Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hoci 80 % organizácií prevádzkuje až 10 bezpečnostných riešení súčasne, viac ako polovica z nich zažila vlani výpadok v dôsledku straty dát

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, predstavil výsledky svojho každoročného prieskumu Cyber Protection Week, ktorý tradične predstavuje pri príležitosti Svetového dňa zálohovania. Tohtoročná správa poukazuje na zvýšenú snahu organizácií posilniť v post-pandemickom období svoju ochranu dát, avšak tiež na vysokú neefektívnosť investícií vynakladaných na dosiahnutie tohto cieľa.

V roku 2020 mnoho spoločností nakúpilo nové systémy v snahe zabezpečiť pracovníkov na diaľku, avšak vyzerá to tak, že sa tieto investície minuli účinku. Osemdesiat percent organizácií dnes súbežne prevádzkuje najmenej 10 bezpečnostných riešení zameraných na ochranu dát a kybernetickú bezpečnosť, pričom viac než polovica z nich vlani utrpela výpadky prevádzky v dôsledku straty dát.

Zistenia spoločnosti Acronis, ktoré vyplývajú z dopytovania sa od viac ako 4 400 IT užívateľov a administrátorov z 22 krajín celého sveta, vyvracajú mylnú predstavu o tom, že prostým pridaním viacerých riešení je možné vyriešiť všetky výzvy kybernetickej bezpečnosti a ochrany. Naopak, v mnohých prípadoch spôsobuje existencia viacerých jednotlivých riešení od najrôznejších dodávateľov komplikovanejšiu správu a horší prehľad o bezpečnostných situáciách, čo paradoxne vedie k zvýšeniu rizík.

„Tohtoročná štúdia Cyber Protection Week jasne ilustruje fakt, že viac riešení ešte neznamená vyššiu úroveň ochrany, pretože využívanie individuálnych nástrojov na riešenie individuálnych hrozieb je komplikované, neefektívne a nákladné,“ povedal Sergej Beloussov, zakladateľ a CEO spoločnosti Acronis. „Tieto zistenia potvrdzujú naše presvedčenie, že východiskom je ucelená kybernetická ochrana integrujúca funkčnosti ochrany dát, kybernetickej bezpečnosti a ochrany koncových bodov do jedného riešenia.“

Najzaujímavejšie dáta prieskumu zahŕňajú:

  • 83 % bežných užívateľov strávilo vlani pri svojich IT zariadeniach viac času než v predchádzajúcom roku, avšak iba polovica podnikla nejaké kroky na zlepšenie ich ochrany;
  • Až 10 % užívateľov a 3 % IT administrátorov vôbec nezálohujú;
  • Ak by ich dáta boli bez ich vedomia modifikované, 68 % užívateľov a 20 % IT administrátorov by sa to vôbec nedozvedelo, pretože ich riešenia to nedokážu odhaliť;
  • 43 % užívateľov nevie, či ich anti-malvérové riešenia dokážu zastaviť zero-day útoky, pretože takúto informáciu im ich riešenia neponúkajú;
  • 10 % IT administrátorov nevie, či ich organizácia má povinnosť chrániť súkromie spravovaných dát, čo môže viesť k implementácii chybnej bezpečnostnej stratégie a značnému riziku pokuty.

Každý IT administrátor, ktorý musí v rámci svojej práce používať mnoho riešení, časom stráca prehľad o celkovej úrovni zabezpečenia organizácie. Nielen že si musia pamätať, ktoré riešenie zabezpečuje ktorú časť IT infraštruktúry, ale navyše musia neustále prepínať medzi ovládacími panelmi, čo vedie k neprehľadnej a neefektívnej správe.

Spoločnosť Acronis v reakcii na zvyšujúcu sa komplexnosť kybernetickej ochrany uviedla v minulom roku riešenia spájajúce špičkovú kybernetickú bezpečnosť s prevereným zálohovaním a ochranou koncových bodov, ktoré sú dostupné v jednom systéme. Riešenie je dispozícii ako pre poskytovateľov služieb (Acronis Cyber Protect Cloud), tak aj pre podniky a organizácie v on-premise podobe (Acronis Cyber Protect 15). Viac na blogu: https://www.acronis.cz/novy-model-licencovani/.

Kompletný prieskum si môžete stiahnuť tu.

Značky: