Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu, partnerom, zákazníkom a zamestnancom je v spoločnosti STILL pevne zakotvené vo firemných zásadách. Preto sa aj tento rok STILL zúčastnil auditu trvalej udržateľnosti, ktorý organizuje medzinárodná hodnotiaca platforma EcoVadis. Získal vynikajúci výsledok – zlatý certifikát trvalej udržateľnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR).

Hodnotenie renomovanou ratingovou agentúrou EcoVadis spoločnosť STILL absolvuje pravidelne už desať rokov. Hodnotia sa štyri zásadné oblasti trvalej udržateľnosti: „životné prostredie“, „pracovné a ľudské práva“, „férové obchodné praktiky“ a „udržateľné nákupy“. Po veľmi dobrých výsledkoch v minulých rokoch získala spoločnosť STILL v roku 2021 po prvýkrát zlatý certifikát trvalej udržateľnosti.

STILL tak patrí medzi najlepšie strojárenské firmy hodnotené agentúrou EcoVadis na svete a predstavuje vysoký štandard globálne pôsobiacej priemyselnej spoločnosti orientovanej na budúcnosť. Vo veľkej miere to platí najmä pre aspekty ochrany životného prostredia – tu sa spoločnosť STILL dostala medzi najlepšie 1 percento všetkých hodnotených firiem v tomto sektore.   

Nesieme zodpovednosť, tvoríme budúcnosť

Ekonomické správanie v súlade s ekologickými a sociálnymi štandardmi je pre STILL najvyššou prioritou a tvorí základ všetkých strategických rozhodnutí. Patria sem maximálna transparentnosť v rámci celého reťazca tvorby hodnôt, zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi od výroby až po likvidáciu a zabezpečovanie a podpora vysokých sociálnych a bezpečnostných požiadaviek u dodávateľov a partnerov. Všetky tieto štandardy sú zakotvené vo firemných zásadách a dodržiavajú sa naprieč

oddeleniami a hierarchickými úrovňami. Aby boli čo najtransparentnejšie aj pre obchodných partnerov a zákazníkov, necháva STILL svoje štandardy spoločenskej zodpovednosti (CSR) preveriť nezávislou ratingovou agentúrou EcoVadis. „Hodnotenie zlatým certifikátom trvalej udržateľnosti je krásnym ocenením našich presvedčení a nášho dlhoročného úsilia,“ hovorí Frank Müller, Senior Vice President Brand Management / Sales & Service Steering STILL EMEA. „Najmä vzhľadom k aktuálnej klimatickej situácii neexistuje žiadna alternatíva k úspornému správaniu, ktorá sa zameriava na dlhodobú ochranu a zachovanie našich celosvetových zdrojov.

CSR ako predajný argument budúcnosti

Certifikáty, ako je plaketa trvalej udržateľnosti od EcoVadis, sú budúcimi značkami kvality v ekonomike. Pretože trvalá udržateľnosť a zodpovednosť pri hodnotení firiem nikdy nebola pod väčším drobnohľadom ako dnes. CSR už dávno nie je otázkou imidžu. Zodpovedné správanie a firemná filozofia s orientáciou na hodnoty sa, naopak, stávajú relevantným rozlišovacím kritériom a predajným argumentom v globálnom boji o zákazníkov, zákazky a partnerstvá.

Značky: