Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Štúdia spoločnosti Samsung, ktorej sa zúčastnilo vyše 6500 majiteľov domácich miláčikov z celej Európy, potvrdila, že 59 % z nich sa nechystá znižovať výdavky za týchto miláčikov
  • Viac ako polovica opýtaných si myslí, že technológie môžu pomôcť zlepšiť pohodu ich miláčikov (56 %), udržať ich aktívnych (56 %), zlepšiť ich zdravie (52 %) a znížiť úzkosť z odlúčenia od majiteľa (52 %)
  • Takmer polovica (49 %) respondentov si praje, aby sa v budúcnosti vyvíjali technológie, ktoré budú šetrnejšie k domácim miláčikom

Rastúce počty domácich miláčikov v Európe sa premietajú do výberu technológií a nakladania s nimi v domácnostiach, zistila štúdia Samsung 2022 Pet Living Study, ktorej závery zverejnila spoločnosť Samsung Electronics. Viac ako polovica opýtaných si myslí, že moderné technológie môžu pomôcť zlepšiť pohodu ich domácich miláčikov (56 %), udržať ich aktívnych (56 %), zlepšiť ich zdravie (52 %) alebo znížiť úzkosť z odlúčenia od svojich majiteľov (52 %).

Rastie dopyt po technológiách, ktoré sú priateľské voči domácim miláčikom, pretože viac ako polovica respondentov (52 %) je toho názoru, že by to mal byť štandard aj pokiaľ ide o zariadenia či spotrebiče určené do inteligentných domácností.

V európskych domácnostiach je teraz viac domácich maznáčikov ako detí[1],[2]. Prieskum preukázal, že takmer dve tretiny (63 %) ľudí považujú svojich miláčikov za rovnocenných členov rodiny. Takže rovnako ako sa to deje u rodičov s deťmi, nie je nijako prekvapivé, že aj domáci miláčikovia hrajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní o zmenách v domácnosti a zásadných nákupoch:

  • takmer polovica (47 %) opýtaných pripustila, že zmenila doterajšie usporiadanie domácnosti, aby v nej mohli žiť aj ich domáci miláčikovia,
  • takmer tretina (32 %) súhlasila s tým, že ich rozhodovanie o nákupe nového domáceho spotrebiča ovplyvnilo domáce zviera,
  • podobný podiel respondentov (30 %) tiež uviedol, že vlastníctvo domáceho miláčika ovplyvnilo ich rozhodovanie o tom, aké osobné technologické zariadenie si kúpi.

Z prieskumu vyplýva, že technicky zdatnejší majitelia domácich miláčikov by radi používali technológie na rôzne účely, od upratovania po svojich miláčikoch modernými vysávačmi (53 %), cez kŕmenie pomocou automatických podávačov (49 %), až po sledovanie polohy týchto miláčikov prostredníctvom trackerov (48 %). Medzi tými, ktorí túto technológiu už používajú zaznievali ako hlavné dôvody bezpečnosť domácich miláčikov (36 %), zaistenie vlastného pokoja (36 %) a väčšie pohodlie (33 %).

„V Európe je viac domácností s domácimi miláčikmi ako s deťmi. To mení nákupné správanie aj čo sa týka technológií. Preto v Samsungu vyvíjame produkty, ktoré berú ohľad nielen na ľudí, ale aj na domácich miláčikov. Vieme, že bývajú milovanými členmi rodiny, a preto vyvíjame technológie, ktoré pomáhajú optimalizovať naše domovy pre potreby týchto miláčikov, aby mohli viesť šťastnejší a zdravší život,“ hovorí Benjamin Braun, marketingový riaditeľ spoločnosti Samsung Europe.

Udržujte domácich miláčikov šťastných a zdravých – bez ohľadu na cenu

V čase, keď si mnoho domácností začína uťahovať opasky z dôvodu prehlbujúcej sa krízy životných nákladov, neplánujú európski majitelia domácich miláčikov pristupovať na žiadne kompromisy.

Rekordných 59 % účastníkov prieskumu uviedlo, že neplánujú znižovať celkové výdavky za svojich domácich miláčikov – a väčšina (61 %) by dokonca najprv priniesla iné obete než by zvážila zníženie sumy, ktorú mesačne minie za svojich miláčikov.

Dotazovaní majitelia domácich miláčikov by pred znížením výdavkov na svojich zvieracích spoločníkov obmedzili výdavky na všetko ostatné počnúc nevyhnutnosťami, ako sú verejné služby (27 %) a stretávanie sa s priateľmi (40 %).

Hlavným problémom väčšiny domácich miláčikov je osamelosť

Návrat ľudí do kancelárií, odkiaľ ich pandémia koronavírusu vyhnala na home office, spôsobil veľký problém majiteľom domácich miláčikov, pretože tí teraz zostávajú dlhšiu dobu sami doma a trpia osamelosťou. Takmer polovica (46 %) respondentov uviedla, že sa obávajú osamelosti ich domácich miláčikov. Väčšie obavy mali mladší respondenti: vyjadrila sa celá polovica opýtaných z vekovej kategórie 18 až 34 rokov.

Fakticky však obavy z osamelosti domácich miláčikov prekonali ďalšie starosti, ako sú zvyšujúce sa náklady na starostlivosť o ne a škody, ktoré môžu domáci miláčikovia spôsobiť v dome, na nábytku alebo v záhrade. Dve pätiny (40 %) respondentov uviedli, že sa po zrušení pandemických opatrení viac obávajú o bezpečnosť svojich domácich miláčikov.

Zdá sa, že mnohí majitelia domácich miláčikov sa pre tieto obavy obracajú so žiadosťou o pomoc na moderné technológie. Takmer polovica (48 %) respondentov, ktorí používajú špeciálne technológie určené na monitoring domácich miláčikov, sa domnieva, že ich zviera môže trpieť osamelosťou.

„Naše domovy sú stále digitalizovanejšie a múdrejšie. Vyvíjame rôzne moderné riešenia pre všetkých členov domácnosti, či už ide o vás, vaše deti alebo domácich miláčikov. Samsung SmartThings for pets pomáha majiteľom miláčikov vytvoriť optimálne prostredie pre ich zvieratá. Pokiaľ napríklad váš miláčik nosí tracker SmartTag, môžete sa na mape pozrieť, kde sa práve nachádza a zahrať mu melódiu, aby sa vrátil domov. Alebo môžete použiť integrovanú kameru na našom vysávači JetBot AI+ na zabavenie vášho miláčika, keď ste vonku a diaľkovo zapínať televízor alebo svetlá,“ konštatuje Benjamin Braun.

Budúcnosť technológií pre domácich miláčikov

Majitelia domácich miláčikov sú optimistickí ohľadom výhod, aké môžu do života ich zvierat priniesť moderné technológie. Tento optimizmus ale nepostráda určitú opatrnosť – rovnako ako pri svojich osobných zariadeniach sa majitelia chcú uistiť, že aj ich miláčikovia budú v digitálnom svete patrične chránení.

Aj napriek tomu štúdia odhalila túžbu majiteľov domácich zvierat po neustálych inováciách. Viac ako tri pätiny (62 %) respondentov si myslia, že zariadenia priateľské voči domácim miláčikom sú rovnako dôležité ako zariadenia priateľské k deťom a takmer polovica (49 %) si praje, aby sa v budúcnosti vyvíjali ďalšie technológie vhodné pre domácich miláčikov.

„Ruka v ruke s tým, ako sú naše domovy stále viac múdrejšie a prepojenejšie sa mení aj spôsob, ako sa staráme o našich domácich miláčikov. Stále viac ho budú ovplyvňovať nové inteligentné technológie, ktoré sú založené nielen na našich vlastných každodenných činnostiach a rutine, ale aj na životných potrebách domácich miláčikov, ktorí s nami zdieľajú priestor. Tak ako si mladšia generácia stále viac osvojuje inteligentné zariadenia, zvyšuje sa aj počet ľudí s domácimi miláčikmi, pre ktorých sú smart technológie navrhnuté s ohľadom na domácich miláčikov ďalším prirodzeným krokom vývoja,“ hovorí Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, lektorka interakcie medzi zvieratami a počítačom z Univerzity Glasgow, ktorá spolupracovala na štúdii Samsung Pet Living 2022.


[1] V roku 2021 mala približne jedna štvrtina zo 197 miliónov domácností v EÚ deti (24 %): https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220601-1

[2] V roku 2021 vlastnilo 90 miliónov domácností v EÚ aspoň jedného domáceho miláčika (46 % domácností): https://europeanpetfood.org/about/statistics/

Značky: