Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Bosch a Ceres Power prehlbujú partnerstvo v rámci prípravy na sériovú výrobu.

Bosch sa v súvislosti so systémami SOFC zameriava na ročnú produkčnú kapacitu cca 200 megawattov. Spoločnosť Bosch plánuje do roku 2024 investovať stovky miliónov do palivových článkov na báze tuhých oxidov (SOFC). Člen predstavenstva spoločnosti Bosch pre energetiku a technológie budov Dr. Christian Fischer: „Vysoko účinný palivový článok na báze tuhých oxidov považujeme za základnú súčasť udržateľného zásobovania energiou.“ S celkovou účinnosťou viac než 85 percent sú palivové články na báze tuhých oxidov lepšie než akýkoľvek iný transformátor energie.

Spoločnosť Bosch to so stacionárnymi palivovými článkami myslí vážne. V roku 2024 chce spoločnosť zahájiť sériovú výrobu decentralizovaných elektrární založených na technológii palivových článkov na báze tuhých oxidov, a preto sa dohodla na hlbšej spolupráci so spoločnosťou Ceres Power. Po úspešnom testovaní prototypov chcú teraz obe spoločnosti pokročiť taktiež v predvýrobnej fáze stacionárneho palivového článku.

Spoločnosť Bosch sa usiluje o výrobnú kapacitu systémov SOFC cca 200 megawattov ročne. Pomocou nich môže byť v domácnostiach zásobovaných elektrinou až 400 000 osôb. Spoločnosť bude do plánovanej sériovej výroby investovať stovky miliónov. Výroba bude prebiehať v Bambergu, Wernau a Homburgu. Vývoj v Stuttgarte-Feuerbachu a Renningene. Bosch sa týmto etabluje ako poskytovateľ systémov pre stacionárne palivové články s vlastnou pridanou hodnotou v oblasti článkov a stackov.

SOFC technológia má byť používaná okrem iného vo forme malých decentralizovaných elektrární v mestách, továrňach, dátových centrách a pri prevádzke nabíjacích staníc pre elektromobily. Podľa odhadov spoločnosti Bosch dosiahne trh pre decentralizovanú výrobu energie do roku 2030 objem 20 miliárd eur. Celkovo v tejto oblasti pracuje viac ako 250 zamestnancov spoločnosti – to je o 150 viac než pred rokom.

Vysoko účinný palivový článok na báze tuhých oxidov považujeme za základnú súčasť udržateľného zásobovania energiou. Aby sme to dosiahli, spájame kompetencie spoločnosti Bosch z niekoľkých obchodných oblastí,“ hovorí Dr. Christian Fischer, člen predstavenstva spoločnosti Bosch pre energetiku a technológie budov. „So stacionárnymi systémami palivových článkov buduje Bosch novú obchodnú oblasť, v ktorej vývoj, výroba, predaj a servis pochádzajú z jedného zdroja,“ dodáva Fischer. „Spoločne s naším partnerom Ceres Power teraz podnikáme ďalší dôležitý krok na ceste k sériovej výrobe.

„Vysoko účinný palivový článok na báze tuhých oxidov považujeme za základnú súčasť udržateľného zásobovania energiou. Aby sme to dosiahli, spájame kompetencie spoločnosti Bosch z niekoľkých obchodných oblastí.“ Dr. Christian Fischer, člen predstavenstva spoločnosti Bosch pre energetiku a technológie budov

Bosch prehlbuje partnerstvo so spoločnosťou Ceres Power

Bosch úspešne spolupracuje so spoločnosťou Ceres Power na vývoji palivových článkov a stackov od augusta 2018. Už na jeseň 2019 Bosch zahájil výrobu prototypov v Nemecku a v januári 2020 získal približne 18 percent britskej spoločnosti. Spolupráca bola teraz rozšírená o fázy, ktoré vedú až k zahájeniu sériovej výroby v roku 2024. Zmluvy stanovia ďalšie využitie tejto technológie spoločnosťou Bosch od jej kooperujúceho partnera Ceres Power. „Sme hrdí na to, že sme dosiahli tento míľnik v spolupráci s naším dôležitým partnerom spoločnosťou Bosch. Kombinácia inovatívnej technológie Ceres a výrobného know-how spoločnosti Bosch umožnila vznik stacionárnych systémov palivových článkov budúcnosti. To prispeje k riešeniu globálnych výziev pri energetickej transformácii,“ hovorí Phil Caldwell, generálny riaditeľ spoločnosti Ceres Power. „Tešíme sa na pokračovanie úzkej spolupráce so spoločnosťou Bosch.“

Systémy SOFC už vedia pracovať s vodíkom

Spoločnosť Ceres Power je lídrom vo vývoji inovatívnych palivových článkov a stackov na báze tuhých oxidov. Bosch má komplexnú technologickú licenciu od spoločnosti Ceres Power a od roku 2019 interne vyrába palivové články a stacky. Pilotné systémy založené na palivových článkoch z pevných oxidov sú už úspešne testované v rôznych závodoch spoločnosti Bosch. Systémy SOFC je dnes možné prevádzkovať s ekologickým bioplynom alebo zemným plynom, sú tiež schopné pracovať s vodíkom pre energetický systém zajtrajška.

Pre mestá a metropolitné oblasti s vysokými energetickými požiadavkami môžu systémy SOFC zaistiť udržateľné dodávky energie – a to bez emisií oxidov dusíka, častíc alebo CO 2 . S celkovou účinnosťou viac než 85 percent sú palivové články na báze tuhých oxidov výrazne lepšie než akýkoľvek iný transformátor energie. Dr. Wilfried Kölscheid, ktorý je zodpovedný za stacionárne palivové články v spoločnosti Bosch, vysvetľuje: „V závislosti na energetických požiadavkách je možné v budúcnosti prepojiť ľubovoľný počet systémov s rovnakým výkonom. Vďaka tomuto prepojeniu je možné tvoriť virtuálne elektrárne, ktoré spoločne umožňujú dodávku energie na základe potreby v mieste spotreby.“

Značky: