Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer polovica Slovákov prispieva na dobročinné účely. Súcit a veľkodušnosť si však nešetria len na obdobie Vianoc. Podľa prieskumu, ktorý si nechal pripraviť poskytovateľ služieb satelitnej televízie freeSAT, myslia obyvatelia Slovenska na ľudí v núdzi po celý rok. Prieskum ukázal, že na dobrú vec nejakou formou prispel každý druhý respondent.

Prieskum freeSAT-u zistil, že najčastejšou formou dobročinnosti na Slovensku je finančný dar; viac ako 56 percent opýtaných prispelo ľuďom v núdzi peniazmi. Podpora je však väčšinou len príležitostná – len tretina takto prispieva pravidelne. Vianoce sú hlavným motívom štedrosti len v desatine prípadov, zvyšok darcov sa rozhoduje podľa iných kritérií.

Väčšina ľudí prispieva príležitostne. Až 47 percent respondentov posiela peniaze niektorej organizácii a takmer 40 percent obdarúva tých, čo sú na to odkázaní, na ulici. Výška daru sa líši, na ulici ľudia najčastejšie prispievajú 50 centami až 5 eurami (tvrdí to takmer 65 % respondentov).

V prípade organizácií Slováci otvárajú svoje peňaženky ešte viac – väčšina z nich posiela viac ako 5 eur.

Popri peniazoch podarovalo až 38 % opýtaných na Slovensku ošatenie a pätina detské hračky.

V takmer 70 % prípadov dary smerujú organizáciám, podporujúcim deti, za nimi sú organizácie, starajúce sa o starých ľudí (60 %). S väčším odstupom nasledujú útulky pre zvieratá s takmer štvrtinou darcov.

Slováci sú štedrí aj v prípade podpory rodín v núdzi: takmer 50 percent respondentov má rodinu alebo jednotlivca, ktorých pravidelne podporuje.

O prieskume:

UPC Direct a freeSAT (lokálne pobočky UPC DTH) v novembri 2018 položili viac ako 4900 ľuďom na Slovensku, v Maďarsku a Českej republike sériu otázok o tom, ako prispievajú na dobročinné účely a ako vnímajú rôzne formy charity. Otázky sa týkali frekvencie, typu i cieľovej skupiny ich darov ako aj ich dôvery v neziskové charitatívne organizácie a celkový postoj k charite.

Značky: