Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Investičná správcovská spoločnosť GOLDSIDE Asset Management prichádza s novým produktom GOLDSIDE investičné sporenie, v ktorom si môže každý pravidelne sporiť na lepšie časy. Tento produkt zhodnocuje vložené prostriedky v podielovom fonde nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund. GOLDSIDE investičné sporenie sa prispôsobí potrebám a snom každého zákazníka. Dlhodobým a pravidelným investovaním si tvoríte finančnú rezervu, ktorá sa vám zhodnocuje.

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. rozširuje svoje produktové portfólio o nové investičné sporenie šité na mieru individuálnym potrebám svojich klientov. Zákazník si sám zvolí cieľ svojho investičného sporenia (exotická dovolenka, nová kuchyňa, víkendová chata…), preferovanú cieľovú sumu, ľubovoľnú frekvenciu sporenia a dobu sporenia, ktorá je neobmedzená. „Snažili sme sa produkt urobiť čo najflexibilnejší, aby si ho klient mohol nastaviť presne podľa svojich potrieb. Taktiež má možnosť si pomenovať svoje sporenie a sporiť bez dodatočných poplatkov až do výšky 150 % z cieľovej sumy,“ hovorí Peter Janiga, predseda predstavenstva GOLDSIDE Asset Management.

Investičné sporenie je vhodné pre kohokoľvek

GOLDSIDE investičné sporenie je určené pre ľudí rôznych vekových kategórií, či už pre deti, študentov, pracujúcich ľudí alebo dôchodcov. Minimálna výška investície je 20 eur. Príkladom môže byť rodinná dovolenka v zahraničí. Zadáte si cieľovú sumu 3 000 eur, ktorú dosiahnete pri mesačnom sporení od 62 eur za 4 roky a vďaka výnosu nasporíte aj na vreckové. Výhodou je, že nasporené peniaze má klient kedykoľvek k dispozícii.

Riziko poklesu hodnoty investície je nízke

GOLDSIDE Real Estate Fund, ktorý spoločnosť vytvorila ako verejný špeciálny fond nehnuteľností v októbri minulého roka, investuje primárne do nehnuteľností. Jeho výkonnosť sa odvíja od výkonnosti a vývoja na trhu s nehnuteľnosťami. Realitné fondy vo všeobecnosti dosahujú veľmi stabilné výnosy, napríklad v porovnaní s akciovými fondami, ktoré sú rizikovejšie.

„Historicky možno konštatovať, že výkonnosť slovenských realitných retailových fondov sa hýbe na úrovni 3 – 4 % ročne. V susednej Českej republike je to o niečo viac, zhruba 4 – 5,5 %. Naším cieľom je byť výkonnosťou konkurencieschopný českým fondom. Navyše, pravidlom je, že nájomné kontrakty sú každoročne navyšované o infláciu, takže realitné fondy pokrývajú aj riziko vysokej inflácie,“  uzatvára Peter Janiga.

Všetky potrebné informácie o investičnej správcovskej spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, jej filozofii, ako aj o produktoch či postupe pri investovaní, nájdete na investičnej platforme www.goldsidefunds.sk.

Značky: