Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

1. januára 2022 sa na Slovensku spustilo očakávané zálohovanie plastových fliaš a plechoviek.

Za prvé štyri mesiace sa vďaka nemu dokázalo vyzbierať až 100 miliónov nápojových obalov, pre ktoré sa tak zabezpečí najvyššia možná miera recyklácie. Napriek tomu, že štandardom iných krajín je spustiť takýto systém za rok a pol až dva roky, Slovensko to dokázalo za rekordných 10 mesiacov. Výrazne k tomu prispelo Sensoneo, ktorého systém je centrálnym nástrojom zálohového systému, kde sa vykonávajú kľúčové operácie a integrujú dáta všetkých zúčastnených strán.

To najlepšie od úspešných plus inovácie

Snaha o zavedenie zálohovania siaha až do roku 2003, pričom “moderná história” sa začala písať v rokoch 2018-2019. Vtedy Ministerstvo životného prostredia prijalo zákon, že zálohový systém bude spravovať jedna centrálna organizácia zastupujúca hlavných aktérov celého procesu – a tými sú výrobcovia a obchodníci.

Nezisková organizácia Správca zálohového systému je založená konzorciom štyroch subjektov – Asociácie výrobcov nealko nápojov, Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Spoločne tieto subjekty pokrývajú 80 percent produktov uvedených na trh v plastových fľašiach a plechovkách na slovenskom trhu a približne 3000 obchodných prevádzok.

7. januára 2021 vydalo  Ministerstvo poverenie na založenie Správcu, koncom februára schválilo jeho zakladajúce dokumenty a v marci následne spustila novozaložená nezisková organizácia implementačnú fázu, ktorej súčasťou bolo aj výberového konanie na dodávateľa tohto systému. Na samotné spustenie systému tak mal Správca 10 mesiacov.

“Na dodávateľa tohto systému sme mali vysoké nároky, ktoré boli ešte znásobené časovým tlakom. Potrebovali sme spoľahlivého a zodpovedného partnera, ktorý je skúsený v oblasti IT a digitalizácie a súčasne zorientovaný na poli odpadového hospodárstva. Potrebovali sme vedieť, že všetky tieto výzvy zvládne, podporí nás v našich ambicióznych plánoch a spoločne dokážeme zálohový systém úspešne spustiť, “ uviedla Lucia Morvai, riaditeľka Správcu záloh pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu.

Sensoneo vo výbere uspelo vďaka svojej expertíze v digitalizácii odpadov a referenciám na obdobné rozsiahle systémy, ktoré dokázali veľkým, národne pôsobiacim recyklačným hráčom pomôcť s automatizáciou a optimalizáciou ich denných operácií:

Aj vďaka rovnakej “chémii” v podobe pozitívneho a proaktívneho prístupu k výzvam sa nám toto úsilie podarilo spoločne naplniť. Medzinárodná “komunita zálohových systémov” bola doslova šokovaná rýchlosťou, akou sme na Slovensku dokázali zálohovanie spustiť a z tohto hľadiska naozaj predstavujeme svetový unikát. Máme však pred sebou ešte dlhú cestu a ja verím, že bude úspešná,” doplnila Lucia Morvai.

Martin Basila, riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sensoneo: “Práca na systéme Správcu zálohového systému je zúročením veľkej časti nášho doterajšieho know-how v oblasti digitálnej transformácie odpadového hospodárstva. Veľmi si vážime dôveru, ktorú Správca do našej inovatívnej technologickej spoločnosti vložil. Je pre nás veľmi motivujúce podieľať sa na projekte, ktorý má taký pozitívny dopad na recykláciu a široký spoločenský význam. Tešíme na všetky ďalšie kroky, ktorými sa systém bude ďalej vylepšovať a zefektívňovať.“

„Na realizáciu samotného informačného systému bolo 6 mesiacov, pričom okrem samotných aktérov zálohového procesu doň bolo potrebné integrovať aj dáta ďalších 6 subdodávateľov – výrobcov rôznych druhov zálohomatov. Kľúčom k zvládnutiu tejto výzvy bola okrem našej expertízy v reverznej logistike nepochybne aj vzájomné nastavenie a komunikácia so Správcom, ktorá bola vždy priama a konštruktívna. Z dvoch tímov sa stal jeden,“ oceňuje spoluprácu Peter Kňaz, riaditeľ divízie Take-back spoločnosti Sensoneo

Sensoneo ako chrbtica celého systému

Pri návrhu celého systému Správca záloh vychádzal z overených príkladov zo zahraničia: “Inšpirovali sme sa krajinami, ktoré zálohovanie úspešne prevádzkujú niekoľko rokov – a doplnili sme ich inováciami, ktoré zálohový systém pripravujú pre budúce desaťročia. Z každého funkčného systému sme si v konkrétnych oblastiach vybrali to, čo sme považovali za najlepšie zvládnuté a vyskladali tak obrysy nášho vlastného systému, ktorý Sensoneo dostalo za úlohu naplniť,” objasnila východiská Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému.

Slovenský zálohový systém je moderné riešenie, ktoré na dennej báze zabezpečuje plynulý a nepretržitý tok spoľahlivých dát a zároveň sprístupňuje funkcionality, ktoré jednotlivé operácie zefektívňujú a automatizujú. Všetky dáta sú transparentne zaznamenané a chránené – stopa  obalov je  dosledovateľná od ich  uvedenia na trh až po koncovku v podobe návratu recyklátu do nových fliaš a plechoviek. 

Sensoneo systém tvorí chrbticu všetkých procesov, ktoré aktéri systému potrebujú pre vykonávanie svojich úloh a napĺňanie svojich cieľov – počnúc výrobcami, odbernými miestami (distribútormi) a dopravcami, , sklady, zákazníkov a recyklátorov až po štát. V reálnom čase sa cez systém realizujú všetky operácie súvisiace s registráciou, distribúciou a zálohovaním. Operácie zahŕňajú aj plánovanie prepravných trás a logistiky, keďže zámerom systému je zanechávať čo najnižšiu uhlíkovú stopu a „neprevážať po Slovensku vzduch“.

Pre spotrebiteľa je dôležité, aby sa mohol do zálohovania pohodlne zapojiť. Na to, aby sme takýto stav mohli dosiahnuť, musí byť v pozadí dokonale zvládnuté veľké množstvo procesov. Každý z týchto krokov musí byť transparentne zaznamenaný a dohľadateľný, aby sme dokázali vyhodnocovať efektivitu systému. Zodpovedáme sa výrobcom, ktorí systém financujú, obchodníkom, u ktorých prebieha odber obalov a v neposlednom rade spotrebiteľom, ktorí ho využívajú,” vysvetľuje Lucia Morvai.

Cieľom je maximálna podpora recyklácie a obehovosti

Podpora zálohovania sa opiera o veľmi presvedčivý a nepriestrelný argument – a tým je skúsenosť s realizáciou v zahraničí: “Nepracujeme s teóriou, ani s nejakým “hurá” nápadom, ale s výsledkami dosiahnutými v 40 krajinách sveta, ktoré tento systém už zaviedli a dokázali vďaka tomu hodnotne a efektívne recyklovať obrovské percento plastových a kovových obalov, kde dosahujú 90% a vyššiu úspešnosť,” objasňuje Lucia Morvai. Tak ako Slovensko, aj Litva či Estónsko zaviedli zálohový systém popri triedenom zbere odpadu a naďalej bezproblémovo súbežne fungujú.

Zamedziť voľnému pohadzovaniu obalov a zvýšiť motiváciu ľudí zodpovedne nakladať s odpadom s obalov je najzásadnejší cieľ zavedenia zálohového systému. Navyše s takto kvalitne vytriedeným materiálom sa dá súčasne oveľa lepšie pracovať a dosiahnuť vyššie recyklačné ciele. Materiál sa môže využiť prioritne na opätovnú výrobu nových obalov spôsobom z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.  Z tohto dôvodu sme presvedčení, že aktuálne je zálohový systém pre mnohé krajiny jediné reálne osvedčené riešenie pre naplnenie ambicióznych  recyklačných cieľov a podpory obehovej ekonomiky,” vysvetľuje Lucia Morvai.  ALŠIE ROZŠIROVANIE A ZLEPŠOVANIE

Najbližším vytýčeným cieľom Správcu záloh je dosiahnuť do konca roka 2022 vyzbieranie minimálne 60 percent zálohovaných obalov. Až do júna tohto roka trvá tzv. prechodné obdobie, kedy sa na trhu súbežne predávajú zálohované aj nezálohovaného obaly. Napriek tomu sa od spustenia zálohovania v januári 2022 sa do konca apríla podarilo vyzbierať vďaka aktívnemu zapojeniu spotrebiteľov až 100 miliónov plastových fliaš a plechoviek. Spotrebitelia okrem zálohomatov aktívne využívajú aj možnosť ručného zberu, na vyše 500 odberných miestach. Ide predovšetkým o regióny s menšou hustotou obyvateľov, kedy hlavne menšie predajne používajú pre zálohovanie tzv. ručné sady, kde sa odber realizuje pri pokladni pomocou špeciálneho skenera.

Vnímame, že ľudia túto zmenu zaregistrovali a veľmi nás teší, že sa aktívne zapájajú. V tejto chvíli je ťažko predikovať, aké výsledky sa nám podarí dosiahnuť prvý rok,  ale vzhľadom k aktuálnemu vývoju predpokladáme, že sme na dobrej ceste dosiahnuť aj úroveň okolo 70 percent,” ozrejmuje Lucia Morvai.

Samotný systém sa navyše priebežne stále dolaďuje a ďalej rozvíja, aby bol pre spotrebiteľov ešte praktickejší a pohodlnejší, plánuje sa aj jeho rozšírenie do segmentov, v ktorých zatiaľ nie je: “Snažíme sa ďalej zlepšovať a zefektívňovať logistiku, v budúcnosti aj postupným zavedením špecializovaných vozidiel vybavenými stláčacími mechanizmami, aby sa objem prepravovaných obalov minimalizoval. Taktiež chceme rozšíriť zberné kanály aj mimo obchodné prevádzky, aby sme zálohovanie spotrebiteľom ešte viac priblížili,“ uzavrela Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému.

Zálohový systém v číslach k 5.5.2022

  • V systéme je registrovaných 414 obchodných prevádzok a vyše 2.500 zberných miest
  • Denne ľudia na celom Slovensku vrátia na odberné miesta viac ako 2 milióny zálohovaných plastových fliaš a plechoviek
  • Celkovo sa k 30.4. vyzbieralo 100.000.000 obalov
  • Celková hodnota doteraz vydaných zálohových kupónov dosiahla k 30. aprílu hodnotu 15 miliónov eur

Značky: