Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Deti vo veku od 9 do 15 rokov sa stále môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list a vyhrať zaujímavé vecné ceny.

List na tému „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze“ treba poslať najneskôr do piatka 8. apríla 2022 na adresu: Slovenská pošta, a.s., Odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava, obálku treba označiť heslom „Súťaž o najkrajší list 2022“. Súťaž vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie.

Úlohou účastníkov tohto, už 51. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov, je napísať list vplyvnej osobe, v ktorom im vysvetlia, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. hlavička, v ktorej bude úplná adresa pisateľa a dátum, kedy bol list písaný, ďalej oslovenie, hlavná časť, zdvorilostné zakončenie, P. S. (ktoré je nepovinné) a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov troch slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny. Víťaz národného kola súťaže získa tablet a predĺžený víkendový pobyt v rekreačnom zariadení v Belušských Slatinách a zároveň postup do medzinárodnej súťaže, druhý úspešný účastník získa tablet a poukážky na nákup kníh a tretí účastník získa poukážky na nákup kníh v hodnote 70 €. V medzinárodnej súťaži budú tri najkrajšie listy ocenené zlatou, striebornou a bronzovou medailou Svetovej poštovej únie.

Zdroje: https://www.posta.sk/stranky/sutaz-o-najkrajsi-list-2022 .

Značky: