení pasti se navíc odesilateli zvýší úspěšnost kampaně. Ten, kdo nechce kontakty hned mazat, může využít reaktivační kampaně a neaktivní uživatele znovu přetáhnout na svou stranu.

Double opt-in ověří adresáty. Navíc vyřeší i GDPR

Aby byla databáze kontaktů prosta všech potenciálních rizik, je ideální používat při registraci dvojité ověřování, takzvaný double opt-in. „Zadání e-mailu a následné ověření pomocí zaslaného odkazu či SMS jednak pomůže zajistit, aby v databázi byl skutečně jen ten, kdo má o informace a newslettery zájem, jednak zabrání i odesílání na neexistující adresy v důsledku překlepu při zadávání. Metoda double opt-in je navíc zcela v souladu s pravidly GDPR o nakládání s osobními údaji,“ říká Kateřina Fišerová.

Double opt-in důrazně doporučuje i David Finger. „Pokud máte registrační formulář bez double opt-in, rozhodně otevíráte dveře tomu, aby vám spamovou past někdo do databáze zanesl. Takovou činnost registrujeme poměrně často,“ vysvětluje produktový manažer služby Seznam.cz Email.

Značky: