Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jednoduché, rýchle a inovatívne riešenie pre spoločnosti v oblasti nehnuteľností a stavebníctva, ktoré nielen zvýši produktivitu, ale tiež pomôže spoločnostiam vyrovnať sa s obmedzeniami spôsobenými dôsledkami pandémie COVID-19. To sú hlavné výhody nového digitálneho riešenia, ktoré priniesol rakúsky technologický vizionár PlanRadar. Teraz vstupuje na slovenský a český stavebný a realitný trh so svojím jedinečným nástrojom a službami.

Rovnako ako množstvo iných priemyselných odvetví, aj stavebníctvo je významne ovplyvnené epidémiou COVID-19 a súvisiacimi opatreniami. Štúdia CEEC Research tvrdí, že priemysel očakáva v tomto roku pokles o takmer 13 % a budúci rok o 2 %. Vzhľadom na ďalšiu vlnu sprísňovania bezpečnostných opatrení je jasné, že dištančné projektové riadenie stavieb aj minimalizovanie nutnosti blízkeho kontaktu bude pre ďalšie fungovanie stavebníctva kľúčové.

„PlanRadar ako ľahko použiteľný nástroj, ktorý umožňuje úplnú centralizáciu informácií o projekte, akými sú správa úloh, chýb a reportov, zvyšuje efektivitu práce a znižuje potrebu osobného kontaktu. Manažér vykonáva kontroly odvedenej práce v reálnom čase a na diaľku, čo umožňuje prítomnosť menej ľudí v stavebnom priestore. Riadenie úloh pomáha tímom pracovať v rôznom čase, a tým zaisťuje bezpečnosť všetkých pracovníkov, ako aj hladký priebeh projektu,“ hovorí Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a jeden z generálnych riaditeľov spoločnosti PlanRadar.

Stavebníctvo sa často považuje za odvetvie najodolnejšie voči zavádzaniu nových technológií.

„Naším cieľom je presunúť spoločnosti zo sveta založeného na používaní pera a papiera do sveta online dokumentácie. V prieskume medzi 500 našimi používateľmi v Európe až 70 % z nich uviedlo, že pred zavedením PlanRadaru pracovali systémom ‘pero a papier‘. Spôsob, akým tento sektor navrhuje, spolupracuje a buduje, sa však rýchlo mení a rastie dopyt po inovatívnych technologických riešeniach a zlepšení zákazníckej skúsenosti, ktoré by priniesli zvýšenie produktivity, aké vidno v iných priemyselných odvetviach,“ dodáva Sander van de Rijdt, spoluzakladateľ a spoluriaditeľ spoločnosti PlanRadar.

PlanRadar reaguje na tento problém od roku 2013 prostredníctvom inovatívneho softvérového nástroja, ktorý je veľmi ľahko použiteľný pre všetkých účastníkov projektu, od používateľa po vlastníka. Riešenie Softvér ako služba (Software as a Servise – SaaS) poskytuje digitálne zdokumentované údaje o chybách a správe úloh počas celej životnosti projektov, aby sa uľahčila spolupráca medzi zainteresovanými stranami, odstránili sa akékoľvek výhrady a predovšetkým sa zaručila dodacia lehota.

„Sme nadšení, že môžeme vstúpiť na slovenský a český trh. Na základe našich skúseností z mnohých ďalších trhov pomôže PlanRadar odhaliť skrytú produktivitu nielen mnohým spoločnostiam a ich subdodávateľom, ale posunie celý trh smerom k digitalizácii. Jedinečným dôvodom, prečo zaviesť PlanRadar do projektov, je jeho jednoduché a rýchle použitie: používateľ môže vytvoriť nový projekt za desať minút a práca sa môže okamžite začať. Pri plánovaní, stavebných prácach a správe budov je nevyhnutná zodpovedajúca dokumentácia a komunikácia. PlanRadar preto podporuje celý životný cyklus budovy,“ dodal Imam.

PlanRadar je k dispozícii na všetkých typoch zariadení – počítačoch, smartfónoch a tabletoch (iOS, Android a Windows), čo umožňuje úplnú centralizáciu informácií o projekte, ako je správa úloh, chýb a reportov. Tieto úkony je teda možné vykonávať kdekoľvek a kedykoľvek: v kancelárii cez webovú aplikáciú alebo v teréne cez mobilnú aplikáciu. Pre každý projekt a bez ohľadu na počet účastníkov môže mať každý člen projektu prístup do aplikácie PlanRadar. Všetci subdodávatelia majú na pozvanie objednávateľa (používateľa riešenia) bezplatný prístup do aplikácie. Zaručí sa tým zjednodušenie spolupráce, ako aj flexibilita, bezpečnosť a úspora pre spoločnosti.

K dispozícii je používateľom aj v slovenčine.

Aplikácia PlanRadar bola vyvinutá s cieľom reagovať na problémy v oblasti výstavby a nehnuteľností. Je vhodná pre všetky typy projektov od výstavby až po renováciu. Jej používatelia sú preto mimoriadne rozmanití: architekti, technici a konštrukčné kancelárie, generálni kontraktori, developerské spoločnosti, komunity, ale aj facility manažéri, správcovia aktív, nehnuteľností a budov. V Európe PlanRadar používajú zákazníci ako SIEMENS, CBRE, Strabag, Allianz, ako aj množstvo malých a stredných firiem.

Kľúčové zistenia¹ z prieskumu medzi používateľmi riešenia PlanRadar:

  • Spoločnosti vedia pomocou aplikácie PlanRadar ušetriť viac ako 7 hodín týždenne na používateľa.
  • 70 % z nich používa PlanRadar každý týždeň.
  • 70 % používateľov prešlo zo systému „pero a papier“ na PlanRadar.
  • 90 % používateľov ho plánuje používať aj naďalej.
  • 50 % používateľov pripustilo, že týždenne trávia 1-5 hodín manažovaním stavebných chýb.

*¹Na základe prieskumu medzi 500 stavebnými profesionálmi a spoločnosťami RE v Európe

Kľúčové čísla o spoločnosti PlanRadar:

  • 8 000 klientov v 45 krajinách
  • Každý týždeň sa pomocou aplikácie PlanRadar realizuje viac ako 25 000 projektov
  • Viac ako 100 zamestnancov
  • 7 pobočiek po celom svete

Fundraising vo výške 30 miliónov € v roku 2020

Značky: