Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet útokov prudko rastie, najčastejšie sú to phishing, DDoS a ransomvér

ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, oznámil výsledky prieskumu spoločnosti N-able, podľa ktorého prudký rast kybernetických útokov vedie 7 z 10 SMB zákazníkov poskytovateľov riadených služieb (MSP) k zvýšeniu IT rozpočtov. Nárast útokov na svojich klientov registruje 82 % poskytovateľov.

Správa State of the Market: The New Threat Landscape, je založená na odpovediach 500 respondentov z viacerých amerických a európskych MSP spoločností. Report sa okrem iného zaoberal aj zmenou pracovných zvyklostí v dôsledku epidémie COVID-19 a následnou zmenou aktivít kybernetických útočníkov. Prieskum konštatuje, že s kontinuálnym vývojom hrozieb v kybernetickej bezpečnosti musia MSP držať krok s najnovšími trendmi tak, aby dokázali účinne ochrániť svojich zákazníkov.

„MSP poskytovatelia zažili náročné obdobie pandémie, v priebehu ktorého museli zaistiť fungovanie infraštruktúr zákazníkov za úplne iných okolností,“ povedal David Kinon, manažér bezpečnostných riešení v N-able. „Kybernetickí útočníci ale pracovali rovnako intenzívne, aby nové okolnosti dokázali využiť vo svoj prospech. MSP firmy potrebujú pochopiť, ako sa vyvíjajú najrôznejšie bezpečnostné hrozby, a na základe toho vylepšiť ochranu svoju aj svojich zákazníkov pomocou dostupných MSP nástrojov.“

Najzaujímavejšie zistenia:

  • 82 % MSP registruje nárast útokov na svojich zákazníkov, a to v priemere z 8 na 14 útokov mesačne.
  • Mnohí zákazníci využívajú iba základné prvky IT bezpečnosti ako napr. automatizované zálohovanie, ďalšie kľúčové nástroje ale chýbajú. Väčšina MSP ponúka klientom dvojfaktorovú autentizáciu, avšak iba 40 % si ju inštaluje na svoje vlastné systémy.
  • Najčastejšími útokmi sú (v tomto poradí) phishing, DDoS a ransomvér.
  • Ako následok úspešného útoku na zákazníkov uvádza viac ako 50 % MSP finančné straty, 46 % stratu zákazníkov, 45 % zníženie reputácie a 28 % stratu dôvery zákazníkov.
  • 70 % SMB zákazníkov sa chystá zvýšiť svoje rozpočty na IT bezpečnosť, priemerný plánovaný rast rozpočtov je 7 %, čo pre MSP poskytovateľov predstavuje zaujímavú príležitosť.
  • Jedným z kľúčových odporúčaní na zmiernenie rastúcich rizík je automatizácia kritických oblastí IT bezpečnosti.

Prieskum N-able je na stiahnutie tu: https://www.n-able.com/resources/state-of-the-market-the-new-threat-landscape

Registrácia na webinár ZEBRA SYSTEMS na tému „Prečo prejsť na MSP práve teraz“ je dostupná na: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrduGoqD0jG91ExEJFOP4lomJCzIdE34Ys   

Značky: