Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priepasť v digitálnych zručnostiach v súčasnosti ovplyvňuje a charakterizuje mnoho faktorov. Jedným z nich je nedostatok žien v IT oblasti. 

Ženy sú najväčším zdrojom nevyužitého potenciálu v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Európsky priemer absolventiek IKT odborov predstavuje 20 %, na Slovensku je to len 12 %. 

Historicky ženy dominovali v oblasti výpočtovej techniky, ale keď sa z nej stala žiadaná a prestížna profesia, boli z nej postupne vytláčané. Významnými ženami v oblasti IT boli napríklad prvá programátorka Ada Lovelace, Grace Hooper, alebo herečka Hedy Lammar, ktorá položila základ pre mobilnú komunikáciu od GPS až po mobilné telefóny. 

Prichádzame o mnoho talentovaných odborníčok, nedostatok žien v IT brzdí rozvoj digitalizácie

Podľa Indexu digitálnej ekonomiky, ktorý zverejnila Európska komisia oblasti informačných a komunikačných technológií dominujú najmä muži. Ženy tvoria 18,5 % odborníčok v tejto oblasti, čo ale nie je ani zďaleka dostatok na to, aby splnili požiadavky priemyslu a poháňali digitálnu transformáciu vpred. Aj keď je problém jasný, jeho príčiny sú zakorenené hlbšie. Už v rannom veku zlyháva motivácia dievčat študovať STEM odbory (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Nízka expozícia mladých dievčat STEM predmetom má za následok nižšiu úroveň vzdelania, čo ich potom odrádza od budúcej kariéry v týchto oblastiach. Rodová nevyváženosť medzi IT profesionálmi má potom za následok spomalenie digitalizácie a nevyužitie potenciálu, ktoré ženy majú.

Na povzbudenie a zapojenie žien do oblasti IKT by sa mali politické stratégie EÚ sústrediť na vhodné opatrenia v priemysle a na podporu vzdelávania.  Na to slúži napríklad aj Akčný plán digitálneho vzdelávania Európskej komisie, v rámci ktorého chce Komisia zabezpečiť, aby dievčatá a mladé ženy boli rovnako zastúpené v študijných odboroch a profesiách zameraných na digitálne technológie. Mladé dievčatá by sa mali venovať oblasti STEM už od útleho veku, aby sa zvýšil ich záujem a prelomili sa kultúrne stereotypy. Hoci priemyselné iniciatívy určite zohrávajú významnú úlohu pri prilákaní väčšieho počtu žien do oblasti IKT, nejde o dlhodobé riešenie tohto problému. Preklenutie rodovej priepasti a prekonanie stereotypov bude trvať roky. Napriek tomu by všetci kľúčoví aktéri mali prispieť k povzbudeniu a podpore žien v technike.

Spoločnosť Huawei sa snaží motivovať mladé ženy, aby začali kariéru v oblasti informačno-komunikačných technológií. Činí tak aj prostredníctvom programu Seeds for the future, kde sa môžu mladé ženy zapojiť a vzdelávať sa v IT oblasti. Budovanie digitálnej gramotnosti a vzdelávanie v IT oblasti sú kľúčové pre digitalizáciu priemyslu. Ženy majú talent a potenciál, ktorý je škoda nevyužiť. Ak sa chceme posunúť dopredu v digitálnom veku, musíme im dať priestor na vzdelanie a realizáciu.  

Značky: