Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Srdcom doma o.z. prezentovalo inovatívne riešenia a očakávané zmeny na poli eID v SR na stretnutí s premiérom ČR Andrejom Babišom a ministrom priemyslu a obchodu ČR Karlom Havlíčkom.

Autori poskytli kritickú spätnú väzbu k programu Hack the Crisis , ktorá si vzala za cieľ podporiť riešenia bojujúce s Covid-19 a dúfame, že ďalšia podpora inovatívnych riešení zo strany ČR sa ešte viac zlepší . Srdcom doma upozorňuje na potrebu výmeny občianskych preukazov v SR , ktoré môžu byť príležitosťou na kvalitatívnu zmenu elektronických služieb.

Súčasné ID karty (občianske preukazy s čipom, ktoré dokážu elektronicky podpisovať – zaužívaná skratka QSCD) majú platnú certifikáciu do polovice roku 2021. Aj keď môžu ďalej slúžiť na bežné
preukazovanie totožnosti vizuálnou formou, nebude ich možné používať na podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Predchádzajúca Vláda SR nevyriešila tento problém. Preto súčasná vláda, konkrétne MV SR a MIRRI SR, dnes musia rýchlo riešiť výmenu cca 400.000 občianskych preukazov, ktoré dnes
občania používajú na podpisovanie dokumentov a to tak, ako im to prikazuje zákon. Na vyriešenie tejto výzvy je potrebné vybrať v transparentnom procese také ID karty, ktoré sú certifikované na
úrovni EÚ a pre nižšie náklady a možnosť rýchleho nasadenia umožnia spätnú kompatibilitu s dnes používanými čítačkami a infraštruktúrou.

Dnes existujú technológie, ktoré by navyše umožnili bezpečné použitie eID aj pomocou mobilného telefónu. Práve na to sa autori snažia upozorniť na to, aby občan podpísal kvalifikovaným
elektronickým podpisom dokument alebo sa prihlásil s vysokou úrovňou bezpečnosti k online službe štátu, obce, banky, či súkromnej alebo neziskovej organizácii, by mohol stačiť mobil.

Odpadla by tak nutnosť nosiť so sebou notebook a kábel s čítačkou kariet. S využitím služieb MV SR a spolu s technologickým partnerom a špecialistom na elektronickú identitu a čipové karty, spoločnosťou inezis s.r.o. pracujú autori na troch inovatívnych riešeniach.

1. Aplikácia pre mobilnú identifikáciu a mobilnú autorizáciu kvalifikovným elektronickým podpisom s certifikovaným QSCD

Prínos: Možnosť využitia mobilu namiesto počítača zvýši komfort občanov, podnikateľov, úradníkov pri používaní verejných služieb. Navyše umožní vznik celkom nových služieb
vďaka tomu, že MV SR už dnes umožňuje integráciu služby autentifikácie iným ako štátnym subjektom. To všetko s najvyššou úrovňou zabezpečenia podľa pravidiel EÚ.

2. Aplikácia Qesadila, ktorá umožňuje zvoleným predstaviteľom hlasovať online aj v prípade, že sa fyzicky nemôžu zúčastniť zasadnutia (využiteľné pre zasadnutia a hlasovania obecných zastupiteľstiev, pre akademické a verejné inštitúcie, orgány súkromných spoločností a neziskových organizácií atď.).

Prínos: Dnes môže štátny orgán (napr. hygienik) rozhodnúť o nariadení karantény zvolenému poslancovi obecného zastupiteľstva. Zákon neumožňuje podieľať sa na zasadnutí vzdialene – online. Vylučovanie zvolených predstaviteľov z rozhodovania nie je správne, ak máme k dispozícii technické riešenia, ktorými sa môžu podieľať na rozhodovaní online. Táto situácia môže nastať aj na úrovni NR SR a legislatívny orgán, ktorý prijíma zákony aj na boj s Covid-19 môže byť znefunkčnený.

3. Aplikácia umožňujúca správu žiadostí o účasť na voľbách, hlasovacie lístky a voličské preukazy s možnosťou sledovať spracovanie žiadostí.
Prínos: Dnes ktokoľvek môže predstierať a zneužiť identitu voliča zaslaním žiadosti z anonymného e-mailu s uvedením rodného čísla. Pri použití eID to nebude možné.

Uvedené riešenia autori prezentovali 28.8.2020 premiérovi ČR Andrejovi Babišovi a Karlovi Havlíčkovi, ministrovi priemyslu a obchodu, v rámci stretnutia so zástupcami deviatich významných
riešení bojujúcich s Covid-19, zapojených do programu Hack the Crisis pod záštitou Czechinvest.

Riešenia budú prezentovať na Týždni otvoreného vládnutia dňa 24.9.2020 v stánku Srdcom doma o.z. ktorú organizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Rovnako pozývajú na
panelovú diskusiu PRÍSTUP K VOLEBNÉMU PRÁVU – HLAVNÉ VÝZVY dňa 24.9. v čase 13:30 – 15:00. Organizátor vyžaduje registráciu. Počet miest je obmedzený. https://www.minv.sk/?_ogp_ogpweek2020

Slovenská republika by mohla po vzore Českej republiky a iných európskych krajín urobiť viac na podnecovanie a podporu inovatívnych riešení.
Autori uvádzajú niekoľko podnetov, ktoré doporučili Vláde ČR a agentúre Czechinvest a ktoré sú vhodné aj pre Slovenskú republiku:

– Pravidelné organizovanie medzinárodných hackathonov ,
– Podpora najlepších riešení – v oblasti prepájania, propagácie aj finančnej podpory riešiteľov projektov po časovo obmedzenú dobu,
– Podpora štátu pri rozvoji a implementácii inovatívnych riešení, bez požiadavky pre budúce komerčné využitie . Nie každý, kto sa snaží vyriešiť problém a ukázať možné riešenie, ho chce aj realizovať a prevádzkovať. Spoločenský prínos takejto činnosti je však nesporný. Iné inovatívne riešenie môže byť navrhnuté pre prevádzkovanie na strane štátu. Jeho primárnym prínosom nemusí byť komerčný úspech.
– Štát môže najlepším návrhom na riešenia ponúknuť “sponzorské zmluvy” za prototyp na báze open source s potrebnou dokumentáciou.
– Akcie by mali mať medzinárodný charakter. Účasť zo zahraničia môže priniesť ďalšie cenné podnety a riešenia.
– Inovácie sú často v konflikte s platnou legislatívou. Preto by mal štát pre dosiahnutie vysokej právnej istoty zaistiť právnu analýzu riešenia. Štát by tak sám v čase projektu overil potrebné zmeny legislatívy pre prenos do praxe
– Inováciou by mali byť chápané aj zmeny legislatívy, procesov a pod.
– Ďalšou úlohou štátu by mala byť propagácia podporených riešení , pretože môžu byť zdrojom inšpirácie pre iné tímy, verejné služby, aj komerčné realizácie. Propagácia na školách môže motivovať študentov k inováciám.

Značky: