Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predpovedanie novej finančnej krízy už bude jednoduchšie

Od veľkej finančnej krízy z rokov 2007 až 2008 prešlo už takmer 10 rokov, ale niektoré časti Európy sa stále nezotavili z jej negatívnych dôsledkov. Finančná kríza zasiahla okrem Európy aj zvyšok sveta, čoho dôsledkom bolo zachraňovanie niekoľkých štátov EÚ a dokonca hrozilo, že kríza rozdelí eurozónu.

Jedným z najvýraznejších znakov krízy bola neschopnosť predpovedať jej príchod. Kde boli ekonómovia, keď recesia zasiahla ekonomiku? Prečo sme sa v predchádzajúcich rokoch nedočkali žiadnych predpovedí? Prečo boli investiční bankári, regulátori, akademickí pracovníci, či veritelia takí slepí voči hroziacej hospodárskej katastrofe?

Zistilo sa, že finančné modulovanie, na základe ktorého ekonómovia zakladali svoje prognózy pred krízou, bolo zjednodušované prognózami, o ktorých sa vie, že sú relatívne nereálne. Takéto modely sa síce vytvárali jednoduchšie a rýchlejšie, avšak obsahovali údaje, ktoré boli približné, dokonca až nepresné. Aplikácia štatistickej teórie a teórie pravdepodobnosti na aspektoch finančnej krízy ukázala, že udalosti, ktoré sa považovali za extrémne a preto nepravdepodobné, sú v skutočnosti častejšie, ako predpokladali predchádzajúce modely.

Finančné prognózy od tejto doby prešli obrovskou zmenou a sú až ohromujúco komplikované. Na hlbšie pochopenie zložitých finančných modelov bol vytvorený vzdelávací program STRIKE, ktorý v rokoch 2013-2016 financovala Európska únia v rámci akčného programu Marie Skłodowsky-Curie.

Najvyššou pridanou hodnotou programu STRIKE bolo spojenie mladých výskumníkov z deviatich krajín s medzinárodne uznávanými akademickými pracovníkmi a vedúcimi analytikmi z finančného sektora.

Medzi týmito výskumníkmi malo zastúpenie aj Slovensko, v osobe profesor Daniela Ševčoviča z Univerzity Komenského v Bratislave. Aj keď Slovensko sa vyhlo tým najhorším dôsledkom krízy (aspoň v porovnaní so svojimi juhoeurópskymi susedmi), spoľahlivé predpovedanie je nevyhnutné, ak naša ekonomika má byť chránená pred budúcimi šokmi.

S využitím reálnych údajov poskytnutých finančnými inštitúciami, STRIKE preskúmal dôsledky európskej krízy. Jedným z kľúčových zistení bol fakt, že finančná kríza v európskych krajinách bola efektom „nákazy stáda“, ktoré finančné vedy dovtedy neuznávali.

Bolo vytvorených niekoľko simulácií, napríklad ako by sa grécka dlhová kríza mohla rozšíriť do Španielska a Portugalska. „To nám umožnilo porovnať výsledky simulácie s reálnymi údajmi z histórie,“ vysvetľuje profesor Matthias Erhardt, koordinátor projektu z Univerzity Wuppertal v Nemecku.

Tieto modely boli potom otestované v rámci nástrojov STRIKE, jedným z dôležitých výstupov tohto programu, ktorý zhromažďuje algoritmy z niekoľkých sektorov, dát a simulácií a transformuje ich do grafického používateľského rozhrania. Takýmto analýzam rizika sa dá lepšie dôverovať a prognózy sú aplikované včas.

„Hlavným cieľom našich finančných nástrojov bolo vyvinúť užívateľsky prívetivý softvérový nástroj, ktorý by pomohol ľuďom využívať pokročilé matematické modely na oceňovanie derivátových cenných papierov,“ vysvetľuje slovenský výskumník Daniel Ševčovič, a poukazuje na to, že na rozdiel od iných dostupných nástrojov, nástroj STRIKE zohľadňuje faktory, ako neúplnosť finančných trhov, transakčné náklady, riziká z nechránených portfólií alebo náhly skok v cenách.

Navyše nástroje STRIKE majú otvorený zdrojový kód, „takže každý môže vidieť a kontrolovať vhodnosť použitých modelov a číselných kódov,“ hovorí Ševčovič.

Simulácie sa môžu potom použiť na reálne situácie. Jedným z príkladov môže byť situácia, keď sa krajina chce stať členom EÚ a odhadnúť vývoj úrokových sadzieb. „Teraz je možné použiť podobnú metódu, ak krajina opustí EÚ, alebo oddelí svoju menu od eura,“ hovorí Erhardt. „Najlepším príkladom môže byť „Czexit“, keď v apríli 2017 sa Česká republika rozhodla odpojiť českú korunu od eura.“

Algoritmy vyvinuté v rámci projektu STRIKE by sa mohli využiť v reálnom svete, napríklad v aplikáciách, ktoré poskytujú zákazníkom poradenstvo na burze cenných papierov, alebo informácie o cenách na trhu s energiou, ktoré môžu občanom pomôcť pri rozhodovaní o spotrebe.

Z krátkodobého hľadiska by však pokroky mohli byť rozhodujúce pre krajiny, ktoré spolupracovali v rámci programu STRIKE. Napríklad ďalší účastník programu, Bulharsko, sa zaviazalo vstúpiť do eurozóny, pričom stále potrebuje byť dva roky súčasťou mechanizmu výmenného kurzu. Spoľahlivé prognózovanie by mohlo byť kľúčom k podpore tohto procesu v nasledujúcich rokoch.

Značky: