Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pobočka Tachyum bude viesť globálny výskum a vývoj softvéru čipu Prodigy pre AI

Spoločnosť Tachyum s dcérskymi spoločnosťami v americkom San Jose a v Bratislave, ktorú založil úspešný hardvérový architekt a vynálezca Radoslav Danilák, nedávno dosiahla zásadný míľnik vo vývoji prevratného čipu pre datacentrá- takzvaný Engineering Proof. Ten potvrdzuje, že prevratný čip je možné v praxi vyrobiť.

 Tachyum vo vývoji 64-bitového vysokovýkonného čipu Prodigy s nízkou energetickou spotrebou, ktorý dokáže plynulo meniť charakter vyťaženia medzi datacentrom, AI a HPC, získal Engineering Proof podľa priemyselného štandardu CAD pre fyzický dizajn, rozvrhnutie a „parasitic extraction“ pre všetky kritické prvky jadra podľa najmodernejšieho 7nm výrobného procesu (na porovnanie, ľudská DNA má hrúbku 2,5 nm).

Tento míľnik znamená, že vývojový tím má za sebou fázu inžinieringu a vývoj čipu sa tak posúva do ďalšej fázy – softvérového vývoja a prípravy výroby – v ktorom by významnú úlohu mohlo hrať Slovensko.

Prevratný  čip je dielom úspešného hardvérového génia, Slováka Dr. Radoslava Daniláka, ktorý ním odpovedá na dve globálne výzvy: 

  1. Výkonnostné plató procesorov

Rast výkonu procesorov a ich rýchlosti v poslednom desaťročí stagnuje, aj keď je prepínacia rýchlosť tranzistorov na vzostupe. Architektúra čipu Prodigy rieši túto slepú uličku vďaka využitiu základných fyzických limitov zariadenia, čím predbieha konkurenciu.

  1. Vysoká spotreba dátových centier:

Dátové centrá už dnes spotrebujú viac ako 2 % energie planéty, pričom ich spotreba sa zdvojnásobuje každých 5 rokov. Len v roku 2017 spotreba datacentier v EÚ narástla o 202MW. Je to neudržateľný stav, ktorý si vyžaduje zásadnú inováciu a úspornejšie servery. Prodigy čip na túto výzvu odpovedá 10-násobne nižšou spotrebou elektrickej energie a 4x nižšími celkovými náklady na obstaranie a prevádzku (TCO)-

Prodigy prinesie prístup k AI pre všetkých, a to bez kapitálových výdavkov

Čip Tachyum Prodigy príde na trh  v roku 2020 a prekoná najrýchlejšie procesory Xeon vo vyťažení datacentier. Umožňuje dosiahnuť výkon na úrovni GPGU (General Processing – Graphics Processing Unit) v prípade AI neurónových sietí a prekonáva procesory typu GPU pri výpočtových operáciách, ktoré si vyžadujú neuromorfné počítačové siete (Spiking Neural Networks) a technológie označované ako Symbolic AI a Bio AI. Vďaka rapídnemu zlepšeniu Computational Density hodnôt (>>MIPS/Watt) predstavuje Prodigy prelom v oblasti HPC computingu. Umožní systémovým integrátorom v roku 2020 vyvinúť systémy s 30 Tensor ExaFLOPS výkonom (ExaFLOPS = 1018 t.j. trilión operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu) – Európska únia pritom plánovala vybudovať prvý superpočítač s výkonom 1 ExaFLOPS najskôr v roku 2028 (výkon 30 ExaFLOPS je v súčasnosti odhadovaný výkon ľudského mozgu).

AI a HPC bez kapitálových výdavkov

V rámci 24-hodinového cyklu je viac ako 50 % serverov v datacentrách nevyužitých. To predstavuje zásadnú mieru nevyužitia inštalovaného hardvéru. Vďaka čipu Tachyum Prodigy budú môcť prevádzkovatelia datacentier rekonfigurovať nevyužité servery (už zakúpené a zaplatené) ako AI siete na dopyt, čím poskytnú lacné AI zdroje pre výrazne rastúcu skupinu zákazníkov pre AI. Namiesto udržiavania dedikovaného AI GPU hardvéru, ktorý je drahý a notoricky náročný na programovanie, môžu prevádzkovatelia datacentier poskytnúť veľký rozsah lacného výpočtového výkonu pre AI pre všetkých. To predstavuje zásadný bod zlomu na trhu datacentier aj AI. Datacentrá v EÚ sa stanú vyhľadávanými platformami pre AI.

Dr. Radoslav Danilák: narodil sa, vyrastal a študoval na Slovensku

Kľúčovou postavou projektu je úspešný hardvérový architekt a vynálezca Dr. Radoslav Danilák, ktorý pôsobí v Silicon Valley viac ako 20 rokov a má na konte vyše 110 zaručených patentov a ďalších 100 patentov  v procese v oblasti polovodičov, spracovania dát a procesorov. Pred spustením projektu Tachyum založil dve úspešné spoločnosti v oblasti čipov a počítačových úložísk, ktoré odkúpili veľké spoločnosti (LSI a HGST/Western Digital). Od roku 2016 investuje svoj talent do vývoja prevratného riešenia v podobe čipu Tachyum Prodigy.

Slovenská pobočka Tachyum  povedie vývoj nasledujúcej generácie AI riešení na báze čipu Prodigy

V tandeme s centrom pre hardvérový vývoj v Kalifornii bude slovenská pobočka Tachyum viesť softvérový vývoj, ktorý má potenciál znásobiť ekonomický prínos čipu Prodigy pre EÚ a globálne trhy. Portovaním obecne používaných softvérový balíkov pre datacentrá s natívnym kódom Prodigy má Tachyum s.r.o. za úlohu urýchliť mieru adopcie Prodigy na primárny trh datacentier.

Navyše, slovenská pobočka Tachyum bude viesť výskum a vývoj (R&D) softvéru čip Prodigy pre AI pre globálne trhy. Podľa Dr. Daniláka má Slovensko predpoklady aj ekonomický potenciál na to, aby dokázalo do výskumno-vývojového centra Tachyum pritiahnuť talentovaných IT a AI profesionálov. Navyše, Tachyum s.r.o. má za cieľ rozšíriť strategickú spoluprácu s profesorom Steveom Furberom a jeho výskumným tímom pre ľudský mozog SpiNNaker na Univerzite v Manchestri, aby sa Prodigy sa stal optimálnym hardvérom pre ďalšiu generáciu AI riešení a výskum ľudského mozgu.

V neposlednom rade očakávame vznik datacentier a AI centier na Slovensku, založených na čipe Prodigy a prípadne aj server ODM’s (Original Design Manufacturers: e.g. Foxconn).

Zo štatistík z vyspelých krajín vyplýva, že za každé euro investované do výskumu a vývoja čipu Tachyum v bratislavskom výskumno-vývojovom centre vygeneruje ekosystém tri eurá pre ekonomiku. To znamená, že Tachyum s.r.o. má potenciál vytvoriť ekonomický rast v miliardách dolárov v krátkom čase.

Tachyum môže priniesť návrat talentov domov

Podľa Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informácií a informačných technológií STU v Bratislave, pracuje dnes veľa talentovaných Slovákov z oblasti technológií v zahraničí. Príchod výskumno-vývojového centra Tachyum na Slovensko by mohol vyvolať opačný efekt – návrat talentov domov a prilákať špičkových expertov z celého sveta. „Osobne projektu Tachyum verím. Výskumné centrum tohto typu by nám pomohlo vytvoriť Centrum excelentnosti, okolo ktorého by vznikol silný ekosystém riešení, založených na umelej inteligencii. To by zásadne posunulo akademický sektor, zintenzívnilo technologický výskum a vývoj a prinieslo príležitosť pre šikovných ľudí.“

Slovensko má potenciál pre vyspelý IT priemysel. Rozhodnú investície a špičkové technológie

Podľa člena predstavenstva Tachyum a managing partnera investičnej a poradenskej spoločnosti IPM Adriana Vyčítala je už dnes na Slovensku mnoho príkladov firiem, ktoré tu robia technologický výskum a vývoj a posilňujú celý IT sektor. Aby sa z neho mohol vyvinúť podobne úspešný príbeh, aký poznáme z príchodu Volkswagenu a vybudovania kompletného automobilového priemyslu, sú potrebné investície do technologického ekosystému. „Slovensko má rozhodne potenciál, aby tu vznikol nový, silný technologický priemysel na svetovej úrovni.. Na to potrebujeme dostať sem špičkové technológie, ktoré zase pritiahnu tie najlepšie mozgy nielen z regiónu, ale aj zo sveta. Preto sme ako IPM vstúpili do Tachyum nakoľko sme presvedčení, že práve Tachyum môže byť tým impulzom, ktorý rozvinie inovačný ekosystém založený na umelej inteligencii na Slovensku a dokáže byť globálnym hráčom.“

Zdroj: TASR

Štúdia EY potvrdzuje ekonomický potenciál projektu Tachyum

Nedávne štúdie opäť potvrdili súvislosť medzi výdavkami na výskum a vývoj v jednotlivých krajinách a ich dlhodobým hospodárskym rastom. Investícia štátu do R&D centier prináša so sebou nezanedbateľné ekonomické prínosy – špeciálne to platí pri projektoch zameraných na progresívne a inovatívne riešenia, pri ktorých je možno očakávať silný katalyzačný efekt.

Ekonomické ambície projektu potvrdila aj štúdia realizovateľnosti poradenskej spoločnosti EY. Vybudovanie Tachyum R&D centra na Slovensku je projekt so signifikantným potenciálom, ktorý môže spustiť synergie v obdobnom rozsahu ako v Estónsku, Fínsku, Taiwane či Spojených štátoch amerických. Štúdia v 28 krajinách Európskej únie v období rokov 2002 až 2012 ukazuje, že zvýšenie podielu výdavkov na výskum a vývoj na HDP o 1 % spôsobilo rast HDP o 2,2 %. Zvýšenie verejných výdavkov na výskum a vývoj o 1 % HDP má tiež pozitívny vplyv na export high-tech výrobkov a s päťročným oneskorením vedie k nárastu až o 14,4 %.

Tachyum môže byť zásadným rastovým impulzom pre ekonomiku Slovenska a EÚ

Forbes odhaduje, že o niekoľko desaťročí bude približne polovica HDP vyspelých krajín naviazaná na IT priemysel. Každý štát potrebuje už dnes diverzifikovať svoje ekonomické zameranie tak, aby vytvoril podmienky pre rozvoj technologických odvetví. Faktom však je, že EÚ vrátane Slovenska dnes zaostáva  za USA a Čínou v IT inováciách. Čip Tachyum prodigy spolu so slovenským výskumno-vývojovým centrom dokáže vytvoriť výpočtový výkon nasledujúcej generácie, ktorý umožní EÚ a Slovensku túto stratu dobehnúť – za predpokladu, že sa chopia tejto príležitosti.

Timeline projektu Tachyum
2016Založenie Tachyum
2016 – 2017Návrh architektúry čipu a modelovanie
4Q 2017Potvrdenie technológie (Technology Proof)
4Q 2018Potvrdenie funkčnosti (Engineering Proof)
1-4Q 2019Vývoj softvéru pre čip
4Q 2019Prototyp
4Q 2020Spustenie výroby

 

Značky: