Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

K hlavným výzvam bude teraz patriť zabezpečenie nových zákazníkov, požiadavky na sociálny odstup, obmedzené IT rozpočty a pracovníci a zákazníci na home office

 Spoločnosť SolarWinds MSP, popredný dodávateľ IT riešení pre poskytovateľov služieb, zverejnila výsledky svojej globálnej štúdie COVID-19: Impact and Response, ktorá poukazuje na vplyv aktuálnej koronavírusovej epidémie na podnikanie poskytovateľov riadených služieb (MSP) a ich budúce výzvy a príležitosti na trhu. Spoločnosť SolarWinds MSP sa pýtala viac ako 500 MSP poskytovateľov v Európe, Severnej Amerike a Oceánii.

„Technologický sektor aj partnerské siete ukázali počas terajšej krízy pozoruhodnú odolnosť a odhalili kľúčovú hodnotu MSP firiem pre podnikový sektor,“ povedal Colin Knox, viceprezident spoločnosti SolarWinds. „Bez poskytovateľov riadených služieb ako externých členov podnikových tímov, ktoré riešia problematiku eliminácie technologických rizík a obchodnej kontinuity, by mnoho organizácií bolo stratených a neboli by schopné pracovať na diaľku v takom ohromnom rozsahu. Znalosti, odborné skúsenosti a zručnosti MSP poskytovateľov boli v tomto turbulentnom období na udržanie prevádzkovej výkonnosti zásadným faktorom.“

Kľúčové zistenia zahŕňajú:

  • 59 % opýtaných MSP poskytovateľov požiadalo o podporu v rámci štátnych programov finančnej pomoci a 74 % dostalo pomoc, ktorú potrebovali.
  • Viac ako 80 % respondentov neprepúšťalo a ponechalo si personál z predkrízového obdobia.
  • Väčšina MSP firiem dokázala zaistiť svojim klientom úroveň služieb, ktorá je potrebná pre intenzívnu prácu z domu, pričom 59 % ich ponúkalo v kombinácii s posilnenou IT bezpečnosťou.

Viac ako dve tretiny MSP firiem sa rozhodlo vyjsť svojim zákazníkom počas epidémie viac v ústrety, aby sa prispôsobili ich aktuálnym potrebám:

  • 65 % MSP firiem neočakáva z dlhodobého pohľadu zmeny cenových modelov svojich služieb;
  • 24 % ponúklo možnosť odložených platieb;
  • 23 % ponúklo dočasné zľavy;
  • 19 % znížilo úroveň svojich služieb tak, aby sa vošli do obmedzených zákazníckych rozpočtov;
  • 13 % nebude počas pandémie zvyšovať svoje ceny.

K najväčším súčasným výzvam MSP poskytovateľov patrí zaistenie nových zákazníkov, požiadavky na sociálny odstup v kanceláriách aj na pracoviskách svojich zákazníkov, obmedzené IT rozpočty a výdavky z dôvodu ekonomickej recesie a reakcie na situáciu, keď vlastní pracovníci a pracovníci zákazníkov sú na home office.

V nasledujúcich 12 mesiacoch očakáva 51 % MSP firiem vyšší dopyt po službách IT bezpečnosti a 47 % plánuje rozšíriť svoju ponuku cloudových služieb. 42 % predpokladá, že zvýši svoj obrat v oblasti projektových zákaziek a 39 % očakáva rast v oblasti dlhodobých kontraktov – na podporu tohto dopytu očakáva 40 % veľkých MSP firiem akvizíciu či spojenie s ďalšími MSP firmami. Zákazníci využívajúci model riadených služieb majú vyššiu dôveru vo svoju budúcnosť a očakávajú lepšie finančné výsledky, než zákazníci využívajúci primárne break/fix model.

Distribútorom produktov SolarWinds MSP na českom a slovenskom trhu je od 1. mája 2020 spoločnosť ZEBRA SYTEMS. K ponúkaným platformám riadených služieb z portfólia SolarWinds MSP odporúča predovšetkým SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM), centralizovaný súbor nástrojov na správu a vzdialený monitoring s cloudovým manažmentom, hlavne pre menších a začínajúcich MSP poskytovateľov. Väčším a zavedeným MSP organizáciám je určený SolarWinds N-central.

Značky: